9. sarunas turpinājums par pedagoģiju - Krišnamurti skolas 2.d.


Šodien saruna būs par vēl vienu Krišnamurti skolu, šoreiz Apvienotajā Karalistē, Brokvudas parkā.  Te ir Krišnamurti Fonds, kura paspārnē un gādībā atrodas gan Krišnamurti Centrs, gan Brokvudas parka skola, gan Inwoods mazā skola. Fonds dibināts 1968. gadā kā izglītības labdarības iestāde, lai saglabātu un realizētu J. Krishnamurti “pareizo izglītību”. Tā nav reliģiska organizācija, bet sniedz pakalpojumus tiem, kuri ir ieinteresēti realizēt Krishnamurti dzīves jēgas izpratni dzīvē. Brokvudas parks atrodas gleznainajā South Downs Nacionālajā parkā Hempšīrā, deviņdesmit minūšu attālumā (aptuveni 60 jūdzes uz dienvidrietumiem) no Londonas (reiz te bija Krišnamurti māja). Lielākā daļa Brockwood darbinieku dzīvo un strādā kopā.

Krišnamurti Centrs, kurš atrodas turpat, kur fonds organizē to cilvēku uzņemšanu, kurus interesē Krišnamurti filozofija. Te ir visas iespējas, tajā skaitā 19 istabiņas nakšņošanai, lai izmantojot centra resursus, varētu studēt Krišnamurti. Tiek piedāvāta biblioteka, elektroniskie resursi un omulīgas sarunas par tēmu. Ir lietas, kas tiek piedāvātas arī bez maksas.

Šodien saruna būs par Brokvudas mazo bērnu skolu.

 

Inwoods mazā skola mazajiem bērniem (http://inwoods.org.uk/)

Inwoods mazā skola atrodas koku ieskautā, skaistā īpašumā. Tā darbojas kā vietējā dienā skola no 30 līdz 40 bērniem (tuvāk 30), vecumā no pieciem līdz vienpadsmit gadiem. Skoliņa atrodas desmit minūšu gājiena attālumā no Brockwood Park School un to pārzina Krishnamurti fonds. Skola darbojas nespiežot uz sajūtām, neradot konkurencei vai salīdzināšanas iespējas skolēnu starpā. Te tiek likts uzsvars uz labām attiecībām starp pieaugušajiem un bērniem, un starp bērniem savā starpā. Skolas darbu nodrošina 9 skolas darbinieki.

Inwoods mazā skola ir vieta, kur apgūst dzīvi veselumā. Tiek uzskatīts, ka akadēmiskā izcilība ir absolūti nepieciešama, bet skolai ir jādod vēl daudz kā cita. Te ir vieta, kur skolotājs māca pētīt ne tikai ārējo pasauli, iegūt zināšanas par to, bet arī zināšanas par savu domāšanu un uzvedību. Te bērni atklāj prasību un normu (conditioning) graujošo iedarbību, to, kā tas izkropļo domāšanu. Prasību un normu ievērošana ir cilvēku novienādošana. Brīvība no kondicionēšanas un tās radītām sekām sākas ar tās iedarbības apzināšanos. No to iespaida ir jāatbrīvojas. Tikai brīvībā var notikt patiesa mācīšanās. Šajā skolā skolotāju atbildībā ir kondicionēšanas seku rūpīga izpēte katram skolēnam un to likvidēšana.

Skola ir vieta, kur mācās novērot pasauli ne no kāda konkrēta viedokļa vai secinājumiem. Bērni mācās aplūkot visus cilvēka centienus, meklēt skaistumu, meklēt patiesību un veidu, kā dzīvot bez konfliktiem. Konflikts ir vardarbības būtība. Līdz šim izglītība nav saistīta ar to, bet šajā skolas nolūks ir izprast konflikta nozīmīgumu bez aizspriedumiem, ideāliem, teorijas vai pārliecības.

Skola ir saistīta ar brīvību un kārtību. Brīvība nav savu iegribu realizēšanas iespējas, kas neizbēgami noved pie problēmām.
No seniem laikiem, cilvēki ir meklējuši kaut ko ārpus materiālistiskās pasaules, kaut ko neizmērojamu, kaut ko svētu. Šīs skolas nodoms ir noskaidrot šo iespēju.
Inwoods skolēniem atklāj vērtības, ko dod tuvība dabai. Kā jau teikts, netiek praktizēta savstarpēja konkurence un salīdzinājums; bērniem netiek veiktas standartizētas pārbaudes. Kad rodas konflikti, tie tiek kopā apspriesti atklāti un iejūtīgi, neizmantojot apbalvojumu un soda sistēmu. Inwoods mērķis ir radīt vietu, kur bērns var plaukt un viņa pētniecības gars var pamosties.

Skolas nelielais izmērs ļauj būt elastīgiem - ir iespēja iziet no rutīnas un elastīgi mainīt ikdienas semināru programmu ar pastaigām, prezentācijām vai bērnu iniciatīvām.

Te ir tipisks diena struktūra:
8:45 Tikšanās pie Brockwood Park School, lai dotod uz Inwoodu.
9:15 Klusuma aplis vai 'Sit-Spots' (parasti ārpusē).
9:25 Rīta aplis visai skolai, kas ir kopā būšana labestīgā vidē, kur tiek dotas norādes un paziņojumus par dienas notikumiem, vai kur kopā padzied.
9:40 Atvērtās klases, kur noris bērnu iniciētas aktivitātes vai skolotāju vadītas: lasītprasmē, matemātikā, zinātnēs, vēsturē, mākslā, amatniecībā, ēdiena gatavošanā, būvniecībā, projektiem un pētījumiem. Bērniem tiek dota ievērojama brīvība, lai pārvietotos starp iekštelpām un āra telpām. No rīta bērni nodarbojas ar dabu saistītās sesijās, pārsvarā ārā.
12.30V12.45 - 13.00 pusdienas: veģetārās, sagatavotas skolā otrdienās, trešdienās un piektdienās. Pusdienas pirmdienās un ceturtdienās bērni ēd līdzpaņemtos veģetāros ēdienus.

13:00 Pārtraukuma laiks un pēcpusdienas darbs: vienu dienu nedēļā dažādas bērnu grupas piedalīties trauku mazgāšanā un ēdamistabas zonas tīrīšanā.
14:00 Aplis pēcpusdienas iespēju izvēlei.
14:10 klasēs/darbnīcās: “klusais” laiks - bērni izvēlas darbību, kuru dara vienatnē; fiziskā kultūra; māksla un amatniecība; drāma.
3:30 PM dienas beigas

FLEXI-izglītība
Skola piedāvā iespēju bērnam izglītoties ne tikai skolā. Tas nozīmē, ka bērni var apmeklēt kā skolu, tā arī izglītoties citādi - ārpusskolas, tostarp ar vecākiem. Skola uzskata, ka tādā veidā bērniem tiek dota iespēja veidot ciešākas saites ar vecākiem, tā ir iespēja attīstīt prātu, piemēram,  ar dažādām ekskursijām ārpus skolas pieredzes. Ir novērots, ka dažiem jaunākiem vai mazāk nobriedušiem bērniem nepieciešams vairāk laika, lai pielāgotos skolai un atplauktu, -  FLEXI-izglītība tam dots nepieciešamo laiku. Tā, bērniem, kuriem ir bijusi nepatīkama pieredze iepriekšējā skolā, dod iespēju adaptēties skolas dzīves atmosfērā bez bailēm un spiedienu.

Inwoods skola veicina bērnu nākšanu uz skolu nepilnā darba nedēļā un pakāpenisku virzību uz pilna laika piedalīšanos. Taču finansiālās saistības ar skolu paliek nemainīgas un nav atkarīgas no tā, cik dienas bērns ir skolā - maksa ir viena un neatkarīga no tā vai bērns apmeklē divas dienas, vai piecas dienas. Dienu skaits, kuru vēlas vecāki, lai bērns piedalītos skolas dienu norisēs, tiek saskaņots pārrunās ar direktoru un attiecīgo pedagoģisko personālu.

Mācību programmas mērķis un pieeja
Inwoods skolā, klases nedala pēc bērnu vecumiem, bet vertikālās grupās, t.i., dažāda vecuma bērni tiek apvienoti vienā grupā, vairāk pievēršot uzmanību attīstības dinamikai, mācīšanās stilam un attiecībām. Grupas var sakārtot šaurās joslās, piemēram, 5-6 gadus veciem, vai platākās, piemēram, 8-11 gadus veciem. Ļoti mazo klašu izmēri Inwoodā ļauj veidot neformālu, draudzīgu atmosfēru klasē un ciešas personīgās attiecības starp katru skolotāju un bērnu, un starp bērniem pašiem. Klases grupas apvieno ne vairāk kā 10 bērnus, taču noteikta veida darbībās ir iespējas strādāt lielākās grupās, piemēram, dziedāšanā, sportā, drāmā, dabas pastaigās, utt.

Jau minēta ideja par atvērtām klasēm Inwudā, tā realizējas vismaz 3 dienas nedēļā. Atvērtā klase ir aprīkota ar 'stacijām' (īpašas vietas) kur ir atrodami materiāli matemātikai, lasītprasmei, lasīšanai, mākslai, amatniecībai, zinātnei, mūsu pasaulei, un iztēles spēlēm. Bērniem tiek piedāvāts '3 stundu darba cikls'. Šajā laikā tie tiek mudināti izvēlēties tēmas, pabeigt darbus un spēles, kas ir piemērots katram.

Atvērtās klases idejas mērķis:
● Nodrošināt bagātīgu vidi, pilnu ar dažādiem materiāliem, kas piemērota dažādam intelektam, mācību stilam un tēmām.
● Nodrošināt mācību vidi, kurā bērni izjūt brīvību - ir iespēja strādāt saskaņā ar savu pieredzes līmeni, interesi un tempu.
● Nodrošināt iespēju bērniem piedzīvot mācīšanās prieku, piedāvājot dažādas aktivitātes un materiālus, kas iedvesmo viņus pētīt.
● Nodrošināt iespēju bērnam augt ar atbildības sajūtu par savu rīcību un mācīšanās procesu, nodrošinot iespēju plānot savu izglītības grafiku un katru dienu pārdomāt mācīšanās darbības.
● Bērniem, strādājot kopā ar dažāda vecuma grupā, nav iespējas salīdzināt savā starpā vienaudžu sasniegumus, tie ir draudzīgāki, izpalīdzīgāki un konstruktīvāki.
● Bērni, kuriem novērojamas mācīšanās grūtības, tiek atbalstīti.
● Skolotāji rūpējas, lai gan individuāli, gan visai bērnu grupai pielāgotu materiālus, atbilstoši viņu mācīšanās stilam un vajadzībām.
● Atvērtība kasēs nodrošina plašu attiecību spektra attīstītu starp dalībniekiem (skolēniem un darbiniekiem).

Inwudā liels uzsvars tiek likts uz to, lai radītu atmosfēru, kurā bērni var saglabāt un attīstīt pozitīvu attieksmi pret mācībām, paturot prātā domu, ka mācību programma ir domāta ne bērnu izklaidei, bet tās apguvei. Tiek paredzēts, ka bērni piedalīsies piedāvātajās aktivitātēs un ievēros skolotāju aicinājumus, vienlaicīgi jutīsies droši, lai uzdotu jautājumus un paustu savas jūtas attiecībā uz to, ko viņi ir izvēlējušies darīt. Bērni tiek mudināti pašorganizēties savās mācībās, neatstājot viņus bez uzmanības un norādēm. 
Skolas mērķis ir radīt izpētes garu un entuziasmu mācīties. Tas tiek atbalstīts, palīdzot bērniem attīstīt akadēmisko kompetenci sociālās, emocionālās un motorās attīstības kontekstā. Mācīšanās tiek uzskatīta par nepārtrauktu, dabisku un patiešām nenovēršamu procesu. Mūsu mērķis ir nodrošināt draudzīgu, ģimenei līdzīgu atmosfēru, kurā iespējams pieaugušajiem un dažādā vecumā bērniem kopā strādāt, runāt, domāt, gatavot, ēst, dziedāt, strādāt dārzā, uzņemties risku, risināt problēmas un spēlēties kopā.

Nākošajā sarunā runāsim par jauniešu izglītošanu Brokvudas parka skolā.

Ojārs Rode

24.02.2020.