Atmodas kustības dalībnieku Vērtības 2015. gadā

Brīvība   (ne visatļautība);
 
Cieņa       (cieņa pret sevi - pašcieņa; savu ģimeni, ģimenes institūtu kā tādu, citiem cilvēkiem un visu dzīvo - daba, dzīvniekiem; dzīvība; empātija);
 
Cilvēks    (Es un Citi, Cilvēce,Veselība);
 
Dievs       (atstāt kā apliecinājumu tam, ka Dievatziņa ir mums svarīga);
 
Ģimene  (ģimene, ģimenes institūts kā tāds);
 
Dvēsele(kā cilvēka patības izteicēja, iekšējā spēka raksturotāja, kā cilvēka nemirstības      apliecinājums; individualitāte);
 
Kalpošana (katra iekšējā spēka darbs VISA, KAS IR Vienotībaikā mīlestības atklāšanās darbībā;            izpalīdzība; attīstība un pilnveidošanās. dzīve kustībā; sadarbība; Vienotība; ilgtermiņa domāšana;
 
Latviskā dzīvesziņa (ietver tādas vērtības kā Latvija, tauta, valoda, Tēvzeme, patriotisms);
 
Miers       (kad ir uzticēšanās, pateicība, dabiskums, vienkāršība ir miers; rāmums);
 
Mīlestība (labestība, labvēlība kā mīlestības izpausme);
 
Patiesība(patiesīgums; godīgums, gods, bez mīlestības nevaram nonākt pie patiesības, nemākam būt patiesi);
 
Prieks;
 
Sirdsapziņa (atbildība ne likuma priekšā, bet sirdsapziņas);
 
Ticība      (ticība saviem spēkiem, lēmumiem, tam ko darām, cerība);
 
Tikumība (arī darba tikums, čaklums);
 
Zeme       (planēta).