40. turpinājums sarunai par pedagoģiju – Tautas pedagoģija 5. daļa – atslēgvārdi

 Ojārs Rode

28.02.2021. Papildināts, kaut kas pamainīts 27.12.2021.


Turpināsim veidot savu tautizglītības modeli. Ar šo 5. daļu esmu nedaudz pārkārtojis tekstu, pieturoties pie atslēgvārdiem šīs daļas beigās. Atgādināšu, ka tautizglītības modelis tiek veidots par pamatu ņemot mūsu tautiešu izteikto un dažādos laikos rakstīto, domājot par tautu un tās nākotni. No tiem tad arī ir izrakstīti atslēgvārdi.

Ievads darāmajiem darbiem.

Es pieļauju, ka daudzi, kuri arī tic tam, ka mūsu ceļš ir tradicionālās kultūras ceļš, ir nolaiduši spārnus, redzot kāda ir sabiedrība un uz ko tā orientējas. Situācija tiešām ir ļoti sarežģīta. Ja atceraties, kad runājām par veselumiem (cilvēku un sabiedrību) no holohierarhijas priekšstatu puses, konstatējām, ka pastāv komunikatīvām saites starp cilvēka veselumu un mūsu tautas veselumu, un tālāk ar Eiropas kopienu, un beidzot ar visas Zemes civilizācijas kopienas veselumu. Protams, ka cilvēce kā veselums ietilpst visuma hierarhijas citos veselumos. Taču cilvēce, kaut kādu iemeslu dēļ, ir  ļoti noslēgta. Lielākā daļa cilvēkiem komunikatīvās saites ar Visumu ir ļoti vājas un līdz ar to viņiem nav pat nojautas par cilvēces nozīmīgumu  jeb tās pastāvēšanas jēgu, tāpēc tie viegli pakļaujas dzīvei ilūzijā, ka tikai tas ir svarīgi, kas viņiem pašiem iegribas. Pateicoties tām pašām komunikatīvām saitēm planētas cilvēku sabiedrības veseluma  īpašības veido cilvēki un, protams arī otrādi. Īpaši izteikti fiziskajā plānā tas realizējas caur attīstīto elektronisko skaru līdzekļu starpniecību (masu mēdiju IT telpa). Mēs dzīvojam cilvēcē, kurā populāra ir vardarbība, nihilisms, neiecietība, necieņa, seksuāla izlaidība, dabas piesārņošana, postīšana, noziedzība un daudzas citas visai izplatītas negācijas. Nav pat svarīgi vai ir kāda īpaša cilvēku grupa, kas visu to putru vāra vai nav, šobrīd dominē tirgus ekonomikas attiecības, kuras ģenerē tās uzturošas egocentriskas būtnes. Šobrīd situācija ir dramatiska, jo pateicoties atgriezeniskajām saitēm starp holoniem, tās ne tikai uztur šo egocentrismu, bet to attīsta un izplata starp arvien vairāk ļaužu uz planētas. Pie kam šis process, kurš iezīmējas cilvēces attīstībā kā vispārēja globalizācija, skaļiem lozungiem par cilvēces labklājību, ir nodefinēts kā “pozitīvs”. Šī virzība ir kā sērga, kura radusi auglīgu augsni cilvēka vājībās un šobrīd pat nav redzams, kā to apturēt. Tāpēc jau tikai daži cilvēki (savu labestīgi naivajās cerībās, ka  “nav vēl viss pagalam”) kaut kur iekliedzās, taču viņu balsis noslāpst patērētāju laimē. Arī es piederu pie šiem naivajiem. Es loloju cerības mūsu tautas dzīvesziņā,  mūsu tautas skaistajā Mantojumā. No vienas puses, mums te Latvijā, izskatās visai cerīgi, jo ļoti daudzi te dzīvojošie dzied savas tautasdziesmas, dejo tautas dejas, mīl dabu, ir visai radoši, domājoši (ne visus domāšana degradē -  domāšana var atvērt sirdi un paver iespēju rīkoties atbilstoši tās balsij, kalpot tai).  Bet no citas puses, vērojot to, kas dažādos līmeņos notiek Latvijas kultūras dzīvē, izglītību organizējot, saimnieciskajās aktivitātēs, skats ir visai bēdīgs – trakākais ir tas, ka mūsu valsts varai iepatikusies “vara” un tā iet globālistu pavadā, cenšoties noārdīt visu to svarīgāko, kas mūs kulturāli un saimnieciska vieno vienā latvju tautas holonā. Kā jau teicu, iekliedzas tikai daži, pūlim ir labi. Daudzi dzied vai vismaz klausās, kā citi dzied, bet vēl vairāk ir tādu, kuri ne dzied, ne klausās, pat vēl vairāk – nācies no latvieša mutes dzirdēt nievājoši izsakāmies par dziedātājiem, par tautas tradīciju kopējiem (dēvējot tos par “pastalniekiem”), apgalvojot, ka “pastalnieku” tumsonība traucē attīstīties valsts ekonomikai. Man pat kauns ir atzīt, ka pazīstu “latviešus”, kuriem ir pilnīgi vienalga tas, kur viņi ir, kas viņi ir. Tātad viens ir skaidrs – tie, kuri sevi dēvē par latviešiem, neveido homogēni, viengabalainu tautas veselumu. Tas ir izplūdis. 

Mana saruna nepatiks visu latviešu ausim, izklausās pēc šķeltniecības. Bet tas nav tā domāts. Nav jānoniecina Latvijas iedzīvotājs, kurš pie Dieva vēršas ar kristiešu baznīcas kalpa starpniecību. Ja šis cilvēks citādi to nevar, tad lai viņš to turpina darīt un sūta savus bērnus kristiešu skolā (vismaz kaut kas). Un nepavisam nav tā, ka kristīgajā sabiedrībā neatradīsim neko no latviskās dzīvesziņas (baznīcas Itālijā, ASV, Anglijā un citur atšķiras no baznīcas Latvijā – te tai ir latviskas aprises). Šeit par to iznāk runāt, jo jāsameklē tie, uz kuriem te, Latvijā, varam balstīties tad, kad runājam par kalpošanu latvju dzīvesziņai, kuru dzīves jēga ir būt saskaņā ar to; ieraudzīt tos veselumus (holonus), kuru komunikatīvās saites ir savstarpēji saskanīgas un rezonējošas.

Konspektētajos darbos izskanēja aicinājums pēc vienotības. Ar ko tad mēs savstarpēji vienosimies? Kas būtu tie argumenti, kas mūs motivētu to darīt? Kā mums vienam otru atrast? Tie ir jautājumi, uz kuriem centīsimies rast atbildi pedagoģisko sarunu kontekstos. Varbūt kāds jau ir gatavs sniegt kādu ierosinājumu, šo jautājumu sakarā?! Daudz idejas rodamas konspektu darbos, bet nu visu pēc kārtas.

Manuprāt, vispirms jāsaprot, ka mūsu nav daudz un, ka nevaram atļauties lepnību būt tikai pašam ar sevi. Ne vienmēr šo lepnību var piedēvēt ego negatīvai izpausmei. Jo, kā māca veseluma filozofija, holohierarhijas noturīgumu, stiprumu nosaka tieši tas, cik katrs tās veselums ir brīvs un patstāvīgs, cik tie ir stabili un noturīgi, kāda ir katra spēja pašatjaunoties holona elastības robežās (latviskās dzīvesziņas noteiktas); kāds ir katra radošais potenciāls un tamlīdzīgi. Tas ir zināms “pozitīvs” veseluma konservatīvisms, kā veseluma instinktīva, intuitīva tieksme saglabāt sevi. Tajā pat laikā ir jābūt gatavam uz komunikatīvo saišu atvērtību ar pārējiem veselumiem holohierarhijā. Tam būtu jānotiek dabīgā kārtā, ja nenogulēsim īsto brīdi, ļaujoties milzīgajam spiediena gan no savu brāļu, māsu puses, gan no pasaules sabiedrības globalizācijas puses.

 

Šķietami viegls turpmākais darbs, jo nu mēs esam atklājuši gan indivīda dzīves jēgu, gan tautas pastāvēšanas jēgu – tās ir vienādas un tā ir pašrealizācija. Vai tas nav galvenais atklājums mūsu tautizglītības modelī? Gan indivīdam, gan tautai ir kopīgs uzdevums: realizēt sevi. Indivīds to dara tautā, bet tauta pasaulē.  Kas tas ir, kas ir jārealizē? – nu tie uzdevumi, kas katram paredzēti individuāli un uzdevumu, kas tautai paredzēts kā tādai. Kur tos atrast: indivīda dotumos un talantos un tikai tautai raksturīgās īpatnībās, - arī talantā un dotumos. Varētu vēl teikt tā – abu patībās. Indivīds iedzimst konkrētā vidē – ģimenē, tautas kultūrvidē. Tā nav nejaušība, iedzimstam tur, kur vislabāk iederamies jeb vietā, ar kuru saderam un, kur mums sevi arī jārealizē. Kā jau konstatējām, tautas un indivīda dzīves jēgas vienādībā mēs rodam attaisnojumu tam, ka, ja mums gribas noskaidrot savus individuālos uzdevumus (ja tos nezinām), tie vienlaicīgi meklējami gan pašam sevī, gan tautā. Dzīvot tautā, nozīmē sakļauties ar savu tautu - elpot, izjust, pārdzīvot, izdzīvot, līdzdarboties, rūpējoties par to. Tātad skolai izglītību būtu jārealizē tautas tradicionālās kultūras vidē. Kāpēc tradicionālās kultūras vidē? – nu tāpēc, ka mēs to esam atzinuši par labāko un reizē par piemērotāko, kas mūsu tautai ir.

Pagājušajā reizē atsevišķās konspektu tēzes savilkām vienotā tekstā un ieguvām tādu kā vīzijas uzmetumu gan Latvijai kopumā, gan tautas izglītībai. Tagad vēl vairāk saīsināsim konspektus – līdz atslēgvārdiem, cerībā, ka tie mums varētu būt tādi kā rosinātāji un kristalizācijas centri pedagoģijas modeļa izveidei. Respektīvi, katrs vārds vai vārdu kopa mūsu sapratnē, iztēlē varētu rosināt bagātīgu kontekstu ar labām un atbilstīgām idejām. Ir doma, atslēgvārdu rosināto, izvērsti aprakstīt.

            Labākai caurskatāmībai atslēgvārdus sakārtoju vienu zem otra, alfabētiskā kārtībā. Iespējams, ka racionāli būtu veidot atslēgvārdu grupas, - jo mazāk ko sadalīsim, jo veselāks mūsu veidotais produkts būs. Prioritātes, ja tādas atklāsim, varēsim sameklēt pēc tam. Izskatās, ka labāk vispirms uzburt “skolu” un pēc tam noteikt, kas būtu jāpanāk no varas struktūrām, lai mūsu uzburtā skoliņa varētu strādāt.

           

·         amatniecība

·         apceres spēja

·         apdomība

·         aptvert visa kopveseluma daiļumu un dziļumu

·         apvienoties ar Radītāju

·         apzinās ģimeni savu

·         apzinās savas spējas un iegūt metodes kā sev palīdzēt -

·         apzinās savu garīgo spēku -

·         apzinās savus personīgās dzīves uzdevumus -

·         apzinās sevi un dzīvo savu dzīvi

·         apzinās savu vērtību

·         apzinātība

·         apziņas kvalitāte… Ar atmodināto apziņu

·         apziņas universālā skaidrība

·         asprātība

·         Atbildība (3)

·         Atbildība savas tautas un pasaules priekšā

·         Atbildības uzņemšanās (2)

·         atbildīgi pret līdzcilvēkiem

·         atbildīgi rīkoties

·         atklāt garīgo esamību sevī

·         atklāt savu piederību Visumam

·         atklāt sevi kā transcendentālu esmi

·         atpazīt savu dziļāko būtību

·         atsaucība

·         attapība

·         attīstām intuīciju

·         attīstība un pilnveidošanās

·         attīstīt bērna dotības

·         atturēšanos no bezjēdzīgām baudām

·         atver vārtus uz lietu būtību

·         atvērtība – gan pret savu intelektu

·         atzīt bērnus par līdztiesīgiem un ļoti viediem

·         augsta morāle un ētika

·         augstākajām cilvēces pilnības virsotnēm

·         augstākās garīgās vērtības

·         augstām vispārcilvēciskām īpašībām

·         augsti ētiskie principi

·         augstu kultūras līmeni

·         bagāta valoda

·         Beznosacījumu mīlestība

·         bezsteigas apdoms

·         bezsteigas pašapziņa

·         bērna dabiskās spējas un vēlmes

·         bērna personība pieaug savā spēkā

·         bērna sūtības dominante

·         Bērnam raksturīgais

·         bērni mācās pēc piemēra (2)

·         bērns iepazīt pats sevi

·         bērns varbūt ir uz augstāku apziņas līmeni nekā skolotājs

·         bērnu Dievišķo spēju atklāšana, attīstīta

·         Bijība (2)

·         brālība

·         brīvas attīstības apstākļi

·         brīvi un neatkarīgi

·         Brīvība (5)

·         Būt Īstam- saskaņā ar savu iekšējo būtību

·         Būt kā piemēriem savā valstī ar Saules kalendāra tradīcijām

·         Būt labestīgam pret Dabu

·         Būt līdzradītājam (Dieva līdzstrādniekam)

·         būt radošs

·         cerība

·         Cieņa (5)

·         Cieņa pret citu valstu kultūru

·         cieņa pret savu valodu

·         Cilvēka – Dabas – Dieva apvienošana

·         cilvēka cieņas nosacījums – brīvība

·         Cilvēki

·         Cilvēki un dievi ir vienoti

·         cilvēks “izaug no sevis”

·         cilvēks ir norūpējies par cilvēces likteni

·         Cilvēks ir orientēts uz mīlestību

·         cilvēks ir saskaņā pats ar sevi un reizē ar visu ārējo dzīvi

·         citkopšanu un idejas kopšanu

·         cīņa griba

·         Čaklums (5)

·         Čaklums, strādīgums

·         Daba (4)

·         dabai tuvināti

·         dabas izpratne

·         dabas ritumā

·         dabas simbolu valodā

·         dabā vairāk

·         dabiskas pūles

·         Dabiskums

·         daiļajā ir mūsu tautas “ģēnijs”

·         daiļā būtība ir mūsu gara refleksija

·         Daiļš (2)

·         daiļuma izjūta

·         Dainas (2)

·         Dainas bija arī ļoti stingras valodas noteicējs

·         Dainu ģenialitāti

·         Dainu maģiskais spēks

·         Dainu un šodienas valoda – divtūkstoš vārdu simboliem ietver vairāk jēgu

·         dalīšanās

·         darba mīlestība

·         darba tikums (2)

·         Darba un sadzīves pieredzes pārmantošanā

·         darbam jāizsaka mūsu būtībā

·         darbojas ne vien intelekts

·         Darbs (5)

·         darbs ar sevi

·         Darbs priekam

·         Darbs, kas piepilda un ielīksmo

·         Darbs, kas sagādā mums gandarījumu sirdij

·         darbus veltīt tautai

·         daudzveidībā

·         dejās

·         deju ritmā un dziesmu skaņās

·         demokrātisms

·         devīgums

·         Dieva kāpnes

·         Dievam - nest Gaismu

·         dievišķie spēki mūsos un pār mums

·         Dievs (2)

·         disciplīna

·         domas spēks

·         domā globāli

·         domāšana

·         domu higiēna. Vārdu higiēna

·         domu spēku

·         dotībās

·         dotumi

·         draudziņi – dzīvnieki

·         Draudzība (3)

·         drosme un vīrišķība (2)

·         drosmīgiem un drošsirdīgiem cilvēkiem

·         dzied savas tautasdziesmas

·         dziedināšanas spējas

·         Dziesma (2)

·         dziesmas spēks

·         dzimtenes mīlestības

·         dzīve – latvietim nedalāmi sakusuši veselumā un ir viņa būtības izteicēji

·         dzīve kopā ar vecvecākiem

·         Dzīve kustībā

·         dzīves apgarošana ar daiļumu

·         dzīves ceļa veidošana

·         dzīves jēga (2)

·         Dzīves jēga meklējama indivīda patībā

·         dzīves mērķi

·         dzīves misija

·         dzīves ritumam

·         dzīves un darba vienotība

·         dzīves uzdevumi

·         dzīves uzdevumos balstītam darbam

·         Dzīvesziņa (2)

·         dzīvībai atvērts

·         dzīvot saskaņā ar dabas likumiem

·         Dzīvot saskaņā ar sirdsapziņu

·         dzīvot savam likumam

·         ekoloģiska dzīvesveida aktualizēšana

·         ekoloģiskā lauksaimniecība

·         emocionālais un garīgais

·         empātija

·         enerģētisko tēlu informācijas pārraides kodu

·         esam izauguši no vienām saknēm

·         esam viena saime

·         esmes ritmos

·         estētiskas un morālas vadlīnijas

·         ētiska personība

·         fiziskā audzināšana

·         Fiziskā veselība

·         fiziski un garīgi pilnvērtīgus

·         gadskārtu riti

·         gaidīt jāiemācās

·         gaismas nešana caur vārdu

·         Gaiša un stipra personība

·         gaišums

·         galvenais rakstura veidošanas spēks meklējams cilvēka dvēseles neapturamā plūsma pretī gaismai

·         gara brīvība

·         gara izglītība

·         Gara spēks izaug no īpaša apziņas stāvokļa

·         gara spēks un mīlestība

·         garā stipri

·         garīga neatkarīgi

·         garīgai būtnei

·         garīgais spēks attīstās… lielai ļaužu grupai izvirzot un saskatot vienu kopīgu mērķi

·         garīgā dzīve

·         garīgā hierarhija

·         garīgā veselība

·         garīgi augsta

·         garīgi augstu stāvoša tauta

·         garīgi brīvu personību radošais

·         garīgi impulsi

·         garīgi spēcīgākas

·         garīgs spēks savā kopībā

·         garīgums

·         gars

·         godam

·         godbijība pret visu

·         godīgu darbu

·         godīgums (4)

·         grāmata noteikti vairāk attīsta radošumu un intelektu

·         gudrība

·         gudrs prāts

·         ģimene - monogāma

·         ģimene (2)

·         ģimene stipra

·         ģimene un darbs

·         ģimenes kopšanas

·         ģimenes tradīcijas kopt

·         humānisms

·         ideāli - sekot idejām un ideāliem

·         Identitātes ir Kāpnes Debesīs un stīgas

·         Iecietība (2)

·         iedzimta radīšanas tieksme

·         iedzimtajās spējās un izkoptajās prasmēs

·         iedzimtās spējās (1)

·         iegremdēts visos apziņas un esamības izpausmju līmeņos

·         iegūt skaidrību pašam par sevi

·         iejūtība

·         iekšēja apvienošana

·         Iekšējais kosmoss un ārējais kosmoss ir līdzvērtīgi

·         Iekšējā un ārējā līdzsvarošanā

·         iemīlēt pašam sevi un katru sava ķermeņa šūniņu. atrast savu Patieso Es un Būt tādam kāds Ir

·         ieraudzīt grūti tveramo transcendento jeb dievišķo esmi

·         ieraudzīt savai dzīvei pirmbūtībā uzstādīto mērķi

·         iesakņotība

·         ietekmēt un uzņēmties atbildību par procesiem

·         Ilgtermiņa domāšana - domāt ne tikai par rītdienu

·         Individualitāte

·         individualitātes harmoniskajā saskaņā ar Visuma laiktelpu

·         indivīdam jāsaplūst ar tautas plašāko dzīvi

·         intelekts

·         intereses

·         intereses kāpināšanu

·         intuitīcija

·         izcilība

·         izglītības iestāžu atvēršana kopienai

·         izglītoties

·         izjust sevi kā daļu no dabas

·         izjūtas

·         izjūtot sirdī vienu kopēju vēlēšanos

·         izkopt tautisko apziņu

·         izlaist caur savu sirds prizmu

·         izpalīdzība

·         Iztēle (1)

·         Izturība (1)

·         izveicība

·         izzināt un realizēt sevi (kas es patiesībā esmu?

·         jaunradīšana

·         jākontrolē informācija

·         Jāmāca folkloru kā tautas garīgās identitātes nesēju

·         Jāpaļaujas uz mūsu senču koptajām latviskās pašapziņas saknēm

·         jātiecas uz visaugstāko par visu: absolūto patiesību un absolūto taisnību, mīlestību

·         jūtas

·         jūtu dzīves kopšanu

·         Ka skolotājs ar atbildību palīdz bērnam atvērties patiesajā būtībā

·         kalpojam kādam augstākam mērķim, augstākam likumam

·         Kalpošana (2)

·         katram savs uzdevums

·         kā sevī ieskatīties

·         klusēšanas un otrā ieklausīšanās spēja

·         klusumā jāpavada laiks

·         Klusumā mēs saplūstam ar savu patību

·         Klusums

·         klusums jāmīl

·         Klusums salasa izkaisītos spēkus

·         klusumu “vientulībā” - …Cilvēks top vienpatībā

·         kļūst PATS

·         kļūt par Dieva dēlu vai Saules meitu

·         ko es varētu darīt kopuma labā?

·         Kopība

·         Kopības prāts

·         Kosms izvēršas caur katru

·         kritiskas novērošanas spējas

·         kultivēta cilvēka saikne ar Dabu un Dievišķās spējas

·         kulturālība

·         kustīgums

·         laba un spēcīga griba

·         Labsirdīgs (1)

·         laimes sajūta par darbu, ko darām

·         Laimīgs (2)

·         latviešu godību un svētku tradīcijas

·         Latviešu tautas dziesmas

·         Latviešu valoda

·         latviska ģimene

·         latviskā dzīvesziņa

·         latviskā pašapziņa

·         Latviskie dzīves godi

·         latvju raksta ģeometriskā zīme ir kā savdabīgs strukturāls veselums

·         lauki

·         Laukos vēl arvien dzīvo latviešu tautas lielākais vairums. Iznīciniet viņu materiālās iztikas pamatu

·         lauku dzīves veida pamats

·         lepna pašcieņa

·         liels garīgs spēks

·         literatūra

·         līdzcietība

·         līdzjūtība

·         līdzpārdzīvojums

·         līdztiesība

·         ļaut darboties reālistiskos procesos un aktīvos procesos

·         maza izmēra bioloģisko lauksaimniecību darbība

·         meditācija

·         meditācijas kopējas

·         meditācijas stāvoklī

·         melodija

·         mērķi un ideāli

·         mīl savu zemi un lepojas ar savu valsti

·         mīl un prot  strādāt

·         Mīlestība (4)

·         mīlestība ir kalpošana  - absolūtā

·         Mīlestība un cieņa pret sevi

·         Mīlestība un Harmonija

·         mīlestība uz dziesmu

·         mīlestības telpas

·         mīlēt jāmācās

·         mīlošs

·         nacionālās pašapziņas (1)

·         nacionālisms

·         neatkarība un iekšējā brīvība

·         neatkarības saglabāšana

·         neatlaidība (1)

·         nelokāmība

·         nenosodīšana

·         nepametiet sapņus

·         nepieciešami garīgiem pamati

·         nepieciešami ideāli

·         nepieciešams gribas spēks un drosme

·         neuzspiežam savu viedokli

·         nezaudēt pašiem sevi

·         no kurienes es rados (nāku) un kas es esmu (kurp eju)

·         ņemšana — došana

·         otra cilvēka sapratnes spēja

·         Pacietība (2)

·         palaisties uz saviem spēkiem un darbu

·         palielināt skolēnu neatkarību viņiem interesējošās vielas apguvē

·         palīdzību dodam tikai tad, kad to prasa

·         pamanīt un atklāt dotumus

·         pasakas

·         Pasaule

·         paša būtība

·         PAŠAM BŪT

·         pašam pedagogam brīvību

·         pašam sevi katram jāatrod

·         pašapietiekams

·         pašapziņas

·         pašatbildība

·         Pašcieņa (1)

·         paši esam Dievi

·         pašierobežošana

·         paškopšana

·         pašlepnums

·         pašsavaldība

·         pašvadībā

·         pašveidošanas programmas

·         patiesa gudrība

·         patiesais Es

·         Patiesības

·         patiess

·         patība

·         pazemība (1)

·         pārliecinātība

·         pārliecība

·         personības pilnības veselums

·         personīgā nozīmīguma sapratne

·         pētīt bērnus psiholoģiski un enerģētiski

·         piederība, piederības sajūta

·         piekopt veselīgu dzīves veidu

·         pienākums

·         pieņemšana (1)

·         piepildīt mērķus

·         pieticība

·         Prieks (2)

·         profesionālās prasmes

·         rada un pilnveido jaunas kultūras vērtības

·         Radošums (2)

·         realizēt  savu esību

·         realizēt pats savu dzīvi un savus uzdevumus nevis citu cilvēku iedomātu dzīvi

·         reliģija

·         respektēt otra cilvēka uzdevumus

·         ritms

·         rotaļās

·         rūpes par savas tautas veselību

·         sabiedrība ir integrēta ar savu un Visuma esību

·         sadarbība, (4) sadarbība nevis konkurence

·         saplūdīs kopā intelektuālais

·         Saskaņa

·         saskaņa ģimenē

·         saskaņa un saderība - evolūcijas virzītāja

·         Sava āriene

·         sava būtība

·         sava dievišķā Paša atklāšana

·         sava esamība jāatceras

·         sava ģimene

·         sava iekšējā ES ESMU apziņa

·         sava paša gudrība

·         sava patiesība

·         sava pārliecība un uzskati

·         sava taisnība

·         savas domas (1)

·         savas dzimtas

·         savas garīgās esmes atzīšana

·         Savas skaistums

·         savas un savējo vērtības  aizstāvēšana

·         savā attīstībā nezaudē sakaru ar dabu

·         savējam vienmēr jāpaliek centrā

·         savs individuālais stils

·         savs spēks un savi dzīves uzdevumi

·         savstarpēja cieņa

·         savstarpēji vienoti

·         seku paredzēšana

·         senie raksti

·         sievietes vērtības atjaunošana

·         simbolu jēdzieniska sakārtošana

·         simbolu valoda

·         sintētiska pasaules uztvere

·         sirdi atdot mērķim un dāvāt tam savu mīlestību

·         sirds un sirdsapziņa

·         sirsnība un mīlestība pret savu apkārtni

·         skaidrība pašam pār sevi, lai varētu savai dzīvei uzstādīt noteiktus mērķus

·         skaidrība un īsta laime

·         skaistas dzīves kopšana

·         skaistu padarīt

·         skaistums

·         Skaitļi vai krāsas folklorā

·         skolēni kopā ar skolotājiem spriež un pieņem dažādus ar skolas darbību saistītus lēmumus

·         Skolotājam - gaismas nesējs

·         smalkjūtība

·         solidaritāte, solidaritātes apziņa un pašlepnums

·         spēja aptvert ideālās vērtības

·         spēja izprast notiekošo iekšēji un ārēji

·         spēja saskatīt savu piederību arī kādai augstākai kopībai

·         spēja ticēt idejām

·         spēja attīrīt savu apziņu

·         spēja pielietot savu apziņu kalpošanai Cilvēcei

·         spējai klusumā dzirdēt pašam sevi

·         spējīgi attīstīt prasmes

·         spēju domāt ar sirdi

·         spētu dalīties savā pasaules uztverē

·         strādātprasme

·         sūtības apzinātšanās

·         svarīgāka par visu - apziņa

·         Svarīgs ir paša tautas un visas cilvēces liktenis

·         svēta tauta

·         svēti koki

·         svētie centri

·         svin savus svētkus

·         svinēt un godināt

·         taisnīgums  (4)

·         takts

·         Talanta atvēršana

·         talanti

·         talantu attīstīšana

·         tas, kas “savā pirmbūtībā viņam ir lemts”

·         taupība

·         tautasdziesma

·         tautasdziesmu programmas

·         tautastērpu un to elementu plašs lietojums

·         tautība — par visu svētā

·         tālredzīgi un humāni

·         teikās un mīklās

·         tēvu valoda

·         Tēvzeme un Dzimtene

·         tēvzemes mīlestība

·         ticība

·         ticība savai vērtībai

·         ticība sev, saviem spēkiem

·         tiecas uz tuvību

·         tiekšanās pēc augstākiem ideāliem

·         tikumiski tīrs

·         tikumīga latvieša unikālā dvēsele

·         tikums

·         tolerants

·         tradīcijas (1)

·         tradīciju atjaunošanu savā un citās zemēs

·         turēšanās pie tēvutēvu krietnām ierašām

·         tūkstošiem gadu vecas gudrības

·         universāla apziņa

·         uzskatu un mērķa skaidrība

·         uzticēšanās, uzticība

·         vairot satikšanās un sadarbības prieku

·         valoda arī ir ceļš uz dvēseli un dvēseles izpausmes veids

·         valoda kā harmonija

·         valoda ir apziņas stāvoklis

·         valodas tuvināšana dabas valodai

·         valsts (1)

·         varēšana

·         varonība (1)

·         vārda spēks

·         vārdam seko darbs

·         veicinot un uzturot vienotību visos līmeņos

·         veselā miesā vesels gars

·         veselība (2)

·         vesels

·         vēlēšanos dzīvē kaut ko radīt

·         vide

·         vide ir ne tikai ārējās lietas

·         vienkāršs un pieticīgs

·         vienlīdz attīstīt prātu un sirdi

·         vienlīdzība

·         vienoti ar Latviju

·         Vienotība (2)

·         Vienotība ar dabu

·         Vienotība ar Dievu

·         vienotībā ar VISU (1)

·         Vienots ar citiem cilvēkiem un visu dzīvo - daba

·         vienpatība klusumā

·         vispārcilvēciskās vērtības (3)

·         viss jāsakausē

·         Viss jāsavij un jāsaauž par vienu nedalāmu vienību

·         Visums (2)

·         Zeme (2)

·         Zināšanas (1)

·         zinātkāre

·         Žēlsirdība (1)