Viesi Tautskolā

Iedvesmojam Somijas un Lietuvas kolēģus
Šopavasar Ikšķiles Brīvo skolu ekskursijā pa mūsu novadu iekļāvuši viesi gan no Somijas, gan Lietuvas.
Somijas izglītības iestāžu darbinieki, kas projekta ietvaros viesojās Ikšķilē, apciemoja arī Elkšņu skolu un dārzu, ko skolas ikdienā apdzīvo Ikšķiles Brīvās skolas saime. Somija pasaules mērogā nu jau vairākus gadus zināma kā valsts ar sakārtotu izglītības sistēmu, ar inovatīvām skološanas metodēm un arī augstu izglītības kvalitāti, tāpēc liels bija Ikšķiles Brīvās skolas vadītājas Kristīnes Libertas pārsteigums, kad uz secinājumu, ka diez vai esam sasnieguši to, kas Somijā ir sastopams teju katrā skolā, somu viesi atzina, ka ir daudz lietas, ko somu skolas varētu pārņemt no Ikšķiles Brīvās skolas.
Somijas izglītības darbinieki Ikšķiles Brīvās skolas pagalmā uzzina, kā noris darbs skolā.
Savukārt maija vidū, izrādot interesi par Tautskolas 99 Baltie zirgi skolām Latvijā, šeit viesojām domubiedru grupa no Lietuvas. Viņu vidū bija gan izglītības iestāžu darbinieki, gan vecāki un uzņēmēji, kas, uzzinājuši par savu kaimiņu pieredzi – vecāku dibinātām skolām, kas balstītas tautas tradicionālajā kultūrā un kur izmanto uz bērnu centrētas izglītības metodes ikdienas darbā ar audzēkņiem – vēlējās aplūkot to savām acīm.

Pamatskolas direktors Ojārs Rode kopā ar viesiem no Lietuvas Piltiņkalnā.
Lietuviešu kolēģi vispirms iepazinās ar Tautskolas „mātes” skolu Drustos, Raunas novadā, vēroja pamatskolas direktora Ojāra Rodes vadītās matemātikas un arī citas stundas. Nākamajā dienā lietuvieši viesojās arī Ikšķiles Brīvajā skolā, un pozitīvu iespaidu pārņemti ir apņēmības pilni atvērt vismaz trīs vecāku skolas Lietuvā - Kauņas un Viļņas tuvumā.

Lietuvieši viesojas Ikšķiles Brīvajā skolā, lai smeltos iedvesmu un dibinātu līdzīgas skolas arī Lietuvā.
No Brīvās skolas mājas lapas: http://www.brivaskola.lv/aktuali/iedvesmojam_somijas_un_lietuvas_kolegus