22.turpinājums sarunai par pedagoģiju - Šri Aurobindo intrgrālās izglītības skolas ārpus Aurovillas

22. sarunas turpinājums par pedagoģiju – Šri Aurobindo integrālās izglītības skolas ārpus Aurovillas.

Ojārs Rode 15.09.2020.

Sveiciens pedagoģijas un pašizaugsmes faniem! Laiks lietains un varam atkal piesēst pie Šri Aurobindo integrālās izglītības skolām. Piebeidzot šo skolu izpēti, veiksim tādu kā kopsavilkumu, bet jau šodien varam droši teikt, ka šī, tāpat kā Krišnamurti izglītības filosofija ir augstākās raudzes. Tīri ņemot, tā ir domāta augstiem apziņas stāvokļiem, kuriem vajadzīgs tikai “grūdiens”, lai ielēktu pilnīgi jaunā pasaules apzināšanā. Šādu cilvēku ir ļoti maz un tomēr šīs izglītības tiek popularizētas un piekoptas, nešķirojot cilvēkus pa gatavības pakāpēm. Kāpēc? Es domāju tāpēc, ka piedāvātās metodes der jebkuram cilvēkam ceļā uz pašizaugsmi, garīgo pašpilnīgošanos. Es uzsveru “paš-“, jo metodes piemērotas jebkuram vecumam, tātad ne tikai organizējot vispārējo formālo izglītību bērniem, bet uz jebkuru uz pašizglītību orientētu personību vispār. Lai top!

            Šri Aurobindi integrālās izglītības skolas Indijā ir ne mazums. Skolu Indijā vispār ir tūkstošos, daudz dažādi dibinātāji, ar daudziem dažādiem akcentiem, pat filozofijām (kas patīkami pārsteidz), ka viegli apjukt. Šodien ieskatīsimies dažās bez analīzes, bet vienkārši aprakstot tās, lai gūtu vispārēju priekšstatu. Kā jau reiz rakstīju, ka labs izziņas materiāls ir skolu absolventu atsauksmes, taču man ne īpaši šajā ziņā ar atradumiem laimējās. Dažas būs, bet tās nākamajā sarunā.

 

Sri Aurobindo Schools of Integral Education

 

Sri Aurobindo Public School, Budni Affiliated to CBSE, New Delhi. Affiliation No. 1030962 dibināta 2014. gadā.

Tā ir valsts skola (SAPS), kura balstās Aurobindo integrālās izglītības filozofijā. Izglītība skolā tiek realizēta tā, lai atklātu cilvēkā labāko, lai maksimāli attīstītu viņa paša spējas, lai palīdzētu skolēnam iekļauties sabiedrībā, savā valstī un cilvēcē; lai padarītu viņu par iespējami “pilnīgāku cilvēku”. Izglītības mērķis, ka rakstīts skolas dokumentos, nevar būt tikai izveidot prasmīgu indivīdu vai labi informētu personu, kas piepildīta ar informāciju un faktiem, vai arī izveidot indivīdu spējīgu atrast darbu konkurences tirgū. Svarīgāk ir tādu indivīda aspektu attīstība kā viņa raksturs, personība un vērtības.

Skolas mērķis ir holistiska audzēkņu izaugsme, sistemātiski attīstot mācīšanās, izzināšanas, disciplinētas izturēšanās un oriģinālas domāšanas paradumus. Lai sasniegtu izcilību visu audzēkņu attīstībā, skola nodrošina kvalificētus un iedvesmojošus skolotājus, sporta iespējas, labi aprīkotu bibliotēku, multimediju telpu un labi aprīkotas zinātnes laboratorijas.

No skolēna tiek sagaidīts (izraksts no skolas noteikumiem):

1. ka izglītojamie vienmēr izturēsies pieklājīgi un saudzīgi viens pret otru, visiem darbiniekiem un skolas apmeklētājiem.
2. ka skolēni izturēsies saudzīgi pret vidi, nodrošinās disciplīnu. Tas nozīmē būs precīzi, vienmēr būs viss vajadzīgais nodarbībām, uzmanīgi sekos norādēm, cītīgi strādās un nodrošinās pilnvērtīgu nodarbību norisi.

3. ka skolēni runās angļu valodā. Skolēni runās pieklājīgi, - aizvainojoša valoda ir stingri aizliegta.
4. ka skolēni netraucēs citu izglītojamo mācību darbību;

 5. ka skolēni neradīs citiem fizisku vai emocionālu kaitējumu;
6. ka skolēns uzturēs skolu glītu un sakoptu, lai visi justos laimīgi. Tas nozīmē visu atkritumu ievietošanu tvertnēs, sienu un mēbeļu tīrīšanu un nebojāšanu, kā arī rūpes par skolas mantu;
7. ka skolēns vienmēr būs ģērbies skolas formas tērpā;
8. ka skolēns atcerēsies, ka skolas reputācija ir atkarīga no viņa izturēšanās veida.

Vēl kāds fragments no vispārējām disciplīnas prasībām:
Skolēniem jāievēro prasītās disciplīnas normas un uzvedības kodeksu.
Skolas noteikumi ir saistoši arī vecākiem / aizbildņiem. Nevienam skolēnam nav atļauts ienākt skolas telpās bez skolas formas (izņemot viņa dzimšanas dienu). Skolēniem nav atļauts valkāt rotas. Nav atļauts krāsot nagus, lietot hennu, matu želeju, krāsot matus utt.. Zēniem jābūt īsiem matiem un apģērbam ar apkopjamu apkalpi. Meitenēm ar īsiem matiem vajadzētu valkāt skolas lentes,  meitenēm ar gariem matiem, tās būtu jāpiesien plēvē (?). Arī sikhu zēni valkā skolas formas tērpu. Skolēniem ir aizliegts ienest skolā mobilos tālruņus, kompaktdisku diskdziņus vai jebkuru citu elektronisku ierīci. Skolēniem nav atļauts lietot vulgārus lasīšanas / skatīšanas materiālus. Viņam / viņai nav atļauts skatīt nevienu neķītru vietni internetā. Skolēniem nav atļauts skolā uzņemt nevienu apmeklētāju vai veikt tālruņa zvanus, izņemot ārkārtas gadījumus....

Skola stingri ievēro vispārnoteikto mācību programmu prasības.
Skola I – VIII klasēm piedāvā šādus priekšmetus:
Angļu, Hindi, Punjabi / Sanskrits, Matemātiku, Vispārīgās zinātnes, Sociālās zinības, Informācijas tehnoloģijas, Vispārīgās zināšanas, Mākslu un amatniecību, Fizisko izglītību un mūziku.

Skola IX un X klasei piedāvā šādus priekšmetus: Angļu, hindi / sanskrits, matemātiku, dabaszinātnes, sociālās zinātnes un informācijas tehnoloģijas
Pieejamas ir “Viedās” klases. Viedās klases ir labi aprīkotas ar LCD projektoriem, baltiem skārienjutīgiem dēļiem, skaļruņiem.

Skolas galvenās iezīmes: Skola ir ideāla vide studenta latento talantu, radošuma un spontānas izpausmes attīstīšanai. Individuālas uzmanības iespēja izpaužas skolotāju un skolēnu attiecība 1:20. Atziņa, ka katram bērnam ir mūsu dzīvē īpaša loma, rada cēlu, garīgu un estētisku jēgu mācībām vispār. Izglītības process ir dinamisks, lai skolēni spētu absorbēt un neatpaliktu no visām pārmaiņām, kas visā pasaulē notiek zinātņu, humanitāro zinātņu un mācību metožu jomā. Uzmanības centrā ir bērns, viņa stiprās un vājās puses. Individuālā uzmanība nodrošina, ka izglītība bērnam kļūst par priecīgu, laimīgu un atalgojošu pieredzi. Skola apzinās, ka lēnajam skolēnam nevajadzētu kavēt spējīgāko skolēnu progresu. Lēnie audzēkņi papildus tiek apmācīti, lai sasniegtu gaišākos. Skola uzskata, ka katrs lēnais apmācāmais būtībā ir lidotājs un viņam tiek sniegti atbilstoši norādījumi, iedrošinājums un motivācija. Skola skolēnos veicina mīlestību pret Dievu, rūpes par līdzcilvēkiem un mīlestību pret dabu. Uzsvars tiek likts uz rakstura veidošanas īpašībām. Piespiedu disciplīna nevis kavē bērnu, bet nodrošina viņa sakārtotu izaugsmi. Skola cenšas skolēnus padarīt par noderīgiem, pārliecinātiem un pašpaļāvīgiem rītdienas pilsoņiem.

 

Skolas mācību programma:
I.-III pakāpe. Pamatzināšanas par valodu-angļu un hindi valodām, kā arī pamata, matemātika un vides zinātne, māksla, mūzika, Indijas dejas kultūra, fiziskā izglītība. Bērns attīsta radošumu, loģisko domāšanu, analītisko attieksmi un fizisko sagatavotību kopā ar bagātīgām indiešu vērtībām ar cieņu un rūpēm
IV pakāpe līdz X pakāpei. Pēc III pakāpes pabeigšanas bērns ir pietiekami gatavs, lai sagatavotos valsts līmeņa CBSE. Valodas, kā arī sociālās zinātnes, vispārīgās zinātnes, matemātika un IT tiek mācītas noteiktajos CBSE formātos. Īpašs uzsvars tiek likts uz mūziku, jogu, dejām, fizisko, morālo attīstību, mākslu un Indijas kultūru. Bērna novērtēšana tiek veikta saskaņā ar CBE noteikto CCE.
XI un XII pakāpe. Pēc X klases CBSE eksāmena studentiem jāizvēlas starp matemātiku / biozinātnēm un komerciju.

Datorizglītību māca no I klases un sanskrita valodu no VI klases. XI un XII klases skolēniem jāizvēlas zinātnes vai komercija.

 

Sri Aurobindo Integral School, Basundhara, At: Gatiroutpatna, P.O.: Biribati, Dist.: Cuttack, Pin Code No.: 754100, Odisha, India.

Šri Aurobindo integrālās izglītības skola (SAIS), Basundhara ir skola bāreņiem un pamestiem bērniem. Tā atrodas Gatiroutpatna ciematā 12 kilometru attālumā no Cuttack pilsētas un piedāvā izglītību bērniem sākot no bērnudārza līdz VIII klasei.

Skola tika nodibināta 1985. gadā un kopš tā laika centīgi strādā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

Skola cenšas radīt visiem bērniem labvēlīgu vidi, kurā tie var parādīt savus talantus visdažādākās jomās, pierādīt, ka viņi nav zemāki par skolēniem citās priviliģētajās skolās.

Skolā ir maza, tajā ir tikai 60 bērni no bērnudārza līdz VIII klasei (daži bērni ir IX klasē, visi viņi dzīvo internātā. Viņu vidū ir 53 meitenes un 7 zēni. Laiku pa laikam bērnus pieņem ģimenēs. Skolā ir 8 skolotāji un viens Tution skolotājs matemātikai, kas māca devītās klases meitenes. Bez direktores, kurai ir goda statuss, ir 4 jogas, mūzikas un zīmēšanas skolotāji. Ir bērni, kuri nokārto skolas sertifikāta eksāmenu un turpina mācības koledžā.
Ņemot vērā viņu zemo intelekta līmeni un spēju satvert, skola ir gandarīta par panākumiem. Skolai ir liels spēļu laukums, kur bērni atrod vietu nodarbībām atbilstoši viņu vēlmēm un varēšanai. Papildus regulārajām mācību aktivitātēm bērni ir piedalās dažādās ārpusklases aktivitātēs un konkursos kā skolā tā ārpus tās.

 

Citas Šri Aurobindo integrālās izglītības skolas (to ir desmitos)

 

Sri Aurobindo institute of integral education, Kalapada dibināta 1987. gadā kā privātskola. Te 25 skoltāji māca 230 skolēnus. Ir 24 klases, biblioteka, datotu telpa ar 8 datoriem. 20 bērni klasē skolotāju un bērnu attiecība 1:10. Sīkākas informācijas nav. Tādu skolu nav mazums, par kurām nav detalizētākas informācijas – mēs pie tām īpaši nekavēsimies.

 

Šri Aurobindo integrālās izglītības skola Handagiri akcentējas uz labu un drošu pārtiku. Skolēni ir aktīvi iesaistīti dārzkopības darbos, kas aptvēr lauka sagatavošanu un stādu stādīšanu. Bērni ar nepacietību gaida, lai gūtu sava darba augļus. Dārzā, kas sadalīts 1000 kvadrātpēdu platumā audzē lapu dārzeņus, piemēram, Amaranthus (Poi), koriandru, piparmētru, tomātus, pupas, rūgto ķirbi, gurķus, efejas ķirbi, kores ķirbi, zirņus, dāmas pirkstiņus, zaļos čilli u.c. Skolēni rūpējas par sava uztura vajadzībām. Turklāt skolas pilsētiņā ir iestādīti daži daudzgadīgi augi, piemēram, bungu spieķi (?), papaija, džekas (?) augļi un karija lapas. Skolā ir ap 100 internātnieki, kas uzturas hostelī, un dārzs viņiem ir bagāts svaigu un zaļu, bioloģiski audzētu dārzeņu avots.

Skola dārzu izveidoja ar mērķi veidot skolēnu izpratni par veselīgu un bioloģisku pārtiku.

 

Šri Aurobindo Integrētās izglītības vidusskolas institūts (SAIIESS), kas atrodas Sambalpur Rairakhol Nac Khandadhip Nup School (Nac-I) Ward.No13, ir viena no populārajām skolām Indijā. Šī skola tiek uzskatīta par visaugstāk novērtētajām Odishas skolām ar izcilu akadēmisko pieredzi.

Šri Aurobindo Integrētās izglītības skola, Čandigarha, dibināta 1994. gada jūlijā. To pārvalda Šri Aurobindo Society of Chandigarh, kura galvenais birojs atrodas Puducherry. Šri Aurobindo biedrība, Puducherry ir bezpeļņas organizācija un Indijas valdība to ir atzinusi par pētniecības iestādi un kā nacionālas nozīmes institūtu.

Skolas pamatā ir izglītības principi, kurus izteicis Šrī Aurobindo un viņa garīgais pavadonis Meera Alfaza - māte mums. Skolas mērķis ir audzināt dinamiskas personības, kuras ir labi fiziski, garīgi, emocionāli un intelektuāli sagatavotas, lai stātos pretī mūsdienu sarežģītās sabiedrības izaicinājumiem un izmantotu iespējas. Skola cenšas nodrošināt integrētu un holistisku izglītību, iekļaujot mūsdienīgus mācību līdzekļus un tradicionālajas mācību metodes. Skola piedāvāt integrētu izglītību, kas palīdz bērniem realizēt pilnu iekšējo potenciālu, atvērties jaunai apziņai un kļūt par pārvērtību aģentiem pasaulē, nākotnes veidotājiem.

Skolas misija: Strādāt attīstot visus bērna personības aspektus t.i., veidot tos par fiziski spēcīgām, veselīgās, ar graciozu un skaistu ķermeni, emocionāli jūtīgām, izsmalcinātām un enerģiskām personībām, mentāli plašu, dzīvu, skaidru saprātu un gribu, garīgi smalkām būtnēm.

Izglītība skolā nav līdzeklis kāda mērķa sasniegšanai, bet faktiski tas ir ceļojums, izpēte, bezgalīgo iespēju atklāšana. Skola augstu vērtē individuālismu un cenšamies iemācīt skolēniem radošumu, jauninājumus un uzticību.

Skolas mērķis ir audzināt bērnus par pašmotivētiem indivīdiem, kuri ir nodrošināti ar dzīvei nepieciešamām prasmēm, kas vajadzīgas pastāvīgi mainīgo problēmu un apkārtējās pasaules vajadzību apmierināšanai. Skolēni tiek mācīti ticēt sev, uzņemties atbildību, rūpēties un mīlēt viens otru un censties kļūt par labiem cilvēkiem.

Skola piedāvā visaptverošu akadēmisko mācību programmu, kura balstīta praktiskā mācību sistēmā, kas mudina bērnus būt loģiskiem, kritiskiem un analītiskiem gan domāšanā, gan praksē. Skolas izmantotā mācīšanas un apmācības stratēģijas ir tradicionālo laika pārbaudīto metožu un mūsdienu tehnoloģijās balstītu metožu apvienojums. Skola uzrunā katru skolas bērnu, jo katrs bērns ir unikāls un vērtīgs. Lai nodrošinātu skolēnu holistisku attīstību, skola viņiem piedāvā iespējas sasniegt izcilību dažādās sfērās, sākot no mākslas un amatniecības, mūzikas, dažādiem sporta veidiem un daudziem klubiem. Skolas izglītības sistēma ļauj vienlīdz uzmanīgi attīstīt prātu un garu. Tā ir aprīkota ar vismodernākajiem digitālajiem mācību risinājumiem, integrētu mācību programmu, kas ievēro jaunākās pedagoģijas, labi aprīkotu bibliotēku un citas iespējas. Skola ir apņēmusies piedāvāt skolēniem dažādas iespējas ārpusklases nodarbībās. Skola uzskata, ka dalība ārpusklases aktivitātēs dod iespēju skolēniem attīstīt talantus, kas klasē ir mazāk iespējami. Ārpusskolas nodarbības bieži prasa sadarbību starp skolēniem.

 

Vides izpratnes klubs

Izpratni par vidi ir ļoti nepieciešama. Tā palīdz veiksmīgi risināt vides problēmas, ar kurām saskaras mūsdienu pasaule. Kluba mērķis ir palīdzēt skolēniem apzināties vides nozīmīgumu, iegūt zināšanas, attīstīt attieksmi, prasmes un iemaņas, kā arī būt labi sagatavotiem reālās dzīves vides problēmu risināšanai.

Jogas klubs

Jogas rīki piedāvā pārbaudītas iekšējās noturības veidošanas metodes, kas vajadzīgas, lai veiksmīgi izdzīvotu fiziskā, garīgā un emocionālā stresa apstākļos. Jogas klubs piedāvā unikālu programmu, kas tiešā un apzinātā veidā apvieno jogas un uzmanības uzlabošanas praksi. Skola katrā sesijā ietver piecus galvenos elementus: vienošanās, elpošanas, pārvietošanos, fokusēšanos un atpūtu.

Dejas klubs

Ir labi zināms, ka dejai ir milzīgs potenciāls, kas ļauj skolēniem attīstīt daudzas dzīves pamatprasmes, piemēram, problēmu risināšanu, radošumu, kritiskas un izteiksmīgas komunikācijas prasmes. Tam ir arī fiziski ieguvumi, piemēram, bērna ķermeņa līdzsvara attīstība, uzlabo koordināciju, motoriskās prasmes utt. Un tam var būt pozitīva loma fitnesa un veselīga dzīvesveida veicināšanā. Turklāt tas veicina skolēnu iemaņas, piemēram, sadarbībā, iztēlē, iecietībē, darbu grupās un komunikācijā. Deju kluba mērķis ir sniegt skolēniem plašas iespējas apgūt graciozu kustību un radošās iztēles pasauli.

Pavārmākslas klubs bez liesmas

Pareizi teikts - “Veselīgs ķermenis atbalsta veselīgu prātu”. Šis ir “Non Flame Cooking Club” devīze, kas sagatavo skolēnus laba ēdiena gatavošanai, neizmantojot liesmu. Klubs uzsver veselīgu uzturu un higiēnu, kas nepieciešama veselīgai dzīvei. Tiek mācītas arī galda klāšanas un pasniegšanas pamata metodes.

Mākslas un amatniecības klubs

Mērķis ir likt pamatus informētiem, iejūtīgiem un radošiem indivīdiem, nodrošinot skolēniem dažādās iespējās radošās izpausmes jomās. Skolēniem tiek piedāvātas iespējas eksperimentēt ar plašu mediju klāstu un tādiem līdzekļiem kā ūdens krāsas, plakātu krāsas, suka, eļļas pasteļi, kolāžas ar atkritumu materiāliem un auduma gabaliem, apdruku, māla modelēšanu, ģipša skulptūru, bloku apdruku, papīru un krāsas, un batika.

Mijiedarbības klubs

Klubs ir Chandigarh kluba Roteract palīgs. Tā devīze ir “Kalpošana augstāk par sevi”. Aktīvi, informēti un sociāli apzinīgi ir šī kluba biedri, izmantojot dažādus sociālos projektus, nododas kalpošanai sabiedrībai un cilvēcei. To darot, viņi apgūst vadībai nepieciešamās iemaņas, kritisko domāšanu, empātiju, komandas darbu un tā tālāk.

Mūzikas klubs

Mūzikas apguve agrīnā dzīves posmā var ievērojami mainīt bērna sociālās, izziņas un komunikācijas prasmes. Mērķis ir rosināt skolēnos ar mūzikas radīto prieku. Viņiem tiek piedāvāti piemēroti formāti, kas piesaista viņus un iedvesmo mācīties. Programma paredz  veidot spēcīgu pamatu mūzikā, kopt kognitīvās prasmes un domāšanu, iemācīt skolēniem novērtēt un radīt mūziku.

Ar jautrām un efektīvām aktivitātēm tiek demonstrēti mūzikas elementi. Attīstītas vadības prasmes un pārliecinātība, iesaistot bērnus muzikālos priekšnesumos

Pirmsskolas izglītības spārnam ir labi aprīkota rotaļu istaba, kuru izmanto visas klases no pirmsskolas līdz UKG. Rotaļu istabā ir pievilcīgas rotaļlietas. Tas ir arī aprīkots ar Smart Board un izglītojošām spēlēm.

 

Apkopojoša publikācijas par Sri Aurobindo’s Integral Education: Practice of Physical and Spiritual in Auroville Schools (dodu konspektu)

 

Šajā rakstā pētīta Šri Aurobindo integrētās izglītības filozofiskā koncepcija un tās fizisko un garīgo aspektu prakse Aurovilas skolās, t.i., Mātes Starptautiskajā un Mirambikā, kas atrodas Deli. Šī pētījuma galvenais mērķis bija izpētīt šo divus Šri Aurobindo integrētās izglītības aspektus šajās divās skolās. Pētījumā konstatēts, ka starp Mātes Starptautisko skolu un Mirambika skolu nav būtisku atšķirību fiziskajā aspektā , bet pastāv atšķirības starp izglītības garīgajiem aspektiem.

Izglītība skolās pilnveido personību, uzlabojot visus dzīves aspektus kā fizisko, garīgo, vitālo, emocionālo, sociālo un kultūras. Cilvēks kļūst radošs un viņš var dot savu ieguldījumu sabiedrības, kā arī savas valsts attīstībā. Šri Aurobindo novērtēja daudzas raksturīgās problēmas mācībās, kuras Indijas skolās un universitātēs tika nodotas pirms neatkarības iegūšanas. Šī izglītības sistēma nebija radoša, drīzāk tā degradēja, denacionalizēja, sabojāja dvēseli un raksturu. Aurobindo uzskatīja, ka skolai jāvirzās uz patiesību un zināšanām, ​​ir svarīgi, lai izglītības sistēma regulāri atjauninātos atbilstoši mūsdienu dzīvesveidam un garam. Lai izpildītu šo sabiedrības prasību, Māte un Šri Aurobindo stingri iestājās par jogu izglītības sistēmā. Integrālajā izglītībā viņš apvienoja personības dievišķo izpausmi fiziskajā, garīgajā un vitālajā dzīvē. Viņi iestājās par to, lai Indijas izglītības sistēma būtu spējīga sagatavot skolēnus mūsdienu dzīves izaicinājumiem.

Integrālā izglītība ir pilnīga izglītības sistēma. Tā attīsta ne tikai kognitīvo prātu, bet arī personības fiziskos, dzīvības, garīgos un psihes aspektus. Šeit vārds “integrāls” nozīmē “kopā”. Tas veido integritātes, skaistuma un harmonijas sajūtu visos cilvēces aspektos. Ar novatorisku paņēmienu palīdzību, kas nodrošina izglītību un uz darbību balstītu mācīšanos, skolēni apgūst daudzām prasmes un iegūst spējas, kuras var pielietot un izmantot savā dzīvē. Integrētā izglītība nav tikai ideja, bet ir pilnīga un perfekta izglītības sistēma. Pēc Šri Aurobindo teiktā, patiesa izglītība nav tikai izglītības garīgais aspekts, bet arī izglītības racionālie, fiziskie dzīvei svarīgi aspekti, un tie visi kopā veido integrālo izglītību. Šrī Aurobindo integrālo izglītību definēja divās dimensijās. Pirmajā dimensijā integrāls nozīmē piecu indivīda būtnes aspektu (fiziskā, garīgā, mentālā, vitālā un psihes) piešķiršanu, bet otrajā nozīmē integrālais līdzeklis ir izglītība nevis indivīda evolūcijai, bet gan nācijas un, visbeidzot, arī cilvēces evolūcijai. Plašākā nozīmē integrāls nozīmē cilvēces attīstību un dažādības vienotības principa veicināšanu.

Ir svarīgi, lai cilvēks apzinātos savu apkārtni un apkārtējo vidi. Attīstītās Rietumu valstis ir apjautušas, ka pilnīgas nodarbinātības nodrošināšana un citas ērtības nespēj nodrošināt mieru un patiesu gandarījumu. Šajās Rietumu valstīs pārāk liela nozīme tiek piešķirta materiālajam progresam, tehnoloģiskajai un mehāniskajai attīstībai bez atbilstošas ​​garīguma attīstības un iekšējās izaugsmes. Lai iegūtu iekšēju spēku un apgaismotu prātu, izglītotāji iestājas par garīgās izglītības integrācijas nepieciešamību. Viņi zina, ka grāmatu izglītībai nav nozīmes. Šīs kognitīvās zināšanas jāaizstāj ar neatņemamām zināšanām, lai zinātu esības patiesību. Šī jaunā izglītības sistēma ir neatņemama izglītība, jo tā attiecas uz cilvēku kopumā un visu viņa dzīvi. Cilvēka personību veido garīgums, fiziskā esamība, mentālās īpatnības, vitālitāte un psihe. Šī izglītība atklāj cilvēkā slēpto potenciālu. Labai izglītības sistēmai ir jārada iespējas atklāties ikvienā cilvēkā apslēpjam potenciālam. Cilvēka izziņas spējas var paplašināt, pārsniedzot iztēli. Personas konceptuālās un analītiskās spējas var uzlabot, pārsniedzot intuīcijas robežas. Tādējādi priecīgu un radošu darbību iespējas var paplašināt, pārsniedzot tās parasto robežu, harmonijā ar iekšējo dabu. Tas prasa zināšanas par cilvēka dabu un šīs zināšanas ir atrodamas Indijā saglabātajā senajā sistēmā daudzās jogas tradīcijās. Saskaņā ar Šri Aurobindo joga ir praktiska psiholoģija. Viņš sintezēja mūsdienu tradīcijas ar seno gudrību.

Aurovilas skolās: 1. Skolēniem jāpiešķir lielāka brīvība un izvēles iespējas attiecībā uz mācību metodēm, mācību priekšmetu izvēli un draudzīgām attiecībām starp skolotāju un studentiem. 2. Brīvais prāts mācās efektīvāk nekā formālu attiecību un noteikta grafika vidē. 3. Mācīšana, izmantojot rotaļu metodi, ir efektīvāka un rezultatīvāka, orientēta uz rezultātu nekā klases tehnoloģija. 4. Izglītības institūtiem ir jāsaprot, ka katrs indivīds dzīvē nonāk ar evolūcijas mērķi un unikālu potenciālu, tāpēc izglītība būtu jāveido saskaņā ar šo skolēna potenciālu un interesēm. 5. Mūsdienās, konkurences laikmetā, skolas koncentrējas tikai uz integrālās izglītības intelektuālo aspektu un aizmirst pārējos četrus integrālās izglītības aspektus: fizisko, vitālo, psihi un garīguma. Cilvēks nevar kļūt par cilvēku, neiekļaujot visus piecus integrālās izglītības aspektus. Tātad visām skolām būtu jāsagatavo mācību programma un citas ārpusklases aktivitātes, iekļaujot integrālo izglītību. 6. Tas veicina mācīšanos. 7. Integrētā izglītība orientēta uz studentiem, kas bērnus padara par labiem cilvēkiem. 8. Tas ir uz projektiem balstīts izglītības modelis, lai attīstītu skolēnu interesi un radošumu. 9. Tas dod kvalitatīvu un prasmīgu izglītību, lai bērni būtu prasmīgi viņu interešu jomā. Viņi nesaskarsies ar bezdarba problēmu. 10. Integrālā izglītība sagatavo studentus gaidāmajām dzīves problēmām. 11. Integrālā izglītība rūpējas par individuālajām atšķirībām. Tas piešķir izglītību atbilstoši individuālajām interesēm un potenciālam. Šeit skolēni apgūst zināšanas atbilstoši savam tempam, laikam un individuālajam ātrumam. 12. Tas samazina studentu pašnāvību gadījumus. 13. Tas attīsta studenta oriģinālo domāšanu, radošumu un personību. 14. Integrālā izglītība uzsver patiesās zināšanas.

Tā, ar šo beigsim Šri Aurobindo integrālās izglītības skolu apskatu. Kosavikums mūs gaida nākošajā sarunā.

Lai top!