21. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Aurovilla - skolas - 2.daļa

Ojārs Rode
07.08.2020.


Sveiciens pedagoģijas un pašattīstības faniem! Šodien ieskatīsimies dažās Aurovillas skolās. Taču vispirms vēl par to, ko paši aurovillieši domā par saviem bērnudārziem.

 

Viņi veica īpašu savu bērnudārzu pedagoģijas izpēti, salīdzinot tos ar pasaulē pazīstamām, piemēram, v.ped. un Montisori atziņām pirmskolas pedagoģijā. Atzīstot tos par gana labiem, pētījums netiešā veida (neanalizējot, kas ir slikts vai labs minētajās pirmskolas pedagoģijās), konstatē, ka Aurobindo integrālā pedagoģija aurovilliešiem ir piemērotāka, vairāk atbilst Aurobindo un Mātes mācībām. Daļa no šiem pētījumiem tika izklāstīti jau iepriekšējā sarunā par Aurovillas bērnudārziem vispār. Ja pamanījāt, tur visai detalizēti bija aprakstītas visas cilvēka audzināmās puses un ko un kā katrā gadījumā darīt.

Attīstības stadijas teorija, pieņem, ka cilvēki izaugsmē no zīdaiņa vecuma līdz pilngadībai iziet secīgus, nemainīgus un universālus posmus. Šie posmi attiecas uz izaugsmi visās jomās: fiziskajā, garīgajā (vai izziņas), vitālajā (vai emocionālajā), sociālajā, uz morālā un garīgā. Lai arī posmi atspoguļo universālu izaugsmes modeli, cilvēki šos posmus iziet dažādos ātrumos, dažādu piepūli, dažādu izvērsumu laikā. Viens cilvēks var strauji attīstīties sociālajās prasmēs, bet lēnām attīstīties fiziski, cits var progresēt kognitīvajā jomā, bet sociālās prasmes apgūt lēnām. Tomēr nav iespējams izlaist kādu posmu. Kamēr bērns nav gatavs augt dotajā jomā un konkrētajā posmā, mīlošie vecāki un apzinīgie skolotāji var tikai uzmanīgi vērot savus audzināmos un sagatavot atbilstošu vidi nākamībai. Notikumu gaitu attīstības posmos spēcīgi ietekmē katra bērna individuālā personība, kā arī vides apstākļi, kurā tas dzīvo.

Bērni pirmskolas vecumā ir ārkārtīgi atvērti un plastiski, izsalkuši mācīties. Viņiem vēl nav bijusi nelabvēlīga skolas pieredze, kas viņus “atslēgtu”. Vecākiem, audzinātājiem ir iespējas nebalstīties uz sabiedrības gaidām un atbilstoši tām arī vērtēt - bērnudārza bērni nekārto eksāmenus (kaut arī pastāv zināms sabiedrības spiediens sagatavoties bērnus kādai augstākai izglītības formai - sākumskolai), tas tiešā veidā nav acīmredzams. Taču nekas nav akmenī iecirsts – videi ir jābūt elastīgai un pietiekami bagātai, lai bērns atrastu tajā vietu attīstībai.

Kopumā mazs bērns ir egocentrisks un impulsīvs. Viņš zina tikai apkārtējo pasauli, viņam ir skaidrs, ko viņš domā, ka viņš zina, viņš ir arī zinātkāres pilns; Viņš jautā, viņš pēta, viņš sagaida, ka pasaule pildīs viņa vēlmes, un viņš reti ir spējīgs plānot uz priekšu.

Ievērojot bērnu atšķirīgās iezīmes dažādos attīstības līmeņos, aurovillieši cenšas saskaņot bērnu vajadzības un intereses ar bērnudārza mācību programmu. Programma ir piemērota mainīgajiem četru līdz sešu gadu attīstības modeļiem. Tā tiek realizēta tā, lai katrs bērns atrastu sev atbilstošas attīstības posma iespējas, kurām viņš ir gatavs.

Bērnudārzs, protams, nav ideāls (un vai kādreiz būs?). Audzinātājs šajā situācijā ir padomdevējs, mudinātājs, konsultants, sadarbības partneris un audzināmās vides nodrošinātājs. Audzinātājam ir jābūt pētniekam, vērotājam, pat savu audzināmo skolniekam un nav jāsamierinās ar sasniegtām atziņām. Pašapmierinātībai nav pamata, atzīmē paši aurovillieši.

 Par vienu Aurobindas integrālās izglītības ļoti svarīgu aspektu mēs parunāsim tad, kad veiksim tādu kā kopsavilkumu, tas būs par bērnu sagatavošanu (šķietami nezināmai) nākotnei. Māte kaut kur saka, ka pasaulē piedāvātais izglītības modelis ir orientēts uz vakardienu. Ko nozīmē izglītību orientēt uz nākotni?

Bet šobrīd ieskatīsimies dažās Aurovillas skolās.

Aurovillas skolas

Aurovillas izglītības mērķis, Šri Aurobindo vārdiem, ir palīdzēt augošajai dvēselei izlikt to labāko, kas tajā ir: “Ikvienā bērnā ir kaut kas dievišķs, kaut kas savs, kaut kādas savas pilnveidošanās iespējas kaut arī nelielā sfērā, bet kuras Dievs viņam ir dāvājis.”


Deepanam skola bērniem no 6 līdz 14 gadu vecumam

 

Deepanam skola atbilst vidējai angļu skolai. Tā tika dibināta 2000. gadā. Skola strādā pilnu darba nedēļu, pilnu darba dienu no plkst. 8.30 līdz 15.30. Tā sadarbojas ar bērnudārziem un citām skolām, cenšoties nodrošināt izglītību pilnīgai bērna attīstībai. Deepanam skola ir pamatskola un vidējā līmeņa skola, kurā turpinās bērnudārza tradīcijas – nodrošina uzticības gaisotni, stimulē pašvirzītas, pašorganizētas mācības.

Katrai grupai tiek sastādīts grafiks, kuru skolotāji un bērni veido kopā. Pakāpeniski bērni tiek mudināti uzņemties lielāku iniciatīvu, sastādot paši savus grafikus. Vairākas aktivitātes notiek arī jaukta vecuma grupās, piemēram, franču valodā, rokdarbos, ekskursijās u.c.

Bērni tiek iesaistīti skolas ikdienas dzīvē – piemēram, telpu sakārtošanu, sakopšanu, darbu dārzā, ēdienu gatavošanu utt.

Skola papildus parastajam oficiālajam mācību saturam īpašu uzsvaru liek uz māksliniecisko izglītību. Tādi priekšmeti kā glezniecība, mūzika, deja, dziedāšana, drāma un dārzkopība tiek uzskatīti par tikpat svarīgiem kā regulārie akadēmiskie mācību priekšmeti.

Deepanam skola uzņem Aurovilles, Aurovilles jaunpienācēju un ilgtermiņa viesu bērnus. Pašlaik skolā ir 65 pilna laika skolēni, 12 pilna darba laika skolotāji un 8 nepilna laika skolotāji. Skola plāno nākamajos 5 gados sasniegt 150 studentu kapacitāti.

 

Nākotnes skola bērniem no 14 līdz 19 gadiem

 

Nākotnes skolā (vidusskola) jaunieši var atklāt savu unikālo potenciālu, līdzsvaroti attīstot ķermeni, prātu, emocijas un garu. Šri Aurobindo un Mātes iedvesmota, skola tiecas skolēnam nodrošināt iespēju atklāt sevi. Skolēni tiek mudināti ievērot uz vērtībām balstītu attieksmi dzīvei, tiek nodrošināta iespēja rast dziļāku izpratni par atbildību kā pret sevi, tā arī sabiedrību un pasauli.

Skola atspoguļo Aurovillas starptautisko raksturu, apvienojot skolēnus un skolotājus no daudzām dažādām tautībām, kultūrām un etniskajām grupām atvērtības un harmonijas garā. 

Piedāvājot izvēles iespējas, skola no vienas puses cenšas līdzsvarot neatkarību un brīvību, ar cieņu un atbildību, no otras puses. Skolēniem tiek nodrošināta interaktīva un atvērtas komunikācijas vide. Tajā pašā laikā viņi tiek mudināti izdarīt savu izvēli un patstāvīgi izvēlēties savu izaugsmes ceļu. Vide un izglītības programma tiek veidota tā, lai palīdzētu skolēniem kļūt pašapzinīgiem, pašmotivētiem un paškontrolētiem.

Nākotnes skolā (Future School) piedāvā izglītību galvenokārt Aurovillas jauniešiem. Pagājušajā mācību gadā (2018-2019) skolā mācījās 21 tautības 57 pusaudži / jauni pieaugušie.

Skola jauniešiem piedāvā plašu priekšmetu klāstu: valodas - angļu (ar literatūras iespēju A līmenī), franču un vācu valodas; matemātiku; tīras zinātnes - fiziku, ķīmiju, bioloģiju; sociālās zinātnes - vēsturi, ģeogrāfiju, ekonomiku, psiholoģiju, globālo pilsonību; sportu. Kā arī papildu mācību priekšmetus, piemēram, - Java script kodēšanu, fotogrāfiju, kinematogrāfiju, mākslu un teātri.

Edexcel (Starptautiskā Lielbritānijas izglītības un eksaminācijas padome) atzīst skolas eksāmenus IGCSE sertifikāta iegūšanai (Starptautiskais vispārējais vidējās izglītības sertifikāts), kā arī atbilstošus GCE (vispārējais izglītības sertifikāts ar paaugstinātu līmeni) un IAL (Starptautiskais paaugstinātais līmenis).

 

Brīvā Progresa skola

 

Brīvā Progresa skola ir vidējā / vidusskola. Tā dibināta 1985. gadā un domāta jauniešiem no 14 līdz 18 gadiem. Izglītības pamatā ir metode, ko Māte sauca par “bezmaksas progresu” - skolas struktūra un programmas ir maksimāli daudzveidīgas un elastīgas, lai nodrošinātu katra skolēna individuālu progresu.

Daudzi jauni strādājošie aurovillieši apmeklē sesijas, kurās tiek pētīta Šri Aurobindo filozofija, kā arī plastiskās mākslas nodarbības. Skolas diena sākas plkst. 8.30 un turpinās līdz plkst. 15.30 (plkst. 17.30, ieskaitot sportu). Skola ir atvērta 5 dienas nedēļā, - no pirmdienas līdz piektdienai un šajā laikā skolēni ir nodarbināti pēc pilnas programmas.

Skolas izglītības process orientēts uz studentu prāta spēju, gribasspēka, fiziskā auguma attīstību, estētisko un emocionālo pilnveidošanu. Skolotāja uzdevums ir ieteikt, konsultēt, mudināt un nevis uzspiest. Cik vien iespējams, tiek veicināta jauniešu līdzdalība viņu izaugsmē un attīstībā sagatavojot atbilstošas programmas, nodarbību grafikus. Aktivitātes skolēniem tiek izstrādātas individuāli, izvēloties priekšmetus un pasniedzējus. Jo vecāks un patstāvīgāks ir bērns, jo individuālāks un konkrētāks ir viņa laika grafiks.

Skolēniem jābūt pašmotivētiem, lai viņi varētu tikt iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā un veiktu saprātīgas izmaiņas savā apmācībā. Skolotāji palīdz skolēniem veidot pašiem savu pasaules redzējumu. Daudzās klasēs tiek realizētas Mātes un Šri Aurobindo idejas atbilstoši bērnu intereses pakāpei.

Mācību programma aptver četras valodas; literatūru un dzeju; tīras zinātnes (fizika, ķīmija); dzīvības zinātnes, piemēram, bioloģiju; matemātiku; sociālās zinātnes (vēsturi, ģeogrāfiju, ekonomiku); filozofijas un kultūras studijas; datoru programmēšanu un sistēmu administrēšanu; 3D dizainu; Filmu montāžu; mākslu - uz kuru tiek līks īpašs uzsvars. Mācību priekšmeti, ieskaitot Šrī Aurobindo un Mātes darbu atklāšanu, tiek “piedāvāti” atsevišķi, taču klases dzīves realitātē tie bieži tiek apvienoti.

 

 

Jaunā laikmeta vidusskola (NESS) - CBSE saistīta skola

 

Galvenais šīs skolas mērķis ir paaugstināt mācību līmeni un iesaistīt visus - Aurovillas un tās reģionālo skolu lauku skolēnus. Skola to ir paveikusi, realizējot vienu no labākajām izglītības programmām valstī. Gadu gaitā ir pieliktas visas pūles, lai gūtu labus rezultātus, piesaistot arvien vairāk sociāli trūcīgus lauku bērnus. NESS skola cenšas sasniegt augstākus akadēmiskās izcilības standartus, izmantojot integrētu izglītību un sekmīgi pārvarot problēmas, kuras rodas plašajā sabiedrības un kultūras daudzveidībā.

NESS misija ir sagatavot cilvēkus spējīgus sevi realizēt, kalpojot cilvēcei. NESS ar holistiskas izglītības palīdzību cenšas veidot intelektuāli kompetentus, profesionāli kvalificētus, garīgi attīstītus, morāli taisnus, sociāli atsaucīgus un kulturāli tolerantus pilsoņus labākai sabiedrībai.

Tiek koptas un attīstītas radošas un kritiskās domāšanas iemaņas, lai skolēnus labāk integrētu izglītību problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, ievērojot un saglabājot kultūras daudzveidību reģionā.

1.-8.kl. mācību priekšmeti ir angļu, tamilu / hindu valodas, matemātika, zinātnes, sociālās zinātnes, datorzinātne.

9.,10.kl. mācību priekšmeti ir angļu valoda un literatūra, franču, tamilu / hindi valodas, sanskrits, matemātika, zinātnes, sociālā zinātne, datorzinātne (pēc izvēles).

NESS paralēli akadēmiskajiem mācību priekšmetiem, talantu, estētisko izjūtu attīstībai, piedāvā mākslas, mūzikas, dejas, viktorīnas, runas, jogas, teātra u.c. jomas, kas veicina skolēnu radošumu.

Skolas fiziskās audzināšanas mērķis nav radīt čempionus. No otras puses, tā nedrīkst būt tikai izklaide un satraukuma objekts, vai iespēja piepildīt savus mērķus. Tas ir līdzeklis, kā cilvēka fizisko augumu padarītu par spējīgu kalpot augstākiem mērķiem.

 

Pārejas Skola bērniem no 6 līdz 14 gadiem

 

Pārejas Skola ir sākumskola un vidusskola auroviliešu bērniem - tā kalpo Aurovillas kopienai. Skolas darba diena sākas plkst.8.20 un beidzas 15.30. Pēc skolas skolēni piedalās fiziskās audzināšanas programmā. Šī ir viena no lielākajām Auroville skolām, kurā ir vairāk nekā 10 klašu telpas, zāle “Apziņa caur ķermeni”, mūzikas zāle, datoru telpa, bibliotēka un mākslas un amatniecības centrs. Mācības notiek angļu valodā. Māca arī tamilu, franču valodas, sanskritu- dziesmu formā. Apmēram 30–40 pieaugušie aurovilieši palīdz te mācīt un koordinēt darbu.

Skola tika dibināta 1985. gadā. Tobrīd tajā bija 40 audzēkņi. Tā atrodas Kultūras zonas ziemeļrietumu daļā, Zaļās jostas meža malā. Tagad skolā mācās ap 160 skolēnu, sākot no 6 līdz 14 gadiem (1. līdz 8. klase). Šie skolēni un pieaugušie, kas strādā ar viņiem, nāk no vairāk nekā 19 dažādām valstīm. Šī multikulturālā vide ir izaicinājums dinamiskai, radošai mācību un mācīšanās pieredzes gūšanai.

Atbilstoši Šri Aurobindo un Mātes mācībām, skolu definējusi savu izglītības mērķi: veicināt cilvēku vienotību, palīdzēt bērniem pilnvērtīgi attīstīties, lai viņi varētu pilnībā izmantot savu potenciālu. Skolas programma aizsāk to, kas kā cer aurovillieši, būs mūža individuālās attīstības process ceļā uz ķermeņa, prāta un gara līdzsvaru. Bērni no dažādām kultūrām un etniskās izcelsmes aug kopā aizsargātas brīvības un harmonijas gaisotnē, veidojot izpratni par to, ka visi ir vienas pasaules pilsoņi. Aurovilliešu visdziļākā vēlme ir sagatavot savus bērnus un sevi augstākam apziņas stāvoklim, lai parādītu, ka uz Zemes ir iespējama taisnīgāka un labāka sabiedriskā kopdzīve.

Programma ir centrēta uz bērnu un procesu. Uzmanība tiek pievērsta skolēnu akadēmiskajam progresam, motivācijai, attieksmei un spējai strādāt grupā. Skola augstu vērtē praksi, kas paaugstina novērošanu, koncentrēšanos, pašapziņu un radošumu. Tiek apgūtas tādas tēmas kā patiesība, cilvēku vienotība, empātija, brīvība un progress. Skolēni tiek ievirzīti idejā, ka viņi mācās savam priekam un izaugsmei, katrs mācību priekšmets uzskatāms par sevis atklāšanas instrumentu, kā palīglīdzeklis, kas palīdz viņiem izteikt sevi un iegūt zināšanas. Holistiskā un integrētā izglītība nosaka klašu lielumu - nepārsniedz 20 skolēnus. Tā ir vide, kurā skolotāji var labi iepazīt un sekot katram bērnam atsevišķi. Skolotājs spēj apvienot indivīdu ar grupas aktivitātēm un pielāgoties indivīda īpašajās vajadzības grupas ietvaros. Tas palīdz stiprināt grupas sadarbības garu, nevis konkurenci.

Programmā ietilpst tradicionālie priekšmeti, piemēram, lasīšana, rakstīšana, matemātika, dabaszinātnes, datorzinības, vides un sociālās studijas, mūzika, fiziskā izglītība, kā arī māksla un amatniecība. Mazāk tradicionāli priekšmeti pamatskolā un vidusskolā ir izpratne caur ķermeni. Tikpat svarīgi kā akadēmiskie mācību priekšmeti ir iemācīties būt kopā, dalīties, izteikties un būt atbildīgiem par savu rīcību. Tiek uzskatīts, ka šī pieeja palīdz skolēniem kļūt par efektīvākiem, uz sevi vērstiem, spējīgiem darboties gan patstāvīgi, gan sadarbībā.

Katrā klasē ir skolotājs, kurš ir atbildīgs par klases gaitu kopumā. Skolotāji izmanto eklektisku pieeju, ieskaitot kooperatīvu mācīšanos, individuālu darbu un klases, un skolas projektus, pievēršoties dažādiem mācību stiliem. Skolotāji rada atmosfēru, kurā skolēni jūtas labi, ir gatavi riskēt, apzinoties, ka katram cilvēkam ir stiprās un vājās puses un, ka mēs mācāmies no savām kļūdām. Nodarbībās ir viena audzinātāja attiecība pret desmit skolēniem. Skolas darbs bieži tiek veidots, balstoties uz projektiem, kas apvieno vairākus mācību priekšmetus, piemēram, dabaszinātnes, valodu mākslu un sociālos priekšmetus, un bieži ietver ekskursijas sabiedrībā.

Klases sanāksmes ir ļoti svarīga skolas programmas sastāvdaļa. Vienā no pirmajām klases sanāksmēm bērni izvēlas klases vārdu. Te piedāvā drošu vietu diskusijām par daudzām dažādām tēmām, kas ir svarīgas bērnu dzīvē, kā arī vieta, kurā tiek apspriestas un atrisinātas problēmas skolēnu starpā. Skolēni palīdz noformulēt klases vadlīnijas. Brīvība un izvēle ir svarīgi programmas elementi precīzi definētā struktūrā un ar pamatnostādnēm.

Pārejas Skola neizmanto tradicionālo vērtēšanas sistēmu. Skolotāji regulāri tiekas ar katru skolēnu, lai novērtētu viņu mācīšanos un personīgo progresu, izmantojot portfeļus un periodiskus pārskatus. Vecāku un skolotāju satiksme notiek visu gadu.

Nav direktora vai administratora, kas nosaka programmas vai politiku. Tā vietā iknedēļu lēmumus pieņem skolotāju sanāksmēs.

Viens no Aurovillas hartas punktiem paredz, ka Aurovilla ir “vieta, kurā ir nebeidzama izglītība, pastāvīgs progress un dzīvo jaunatne, kas nekad nenoveco”. Lai bērniem būtu iespēja pilnībā izmantot savu potenciālu, skola pastāvīgi cenšas uzlabot savu mācību programmu, metodiku un pieeju izglītībai.

 

Nākošajā sarunā īsi ieskatīsimies Šri Aurobindo integrālās izglītības skolās ārpus Aurovillas