Ilgtspējīgas izglītības sadaļa

Jauna sadaļa -  ”Ilgtspējīga izglītība”

 

Esam atvēruši jaunu tautskolas mājas lapas sadaļu - ”Ilgtspējīga izglītība”. Tās mērķauditorijā ir iecerēti visi tie sabiedrības pārstāvji (skolēni, skolotāji, vecāki, izglītības darbinieki), kurus interesē pieredze, iniciatīvas, inovācijas izglītībā tautskolā.

 Nosaukums, ”Ilgtspējīga izglītība”, tā noformulēts, jo, pirmkārt, iecerēts tās saturu sasaistīt ar idejām par ilgtspējīgu sabiedrību, otrkārt, orientējoties uz holistisko pedagoģiju, mēs šī jēdziena dziļākā izpratnē, saprotam, ka jebkurā pedagoģijā rodamas ilgtspējas idejai atbilstošas lietas. Piemēram, mēs pieņemam, ka ar ilgtspēju var saskaņoties pat Spartas skola (nerunājot nemaz par tautas pedagoģijā rodamo), ja vien tā tiek savienota ar konkrētu cilvēku grupu vajadzībām, interesēm, t.i., tiek pieļauts, ka viena no galvenajām ilgtspējīgas izglītības pazīmēm ir indivīda brīvā izvēle.

Sadaļas veidošanā aicinām piedalīties visus tautskolas sekotājus, kuri atraduši sevī saskaņu ar tautskolas principiem.

Ņemot vērā, ka jau ir radies pietiekami liels šīs sadaļās interesentu pulks, ir iecerēts to pakāpeniski pārvērst par neklātienes ilgtspējīgas izglītības skolu.