11. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Krišnamurti skolas 4.d.

Šodien beigsim ieskatu Krišnamurti atsevišķās skolās - ieskatīsimies vairs tikai divās skolās Indijā. Nākošā sarunā par pedagoģiju veiksim tādu kā apkopojumu par Krišnamurti “pareizās pedagoģijas” skolām.

 

"Damodar Gardens" skola

Skolu "Damodar Gardens" https://www.theschoolkfi.org/ nodibināja Krišnamurti fonds 1973. gadā Poes dārzā, bet 1979. gadā tā tika pārcelta uz Teosofijas biedrībai piederošiem Damodar dārziem.

"Damodar Gardens" skola tika iecerēta, kā skola, kurā būtu bērniem jājūtas brīvi un droši,  -
vieta, kur ikviens mācītos novērot pasauli, nevis no kāda ārēja viedokļa vai slēdziena, bet sava personīgā.  Te ikviens mācās saskatīt cilvēka skaistumu, meklēt tajā patiesību, kā arī to, ka dzīvot bez konfliktiem. Konflikts ir vardarbības būtība. Skola ir saistīta ar brīvību un reizē ar kārtību. Izvēles brīvība nav brīvība, lai gan tā var šķist.
Skola māca apzināti virzīt domu, lai izzinātu mīlestību un nāvi, jo tā visa ir mūsu dzīve.

Skola ir saistīta ar Padomes Indijas Padomes skolu sertifikātu eksāmenos Deli. Skolā mācās ap 400 skolnieku. Darbs norit piecas dienas nedēļā, laikā no 7:30 līdz 14:30. Mācību gadā ir divi semestri un tā strādā no jūlija vidus līdz nākošā gada aprīļa vidum ar vienu pārtraukumu novembrī.
Skola virtuve un ēdamzāle ir būtiska daļa no skolas. Visi skolēni un personāls ēd brokastis un pusdienas skolā. Tas sastāv no vienkāršas līdzsvarotas veģetāras maltītes. Dienas beigās tiek pasniegti augļi vai paniņas. Skolā nav formastērpu. Skolēni ģērbjas atbilstoši darbam skolām un vecākiem ir jārūpējas, lai apģērbs būtu piemērots.
Skolēni apgūst visas sertifikātā paredzētās standarta tēmas. Mācīties katram skolēnam jāsāk no tās vietas (zināšanās un prasmēs), kurā tas atrodas, bet ne no tās, kas iecerēts standartos viņa vecumam. Visās mācības skolā veido skolēnam izpratni par katru tēmu un to saistību ar dzīvi. 
Skolēni no 1. līdz 7. klasei mācās jauktās vecuma grupās. Mācību grupas tiek mainītas katru gadu. Skolēni no 8. līdz 10. klasei mācās vienā vecuma grupā, tāpat kā skolēni no 11. klases un 12. Mācību valoda pamatā ir angļu valoda. Skolēni mācās gan tamilu un hindi valodas ar eksāmenu 10. klasē.
Skola saprot un pieņem, ka skolēni mācās dažādos veidos un dažādos tempos, un pieļauj dažādus mācīšanas mācīšanās procesus, kas skolēniem ļauj apgūt mācības ar sapratni. Mācīšanās process tiek apspriests personāla vidū, un laiku pa laikam tos pārskata un groza.
Skolēniem visās klasēs ir jāiepazīst vide, to pētot ar dienu braucieniem junioru skolā un trīs līdz desmit dienu braucienu vecākajā skolā.

 

Fiziskā aktivitāte.

Fiziskā aktivitāte ir būtiska izglītības sadaļa Krišnamurti skolās. Arī šajā skolā tiek akcentētas grupu spēles (basketbols, futbols, volejbols, Cricket un soft bumbu) vai individuāli treniņi, kuros ir izslēgta savstarpējās konkurences gars. Fiziskā aktivitātes programma ietver darbības, kas stimulē taustes un kinētisko attīstību, kooperatīvās spēles. Būtisku vietu fiziskajā attīstībā ieņem lauku braucieni, pārgājieni. Skola ir rūpējas par to, lai studenti ievērotu klusumu, spēlējot kopā un domu koncentrāciju pildot vingrinājumus. Skolēni tāpat tiek aicināti domāt un runāt par dažādiem mūsdienu jautājumiem, kas saistīti ar sportu-pārtika, apģērbu, ierīcēm, izklaidi un naudu.


Māksla un estētika
Skolā radīta vide, kas veicina studentu radošo un estētisko spēju  attīstību. Māksla nav tik daudz prasmju apguves process, kā vides un materiāla izpēte un skolēna paša dzīves pieredzes veidošana. Māksla koncentrējas uz novērojumiem un novatorisku izpausmi. Skolēni tiek aicināti izmantot dažādus materiālus: papīru, mālu un priekšmetus iegūtus dzīvesvidē. Skolēni strādā dažādos mākslas veidos: amatniecības-tautas, klasiskajos un mūsdienu.  Māksla un amatniecība veido daļu no studiju priekšmetiem un projektu prezentācijām. Laika gaitā skolēni iemācās kādu no amatniecības veidiem, piemēram, aušanu, keramiku, teātra spēli un gatavošanu. Mākslas kursi ir visus 12 mācību gadus.

Kultūras nodarbības un diskusijas
Skolotāji un skolēni diskutē par tēmām, kas attiecas uz dzīvi - bailēm, prieku, ievainotību, ambīcijām, sadarbību un atbildību dažādos izpratnes līmeņos. Šīs diskusijas tiek uzskatītas par vitāli svarīgām bērna izaugsmei. 11. un 12. klasē ir vispārējs kultūras studiju kurss, kurā aplūkotas mūsdienu sociālās, psiholoģiskās, ekonomiskās un vides nozīmes jautājumi. Tas ietver kritiskus lasījumus, dokumentālu filmu skatīšanos, domāšanu un diskusijas.

Skolēni visos līmeņos pēta drošības jautājumu. Šīs sesijas ietver savu emociju apzināšanos, cieņu un rūpes par otru, kā arī jautājumus par mediju ietekmi, interneta un sociālo mediju platformām un personīgo drošību.

Darbs, līdzdalība un atbildība
Visi skolēni un personāls piedalās klašu, ēdamistabas un teritorijas kopšanas darbos. Šie darbi ietver telpu slaucīšanu, mazgāšanu, mēbeļu kopšanu, dārzkopību u.c. – pēc vajadzības. Vecākie skolēni palīdz darbos ārpus savas mājas un skolas, piemēram, dzīvnieku labturībā, rūpēs par apstādījumiem un pludmalēm, un tamlīdzīgi. Šis darbs tiek realizēts arī braucienos uz dažādām valsts daļām. Skolā bērnus mudina atklāt un izbaudīt mācīšanās prieku, meklēt un atrast savu motivāciju mācībām. Skolēni tiek mudināti izvērtēt sabiedrības normas, kas tiek uzliktas visiem un ir kļuvušas par 'normālām' un 'dabīgām'. Skola mēģina audzināt atbildīgu, ārējas ietekmes neiespaidotu prātu

Izglītības darbs-bailes
Skolā darbs tiek organizēts tā, lai izslēgtu baiļu veidošanos. Skolēni, kā jau teikts, mācās jauktās vecuma grupās, kur mācīšanos novērtē individuāli atbilstoši katra spējām un nevis standartizētām cerībām. Skolēni mācās saņemt un sniegt palīdzību viens no otram ar savu darbu, resursiem. Skolotājs rada labestīgu mācību atmosfēru, iepazīstinot, skaidrojot, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi sadarboties vienam ar otru. Skolotājs un skolēni saprot, ka mācīšanās ir balstāma uz savstarpēju mīlestību un cieņu. Katrs skolēns tiek mudināts uzņemties atbildību par savu mācīšanos, līdzdalību skolas dzīvē, uzvedību un darbu.

 

Mācību darbs — mācīšanās
Skola palīdz skolēniem rast motivāciju mācīties, rīkoties un strādāt bez ārējiem motivētājiem: apbalvojumiem, sodiem, salīdzinājumiem un konkurences. Tas ir veids, kā skolēni var izmantot savas spējas un atklāt savu potenciālu, rast brīvības un labklājības izjūtu.

Izglītojošā darba attiecības
Raugoties uz pasauli ap mums: bēgļu stāvokli, korupciju, vienaldzību pret vidi, vardarbību un terorismu, pievēršanos izklaidei, konstatējam, ka to visu pasaulē izraisa spēki, kas rodami mūsos pašos. Krīzes izraisa mūsu bailes, dusmas, mantkārību un aizspriedumus, spiež piederēt grupai, kas nodrošina drošību. Tāpēc skolas izglītības mērķim, ir pievērst skatu uz iekšpusi  - izzināt. Sarunas starp skolotāju un skolēnu bieži vien ļauj atbrīvoties no cieši turēta viedokļa un izvērtēt situāciju, kāda tā patiesībā ir.


Izglītības darbs par skaistumu un dabu
Novērojot, klausoties un kopjot sajūtas, daudz var iemācīties. Vērojot koku, ziedu, upi, zāli, ir iespējams uzzināt par nemainīgo un mainīgo, par dzīvi un nāvi, kā arī par rūpestības nepieciešamību. Skolas neatņemama sastāvdaļa ir izpratnes veidošana par to, cik svarīga ir daba un skaistums. Tā veidojas pastaigu laikā dabā kā skolas teritorijā, tā ārpus tās vienas dienas pārgājienā vai ilgākās ekspedīcijās. Tā veidojas skolas dārzkopībā un rūpestībā par zemi, tā veidojas “klusuma” un “vientulības brīžos”. Tā veidojas veicot kukaiņu, augu dzīves vērošanu, dokumentēšanu, izpēti. Tā veidojas caur mūziku un mākslu.

Te skolas adrese:

India - The School "Damodar Gardens"

Besant Avenue, Chennai - 600 020 India

Tel:011 91 44 491 5845

Web: www.theschoolkfi.orgRishi Valley School skola

Rishi Valley School skola (https://www.rishivalley.org/ ) atrodas Indijas laukos. Skolā ir 360 skolēni no dažādām valstīm un Indijas, kā arī 60 augsti kvalificēti darbinieki. Tā ir viena no vadošajām kopmītņu skolām Indijā. Rishi Valley School nodrošina atšķirīgu izglītības vidi, kas ļauj jauniešiem izkopt ne tikai intelektuālās spējas, bet arī attīstīties citos esības aspektos. Rishi Valley School ir biedrs Indijas valsts skolas konferencē (IPSC), tātad realizē vispārējas atbilstošas prasības.

“Jaunos skolēnus skola” (līdz 4.kl.) izvēlas skolēnus no ikgadējiem pretendentiem, pamatojoties uz v iņu rakstura iezīmēm, talantu, akadēmiskām spējām, kā arī vecāku pārliecību. Te nav pretruna ar atziņu par bērnu vienlīdzību – katram tomēr ir piemērota kāds konkrēts skolas modelis un ir skaidrs, ka ja, piemēram, vecāki neatbalsta Krišnamurti idejas, agri vai vēlu radīsies konflikts starp bērna vecākiem un skolu. “Junioru skolā” (līdz 8.kl.) ir aptuveni 190 skolēnu. No 4. līdz 8. klasei tiek nodrošina elastīgu mācību programma, bez spiediena uz pārbaudēm. Tas rada atmosfēru, kas sekmē novatorisku mācīšanu un bagātīgu mācīšanās spektru.
“Vecākajā skolā” ir 160 skolēni no 9. klases līdz 12. un tie ir piesaistīti ICSE un ISC eksāmeniem.  Šajā līmenī uzsvars tiek likts uz padziļinātu studentu sagatavošanu, kas atbilst noteiktās mācību programmas akadēmiskajām prasībām. Vienlaikus attīstot skolēnu intelektuālās spējas, viss tiek darīts, lai radītu plašāku izpratni par pasauli, un dotas iespējas estētiskai, morālai un emocionālai attīstībai. Skola liek cerības uz to, ka skolēni, kuri beidz Rishi Valley School izaugs par pašapzinīgiem, jutīgiem un atbildīgiem cilvēkiem un turpinās izglītoties visa mūzā garumā.


Rishi Valley School izglītības filozofijas mērķi ir:
- Izglītot skolēnus tā, lai viņi varētu pētīt gan pasauli, gan to, kas katrs ir iekšēji;
- iedzīvināt mīlestību uz dabu un cieņu pret visiem dzīves veidiem;
- radīt skolā kārtības, brīvības, drošības atmosfēru;
- nešķirot skolēnus pēc ticības, reliģisko, politisko vai sociālo, lai viņu prātu spējām;

 - skolēniem dot iespēju brīvi uzdot fundamentālus jautājumus, jautāt un mācīties, paplašināt savu redzesloku un augt.
Skola ir norūpējusies par katra skolēna individuālo talantu un intelekta attīstīšanu.
Skola uzskata, ka ir svarīgi, lai vecāki apzinātos vienlīdz savus bērnu talantus, kā arī ierobežojumus un ļautu viņiem attīstīties savā veidā, nevis pamatojoties uz iepriekš gaidītām (parasti vecāku) cerībām.

 

Junioru skola
Visi ir izmitināti kopā vienā kompleksa ēkā, kur izmantojamas visas tur rodamas telpas - zāle, bibliotēka, zinātniskās laboratorijas un matemātikas-datoru laboratorija, audio-vizuālās iespējas, jogas istabas un sporta iespējas (kriketa, tenisa un futbola laukumi).

Mācību atmosfēra un junioru mācību programmas
Attiecības starp skolotājiem un skolēniem junioru skolā ir siltas un neformālas. Skolēni tiek uzskatīti par personībām, un viņu emocionālā un sociālā attīstība ir galvenā skolotāju problēma. Mācību programma ir elastīga - tā tiek nepārtraukti pārskatīta un modificēta. Tas galvenokārt paredz empīrisku mācīšanās stilu attīstot prasmes dažādās jomās - angļu, hindi, telugu valodas; sanskrita; matemātikas un vides pētījumos. Klasē ar 20 līdz 25 studentiem ir dažādi mācību konteksti un tie ietver āra un lauka vidi kā skolas pilsētiņā un ielejā, tā arī ciematu apmeklējumus. Uz zināšanām balstīta mācīšanās tiek apvienota ar plašu dabas saskarsmi un sociālo realitāti, kas ieskauj skolu. Rīta aplīši un sarunas klasē ieņem svarīgu vietu pasākumos, formulējot un apspriežot vērtības, uz kurām skola ir balstīta.
Darba novērtējuma pamatā ir katra bērna rūpīga novērošana un regulārs klases darbs; ziņojumi vecākiem ir galvenokārt aprakstoši.

Mācību atmosfēra un mācību programmas junioru skolas vecākiem skolēniem

Vidējā skolas posma gadi tiek atzīti par straujas attīstības un pārejas periodu bērnu dzīvē. Skolotāji veic īpašu aprūpi, uzturot ciešas attiecības ar bērniem, cenšoties sekot pieaugošo indivīdu 'iekšējai dzīvei'. Mācību programma te ir paplašināta, iekļaujot tādus priekšmetus kā ģeogrāfija, vēsture un zinātne un ir arī grūtāka. Priekšmets, koncepcijas un prasmes tiek apgūtas, izmantojot klases mācības, skolotāju izstrādātus mācību materiālus, audiovizuālus plašsaziņas līdzekļus, laboratorijas darbus un āra ekskursijas. Skolēni tiek aicināti iesaistīties diskusijās un domāt par sevi. Studenti ar īpašām grūtībām kādā jomā tiek atbalstīti ar “papildus palīdzības” programmu. Māksla un amatniecība, sports, drāma un mūzika ir neatņemama skolu programmas sastāvdaļa. Tiek nodrošinātas iespējas īstenot individuālas intereses pētniecības projektu veidā, ieskaitot lauku darbu vai ar vidi saistītus darbus. Novērtēšana pamatojas uz novērojumiem un rakstiskiem uzdevumiem; to papildina ar periodiskām pārbaudēm līdz 7. klasei. Ar otro termiņu 8. klases skolēni saņem izteiktu novērtējumu par savu darbu. Ziņojumi vecākiem šajā posmā turpina atspoguļot vispārējo izaugsmi bērnu, bet tagad satur vairāk komentārus un ierosinājumus katrā tematiskajā jomā. Līdz 9. klases beigām nav eksāmenu.

 

Vecākā skola

Vecākais skola ir izmitināta atsevišķās kompleksa ēkās ar atsevišķu, labu bibliotēku, dažādām īpašām telpām: audiovizuālo iespēju, atsevišķām fizikas, ķīmijas un bioloģijas laboratorijām un datoru telpu. Atvērtā apmeklējumam ir atpūtas telpa, darba telpa skolotājiem un liela personāla istaba.
Ar 9. klasi pagarinās darba diena, studiju laiks tiek vairāk organizēts uz neatkarīgo mācīšanos. Tomēr studentiem un skolotājiem joprojām pastāv ciešas un atbalstošas attiecības.
Augstākajā skolā izglītības programma virzās uz to, lai sagatavotu studentus ICSE (I.C.S.E. nozīmē Indijas vidējās izglītības sertifikātu ) mācību programmā.
Akadēmiskā mācību programma ir līdzsvarota ar mākslu un amatniecību, drāmu, sportu un piedalīšanos dažādos klubos, sākot no žurnālistikas līdz astronomijai un šahistu. Tiek veicināta un organizēta arī dalība citos darbos, piemēram, apmežošanā, lauksaimnieciskā izglītībā. Skolēni tiek aicināti izvēlēties arī pētniecības tēmas. Kultūras nodarbības paredzētas, lai paplašinātu intelektuālo un emocionālo redzesloku un ir neatņemama daļa no grafika līdz 12. klasei.

Programma 'plus two'
Pēdējo divu gadu laikā Rishi Valley School 11. un 12. klasēs -veido atsevišķu programmu. Katrs students 'plus divi' kursā izvēlas papildus četrus priekšmetus angļu valodā. Piedāvātie priekšmeti ir matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, datorzinātnē; Angļu literatūrā, vēsturē, ģeogrāfijā, ekonomikā, komercdarbībā, grāmatvedībā, vides pētījumos, mūzikā, tēlotājmākslā, hindi un telugu literatūrā.

Novērtēšana vecākā skolā
Novērtējums visiem vecākās skolas skolēniem ir balstīts uz vairākiem rakstiskiem uzdevumiem un testiem, izņemot projekta darbu un novērojumus klasē. Ziņojumos ir komentāri par formatētām atskaišu veidlapām, kā arī par kvalitatīvā sasnieguma pakāpi.

Skolnieku dzīvošana
Ir 20 atsevišķas mājas, katrā no kurām izmitināti no 12 līdz 22 skolēniem. Zēni un meitenes līdz 4. klasēm dzīvo tajā pašā mājā kur vecākās meitenēs, - 6. un 7. klasē. Vecāki zēni un meitenes dzīvo atsevišķās mājas, parasti ar jaukta vecuma divām klasēm, kas dzīvo blakus.
Pedagoģiskā personāla locekļi, kas dzīvo darbinieku mājā, darbojas kā mājas vecāki. Kopā dzīvošana mājas attīstīta sadarbības prasmes, pašsavaldīšanos, un kopdzīvošanas prasmes. Mijiedarbība starp skolotājiem un skolēniem ārpus klases tiek uzskatīta par ļoti svarīgu dzīves un mācīšanās daļu skolā. Skolai nav mājas vai klases prefektu sistēmas; nevienam skolēnam nav noteikšana pār citu. Šajā gaisotnē, skolēni parasti veido draudzīgas savstarpējās attiecības un jaunākiem nav bail no vecākiem – attiecības tādas, kā paplašinātā ģimenē.

Citas iespējas un aktivitātes

Skolēni, uzturēšanās laikā skolā, tiek aicināti pētīt apkārtni ar pastaigām un pārgājienos pa ieleju un tās apkārtni. Vakaros skolēniem dots pārdomu laiks klusumā.
Cita nopietna nodarbošanās ir putnu vērošana.

Regulāra fiziskā slodze sākas jau rīta stundās. Kā jau minēts, akcents tiek likts uz komandspēlēm jeb fizisko attīstību bez savstarpējas konkurences.
Skolēniem tiek piedāvāta iespēja nodarboties ar mūziku un deju t.sk. Indijas tautas dejas vai Rietumu dejas, un izkopt vokālās prasmes kvalificētu skolotāju vadībā.
Mākslas un amatniecības departaments ir nodrošināts ar iekārtām, lai mācītu tēlotājmākslu, batiku un rokdarbus, keramiku un galdniecību, dizainu un rotaļlietu un modeļu veidošanu. Māksla ir neatņemama daļa no skolēnu dzīves Rishi Valley School. Studenti ir iespēja padziļināti nodarboties ar mākslām, mūziku, kas ļauj izturēt pārbaudījumus gan ICSE un ISC līmenī arī šajās jomās.
11. klases vispārējā studiju programma ir veidota tā, lai paplašinātu skolēnu intelektuālo apvārsni un iepazīstinātu tos ar lauksaimnieka, gana un citiem kaimiņos esošo ikdienas algas pelnītājiem. Skolēni mācās lauku izglītības centrā, apmeklē ciematus un strādā ambulatorajā klīnikā. “Bioloģijas” skolnieki no 11. un 12. klases, ir iesaistīti dažādos projektos, kas saistīti ar datu vākšanu, uzturvērtības un veselības stāvokļa novērtēšanu, aplūkojot apkārtējo lauku kopienu dzīves apstākļus un ekonomisko stāvokli. Aktīvi tiek strādāts vietējo putnu aizsardzībai un vides
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tas ir ne tikai apkārtnes pētniecības darbs, bet arī praktiskais darbs tās kopšanā, sargāšanā un attīstīšanā.

India - Rishi Valley Education Center

Rishi Valley - 517 352, Chittoor District, Andhra Pradesh, India

Tel: 011 91 8571 62037

Fax: 011 91 8571 68622

Web: www.rishivalley.org

Ojārs Rode

02.03.2020.