34. turpinājums sarunai par pedagoģiju – Holistiskā pedagoģija 5. daļa , holistiskās skolas

Ojārs Rode

21.01.2021

Sveiciens pedagoģijas un pašattīstības faniem.

Šodien iepazīsimies ar vienpadsmit holistiskās izglītības skolām dažādās pasaules malās. Dažas būs izvērstas vairāk, dažas mazāk, jo tāpat jau iznāca visai garš ieskats, – lai jums pietiek pacietības! Man pašam bija ļoti interesanti. Apbrīnoju cilvēku drosmi, pārliecībā dibinātu gribu un sasniegumus. Apbrīnoju arī vecākus, kuri notic holistiskai izglītībai, sūtot savus bērnus nezināmajās, sabiedrības vairākuma neatbalstītajās netradicionālajās izglītības skolās un maksāt par to visai prāvas summas. Aizsteidzoties priekšā notikumiem, teikšu, ka  viena no panākumu atslēgām ir visu izglītības dalībnieku vienotība – skolu apmeklē tikai tādi bērni, kuru vecāki zina un atbalsta skolas filozofiju, tradīcijas. Nav īsti iespējams izvērtēt katras skolas panākumus bērnu izglītošanā, jo tad ir jābūt 20 vai pat 30 gadus garš pētījums –būtu jāpēta skolēni, kad tie jau kā pieaugušie izgājuši dzīvē, kā veidojas viņu dzīves, kā mainās un vai vispār mainās viņu vērtības un tamlīdzīgi. Vērtēt skolu, piemēram, tikai pēc akadēmiskajiem sasniegumiem, būtu muļķīgi. Šobrīd ir tikai loģisks pamats domāt, ka sniedzot izglītību “cilvēka veselumā”, jābūt labam rezultātam un, ja tas tā nebūtu, skoliņas ilgi nepastāvētu.

Došu visām skoliņām mājas lapu adreses, tā kā katram būs iespēja ar tām iepazīties no pirmavota. Kopsavilkums par holistiskām skolām plānojas nākošajā sarunā. Lai top!

 

Salmonberry School (Washington, USA), PO Box 1197, Eastsound, WA 98245

           Salmonberry skola piedāvā mācību procesu, kurā bērni tiek uztverti kā būtnes veselumā. Mājas lapā lasām: “Termins holistisks attiecas uz holona jēdzienu, kur (tāpat kā fraktālā) katrā daļā var redzēt kopuma skaistumu un gudrību. Kā rakstīja Viljams Bleiks: …lai redzētu pasauli smilšu graudā”. Skolā bērni apgūst kognitīvās prasmes, tostarp lasītprasmi, rēķināšanas prasmes, zinātni un vēsturi. Tas vēl nav viss, - izmantojot holistisko pieeju, tiek kopts prāts, ķermenis un gars. Skolotāji veido kustību pieredzi sākot no dejas līdz “kūleņošanai” un beidzot ar visa veida smalko motoriku. Skola ļoti uzsver sociālās un emocionālās mācīšanās nozīmīgumu. Bērni tiek mudināti un mācīti atpazīt savas jūtas, izvērtēt savas emocijas. Visbeidzot, skolā nav aizmirsts gars. Atvēlēts laiks elpošanas vingrinājumiem. Laika gaitā skolēni apgūst dažādas meditācijas prakses, - viņi iemācās apklusināt prātu un būt klātesoši savām būtībām. Skolotāji rosina pārdomas un trenēt uzmanību.

                Somonberry klasēs vidēji ir 12, 14 skolēni un divi skolotāji. Skolotāji patiesi redz katru bērnu. Skolotāji zina savu skolēnu iecienītos ēdienus, viņu dzimšanas dienas, gaidāmos ceļojumus un pat to, kad kādam slimi ir mājdzīvnieki. Amatniecības un dizaina mācību programmas apmierina skolēnu individuālās vajadzības. Bērnus stimulē mācību mērķi, nevis  atbilstoši skolēnu vecuma nodefinēti standarti.

Salmonberry bieži notiek ekskursijas, piemēram, pētot plūdmaiņu, meža ekoloģiju un sestās klases skolēnu nedēļas garo ceļojumu uz Ņujorku. Mācīšanās neaprobežojas tikai ar četrām klases sienām. Skolēni ieiet pasaulē ar visām maņām. Cik vien iespējams, Salmonberry skolotāji dzēš robežas starp dažādiem mācību priekšmetiem. Viņi izstrādā “ekspedīcijas” vai kādas tēmas izpēti. Tie var būt vēsturiski periodi, pasaules daļas, zinātniski jēdzieni vai pat plašākas idejas, piemēram, “drosme” vai “taisnīgums”. Pēc tam, kad bērni ir iesaistījušies kādā no šādām tēmām, skolēni mācās vēsturi vai kultūru, lasot šajā laikā / vietā rakstītus romānus, veicot mākslas projektus, kurus iedvesmojusi konkrētā kultūra, un pat mācās dabaszinātnes, matemātiku, valodu vai deju, kas arī ir tematiski savstarpēji saistīti.

Trīs gadu dažādu vecuma bērnu miksējums katrā klasē, rada ģimenei līdzīgu, autentisku klases kultūru. Te visi vienlaicīgi nestrādāt pie vienas un tās pašas grāmatas, vienā un tajā pašā lappusē. Skolēni tiek novērtēti individuāli, ar visām viņu unikālajām īpatnībām. Vecuma jauktās grupas nozīmē to, ka katram bērnam trīs gadus būs viens un tas pats skolotājs. Tas ir svarīgi, jo skolotājs iespēj dziļi iepazīt katru bērnu un likt katram bērnam burtiski iemīlēties savā skolotājā. Pētījumi atkal un atkal parāda, ka šādas skolotāju un skolēnu attiecības veicina mācību panākumus skolā.

Salmonberry skolotāji sazinās ar ģimenēm. Tas sākas agrā bērnībā ar mājas apmeklējumiem katru rudeni. Vecāki ir vērtīgi līdzstrādnieki, - vecāku, skolotāju un bērnu triāde tiek godāta visā mācību laikā. Skolotājiem un skolēniem rodas savstarpējas gādības sajūta. Skolēni skolotājus sauc viņu vārdos un skolotāji dalās ar bērniem par dažādiem savas dzīves aspektiem. Ir tuvības sajūta, kas ir jūtama no pirmā siltā sveiciena no rīta līdz biežajiem atvadu apskāvieniem katru pēcpusdienu. Sirsnīgas attiecības ir nosacījums skolēnu  sekmīgām mācībām.

           Epistemoloģija ir zināšanu izpēte un kā mēs zinām to, ko zinām. Salmonberry tiek mācīts un pētīts plašs zināšanu spektrs. Reizēm fonētisko likumu, matemātikas faktu un vietu nosaukumu var vienkārši apgūt iegaumējot (1). Citreiz prasmes vai jēdzieni interaktīvi ir jāpēta (2). Šeit veiksmīgs ir pāru darbs vai diskusija grupās. Skolēni iemācās izstāstīt savu izpratni vai perspektīvu, vienlaikus paliekot atvērti mācībām no citiem. Ir atvēlēts laiks un vieta dziļām un klusām pārdomām (3), piemēram, nepārtraukts mākslas radīšanas darbs, kur rodas plūsmas izjūta; paplašināta žurnālistika, uzmanīga pastaiga vai vienkārši laiks klusumā. Tas viss ir trešais mācību / zināšanu atklāšanas veids. Salmonberry skolēni izmanto visus trīs zināšanu iegūšanas veidus.
              Visbeidzot, Salmonberry skolotāji mācīšanos sakļauj lielākos kontekstos, piemēram, ar sezonālo ritmu rituāliem, - tā ir svarīga holistiskās pieejas sastāvdaļa, mācot, mācoties un dzīvojot kopā. Cik vien iespējams, skola izvairās no lietu, prasmes, priekšmetu utt. redzējuma kā atsevišķi izolētus “atomus”,- visi esam veselumi veselumos un sistēmas sistēmās. Salmonberry šo izpratni notur acu priekšā, risinot izglītības jautājumus Salmonberrijā.

Bērnudārzs (4-6 gadu vecumam): Skolēni pavada daudz laika, rotaļājoties ārpus telpām, kā arī veicot pētījumus telpās, - rūpīgi veidotā un skaistā vidē. Konsekvents ikdienas un nedēļas ritms palīdz bērniem justies droši skolā. Ir dažādas iekštelpu un āra, visas grupas vai individuālās, skolotāju vai skolēnu vadītās aktivitātes. Bērni katru dienu pulcējas kopā uz apļa laiku, kas palīdz veidot spēcīgu kopības izjūtu. Skolotāji rosina grupu ar stāstiem, leļļu spēlēm, grāmatām, dziesmām vai kustībām. Skolotāji izmanto savu lielo autoritāti paužot mīlestību, līdzjūtību, gādību. Pret bērniem izturas ar milzīgu cieņu - gan indivīdu, gan grupu vajadzības tiek cienītas. Klases vide ir tā, kas bērnus iegremdē bagātīgajā valodu pasaulē. Stāstu klausīšanās, stāstu lasīšana ir svarīga dienas sastāvdaļa. Skolēni veido savus žurnālus, kuros pauž savas idejas. Šīs piezīmju grāmatiņas ietver oriģinālus mākslas darbus, simbolus, diktētus teikumus, kā arī skolēnu radošos darbus. Skolēni bieži tiek aicināti savus personīgos stāstījumus izspēlēt ludziņās. Valodas bagātīgā vide ir lielisks pamats lasītprasmes apguvei. Matemātiskā domāšana ir viens no nozīmīgākajiem veidiem, kā bērni izprot sevi un pasauli, kurā dzīvo. Skolēni spēlējas ar koka klučiem, lai izpētītu proporcijas un veiktu mērījumus. Viņi izmanto ģeometriskos blokus pie “gaismas” galda, pētot simetrijas, modeļu telpiskās attiecības. Viņi pēta modeļus, veicot ikdienas kalendāra darbu apļa laikā. Matemātiskie jēdzieni tiek integrēti visas dienas garumā, izmantojot tādas darbības kā šķirošana, skaitīšana, muzicēšanu un mākslu. Skaitīšana un skaitļu izjūta tiek mācīta arī tieši. Māksla un amatniecība ir vēl viens mācību pamatelements Salmonberry bērnudārzā. Māksla tiek izmantota, lai veicinātu bērnu izteiksmes spēju attīstību. Skolēni pēta kustību un deju, dramatisko mākslu un leļļu teātri, kā arī plašu vizuālās mākslas klāstu. Mākslas programmā ir uzsvērti dabiskie materiāli, tā var būt skulptūru veidošana no māliem, kolāžu vai mobilo ierīču veidošana ar pludmalē atrastiem priekšmetiem, gleznošana ar akvareļiem vai maizes cepšana. Klase veicina bērnu dabiskās izpētes spēju attīstību. Kad skolēni uzdod jautājumus par apkārtējo pasauli, skolotāji liek bērniem izpētīt šos jautājumus un pārbaudīt savas teorijas, pat dokumentējot šo pētījumu rezultātus. Šī, uz izmeklēšanu balstītā pieeja, nodrošina pamatu zinātniskā pētījuma procesa pamatu apjēgsmei. Šajā attīstības līmenī ir svarīgi līdzsvarot analītisko pieeju zinātnei ar tiešo pieredzi dabā. Tas palīdz atvērt bērna dabisko brīnuma izjūtu. Bērnu saikne ar dabu ir svarīga bērnudārza programmas sastāvdaļa. Bērni dodas pastaigās dabā, vērojot apkārtnes sezonālās izmaiņas. Viņi tiek aicināti izpētīt rotaļu pagalmu un augļu dārzu, palīdzēt to kopt. Salmonberry bērnudārza programma ļauj skaidri atpazīt bērnu individuālās, unikālās īpatnības. Bērnudārzs ir izšķirīgs pamats bērnu izaugsmē. Pirmās klases vecuma bērni tiek aicināti dziļāk ienirt simboliskajā skaitļu valstībā un apgūt lasītprasmi. Ir svarīgi vienmēr būt kopā ar skolēniem tur, kur katrs no viņiem atrodas, un “pabarot viņus, kad viņi ir izsalkuši”. Bērnu individuālās un kolektīvās intereses, zinātkāre un kaislības tiek atpazītas un cienītas. Bērniem, kuri ir ieinteresēti un gatavi lasītprasmei vai matemātiskām darbībām, ir pieejami atbilstoši mācību materiāli. Vajadzības gadījumā skolotāji izstrādā projektus un pasākumus, pamatojoties uz šīm vai citām interesēm, vai uz reālo situāciju vidē. Šī pieeja nodrošina, ka mācību programmas ir dzīvespriecīgas, jēgpilnas un atbilst bērna dotā brīža vajadzībai.

Sākumskola no 6 līdz 12. gadiem)

Skolēniem tiek piedāvāta nopietna akadēmiskās izglītības programma, kas paredzēta katra bērna unikālajām vajadzībām un mācīšanās stiliem. Studentu / skolotāju attiecība ir zema, un mācīšanās kopienā ir intīmi gādīga, radoša un dinamiska. Bērnu sociālajai, emocionālajai izaugsmei ir ierādīta svarīga vieta. Lai sasniegtu izcilu kvalitati, skolotāji visās jomās strādā viens pret vienu ar bērnu. Vai tā būtu māksla, deja, rakstīšana vai lietišķā matemātika, skolēni tiek aicināti darīt visu pēc iespējas labāk. Šajā vecuma posmā tiek izmantota “tematiskā” pieeju. Katrā mācību vienībā ir integrētas daudzas disciplīnas,- valodu māksla, matemātiskā izpēte, zinātne, sociālās studijas un māksla. Tematiskās vienības var būt, piemēram, periods cilvēces vēsturē, valsts vai pasaules reģions, dabas, fizikas vai zemes zinātne. Bieži studiju tēma tiek izvēlēta atbilstoši skolēna interesēm. Tēmai tiek pakārtota starppriekšmetu izpēte, nosakot konkrētas darbības, kas ļauj skolēnam dziļi iegremdēties mācībā. Piemēram, tematisks Amerikas pionieru vēstures pētījums var ietvert adīšanas, šūšanas, kokapstrādes, ēdiena gatavošanas un lauksaimniecības nodarbības, kā arī tradicionālākas faktu prezentācijas. Skolēni iemācās “izdzīvot” mācību priekšmetu caur jēgpilnu darbošanos. Mācoties valodu un literatūru, galvenais ir saprast sevi, citus un apkārtējo pasauli. Tāpēc kļūšana par aizrautīgiem lasītājiem un rakstniekiem ir viens no svarīgākajiem pamatizglītības aspektiem skolā. Skolēni katru dienu strādā kopā ar līdzīga lasīšanas līmeņa skolēniem. Lasāmās grāmatas tiek atlasītas atbilstīgi pētniecības tēmai. Skolēni tiek aicināti lasīt, analizēt un apspriest tekstus, izmantojot daudzus kritiskās domāšanas aspektus. Rakstīšana tiek mācīta šajās pašās grupās. Studenti raksta analīzi par lasīto līdz pat sarežģītām vairāku lappušu kritiskām esejām, kā arī oriģināliem stāstiem. Skolēni tiek iepazīstināti ar “rakstīšanas analītiskajām iezīmēm”. Viņi apgūst visus rakstīšanas procesa aspektus, līdz pat rediģēšanai. Matemātika ir vēl viena valoda, ar kuras palīdzību skolēni cenšas saprast apkārtējo pasauli. Salmonberry skolēni mācās uzskatīt matemātiku par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu, nevis par izolētu un nesaistītu disciplīnu. Visi skolēni kļūst par prasmīgiem matemātiskajiem domātājiem un problēmu risinātājiem. Skolēni strādā mazās grupās atbilstoši attīstības līmenim, praktizējot diskrētas prasmes un iegūst zināšanas, kas iekļaujas reālās dzīvē. Kad vien iespējams, matemātikas studijas tiek integrētas tematiskajās izpētes vienībās. Skolā tiek uzsvērta konstruktīvistu pieeja matemātikai, saturs tiek izklāstīts visās matemātiskajās daļās, uzsverot vizuālo pieeju. Skolēni apgūst arī standarta algoritmus.

Zinātnes tiek mācītas praktiskās nodarbībās. Bērni iesaistās daudzās zinātnes jomās, sākot no astronomijas līdz okeāna pētījumiem, no cilvēka anatomijas līdz ķīmijai. Uzsvars tiek likts uz personiskās pieredzes iegūšanu pētot, piemēram, mežu, bēgumu -paisumu, veicot izpēti skolas dārzā.

Izmantojot sociālās studijas, skolēni izzina sevi un savu vietu pasaulē. Sociāliem pētījumiem tiek pakļauta klase un skolas kopiena, katra tās dalībnieka loma un pienākumi. Tā tiek izvērtētas atšķirības un daudzveidība, cilvēktiesības un sociālā taisnīguma jautājumi.
Sociālo pētījumu vienības bieži koncentrējas uz vēsturiskiem periodiem vai ģeokultūru. Skolotāji izmanto “simulācijas”, lai ar reālu pieredzi skolēni dziļāk iekļautos mācību priekšmetā. Skolēni visbiežāk sadarbojas nelielās grupās, kur viņi izspēlējot simulācijas, pieņem fiktīvu identitāti. Tas ir ārkārtīgi saistošs un jautrs veids, kā uzzināt par cilvēku attiecībām, kultūrām. Arī sociālo studiju laikā pētījumos tiek integrēta, piemēram, ēdienu gatavošana, māksla, mūzika, deja un visi amatniecības veidi. Piemēram, pētījums par Eiropas viduslaikiem ļāva skolēniem izvēlēties amatniecības ģildi, kurai pievienoties. Tad viņi katru nedēļu pavadīja vairākas stundas, apgūstot tā laika tradicionālo kokapstrādi, ēdiena gatavošanu, kaligrāfiju, grāmatu iesiešanu vai izšūšanu.

Māksla ir neatņemama Salmonberry pamatprogrammas sastāvdaļa, - tā nav blakus nodarbe. Māksla ir integrēta gandrīz visā. Rakstīšana ir mākslas forma. Matemātisko risinājumu var uzrakstīt ar estētisku izjūtu. Skolēniem ir pieejami kvalitatīvi mākslas materiāli. Mācību programmā ir integrētas arī dejas, kustības un teātris. Mākslu, mūziku māca speciālisti, kuri ir eksperti savās jomās. Mūzikas apmācība ietver dziesmu dziedāšanu, mūzikas novērtēšanu. Mākslas nodarbības ietver zīmēšanas paņēmienus, kā arī plašu līdzekļu klāstu, sākot no kolāžām līdz pasteļiem. Skolēni piešķir māksliniecisko jutīgumu visam, ko viņi dara.

Skolēni daudz laika pavada rotaļu pagalmā. Viņi kāpj kokos, piedalās sporta spēlēs. Skolotāji māca sadarbību un kopīgu lēmumu pieņemšanu vairāku vecumu un dažādu dzimumu grupās. Skolotāji iepazīstina skolēnus ar konkrētām spēlēm, prasmēm vai aprīkojumu. Skolēni tiek iepazīstināti ar daudzām uzmanības praksēm, fiziskā ķermeņa sajūtām. Tās ietver meditāciju, elpošanas vingrinājumus, vadītu vizualizāciju un relaksācijas vingrinājumus. Bērni regulāri iet uz pludmali un pārgājienos pa mežu, kas palīdz integrēt prātu, ķermeni un garu. Skola apzinās, ka jēgpilna mācīšanās var notikt un arī notiek ārpus klases. Kad vien iespējams, skolēni tiek izvesti plašākā pasaulē. Pieredze tiek iegūta sākot ar pastaigām pludmalē līdz nedēļas ilgam ceļojumam uz Oregonu vai Ņūmeksiku.
           Salmonberry pamatprogramma nodrošina labu holistisku izglītību. Studenti apzinās savus potenciālus. Viņi apzinās sevi kā unikālas individuālas būtnes un ir efektīvi kopienas locekļi, kuri jūtīgi reaģē uz apkārtējās pasaules vajadzībām. Viņi iemieso līdzjūtības, empātijas, taisnīguma un gādības vērtības. Viņiem ir labas prasmes visās akadēmiskajās jomās un viņi prot tās izmantot. Skolēni  uzskata, ka viņu mācīšanās ir jēgpilna un atbilstoša. Viņi ir pilnībā sagatavoti tam, lai priecīgi turpināt mūžizglītības piedzīvojumu. Viņi saprot, ka izglītības ceļojums ir iesaistīšanās dialogā ar pasauli un savu spēju izmatošanā, lai padarītu to labāku.

http://salmonberryschool.org/

Galvenās iezīmes

·         Bērni piedzimst ziņkārīgi, pilni brīnuma un vēlmi mācīties;

·         Salmonberry veicina šo īpašību attīstību, veicina neatkarību, pašapziņu;

·         Darbība vai piemērs ir visefektīvākais bērnu mācīšanas veids;

·         Skolēni ir aktīvi mācību dalībnieki;

·         Tiek panākta jēgpilna mācīšanās;

·         Bērns savā veselumā ietver prātu, ķermeni, sirdi un garu; Programmas veidotas ietverot visus šos aspektus;

·         Katrs bērns ir unikāls savā attīstības līmenī, mācīšanās stilā, inteliģencē, interesēs utt.

·         Katrs bērns mācās viņam piemērotā stilā un tempā;

·         Skola ir vieta mieram, klusumam un drošībai;

·         Uzsvērta laipnība, cieņa, kalpošana, gādība, uzmanīgums un komunikācija;

·         Cik iespējams tiek izmantotas dabīgās vielas. Materiāli, tekstils, krāsas utt.;

·         Ritmi, kārtība un rituāli palīdz radīt pārskatāmību, drošības un komforta sajūtu;

·         Kārtība ir fleksibla un atbilst skolēniem;

·         Katru dienu ir elpošanas un klusuma vingrinājumi, kas aptver visu grupu vai individuālu uzdevumu veicējus.

·         Ir līdzsvars starp klusumu un aktivitātēm;

·         Izzina un pēta sezonālos ritmus, laika apstākļus;

·         Bērni ir dažādu kopienu daļas: ģimenes, klases, skolas, pilsētas utt. - viņi mācās cienīt un darboties tajās;

·         Uzsvērta sadarbība un neuzsvērta konkurence;

·         Vecāki vienmēr ir laipni aicināti apmeklēt skolu un tiek vērtēti kā palīgi, atbalstītāji;

·         Skolotāji ir koordinatori, novērotāji un atbalstītāji;

·                     Multi vecumu ģimeniskas klases; Skolotāji arī regulāri plāno specifiskas aktivitātes, lai ļautu visiem studentiem integrēties neatkarīgi no viņu vecuma;

·         Skolotājs māca skolnieku viņa veselumā;

·         Bērni mācās savā tempā;

·         Skolēniem tiek piedāvāta brīvība un iespējas atklāt savas intereses;

·         Mācības tiek integrētas vienībā ar dzīvi;

·         Kopiena balstās uz savstarpēju atbalstu un cieņu starp skolēniem, pasniedzējiem un ģimenēm;

Kopsavilkums -atslēgvārdi: patības princips; brīvības; sadarbības; dzīves princips; empīrisms; jēgpilna darbība; veselums; drošība; cieņa; gādība; kalpošana; uzmanīgums; komunikācija; ritms; līdzsvara; vecuma integritātes princips.

……..

 

Play Mountain Place

6063 Hargis Street
Los Angeles, CA 90034

Play Mountain Place, kas dibināta 1949. gadā, ir viena no vecākajām humānistiskajām alternatīvajām skolām Amerikas Savienotajās Valstīs. Skolas dibinātājs Filiss Fleishmans izveidoja pirmsskolas iestādi, kas respektēja katra bērna individualitāti. Play Mountain Place nodrošina humānistisku, pašvadītu, alternatīvu, pieredzes, rotaļu, uz bērniem orientētu, progresīvu, galvenokārt āra mācību vidi.

Skolā var apgūt gan pirmsskolas, gan pamatskola programmas. Uzņem bērnus pēc iespējas tuvāk 3 gadu vecumam (ne jaunākiem par 2½). Bērni šajā skolā var mācīties  līdz 12 gadu vecumam. Lai pilnībā saņemtu solīto, viņiem šeit jāpavada vismaz divi gadi. Skolā ir 27 darbinieki. Skolotāju un bērnu attiecība 1 : 4-7 bērniem, atkarībā no vecuma grupas.
Šeit pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni mācīšanās prieku atklāj caur savām interesēm, mācoties sev raksturīgā tempā. Tas notiek visdziļākās cieņas gaisotnē. Skolotāji uztur vidi, kurā bērni varētu mācīties un augt bez sodīšanas, manipulācijām un kaunināšanas. Bērnus aicina izteikt savas domas un jūtas fiziski un emocionāli drošā vidē. Bērni attīsta pašregulācijas spēju, atbildību un empātiju, izjūtot savu vārdu un darbību ietekmi uz citiem, darot; iemācās respektēt citu jūtas. Skolā veicina mierīgu konfliktu un problēmu risināšanu, palīdzot bērniem visas dienas garumā mācīties un praktizēt klausīšanās un sarunu iemaņas. Skola veicina sadarbību un nevis konkurenci bērnu rotaļās un attiecībās savā starpā, tostarp atbalstot lēmumu pieņemšanu ar vienprātību.
                 Skola veicina pašmotivētu mācīšanos un kritisko domāšanu, uzticoties un palīdzot bērniem īstenot savas intereses bērnam pieņemamā tempā, veidā, bez apbalvojuma vai soda. Skolotāji regulāri tiekas ar vecākiem, lai pārrunātu katra bērna mācīšanos un attīstību, neizmantojot tradicionālās vērtēšanas vai klasifikācijas metodes. Bērniem tiek nodrošināta vide, kurā var brīvi spēlēties, fiziski izaicināt sevi un izpētīt, izbaudīt dabas pasauli. Skola uzskata, ka uz spēlēm balstīta mācīšanās un izpēte vislabāk atbalsta bērnu intelektuālo, emocionālo un fizisko attīstību. Skola tic, ka bērni iemācās atpazīt negodīgumu un iestāties pret to tad, kad mēs viņiem palīdzam izprast, cienīt un patiesi novērtēt atšķirības starp savu un citu kultūru, identitāti, ģimenes izcelsmi un pieredzi. Skola piedāvā virkni programmu, kuru mērķis ir palīdzēt vecākiem un skolotājiem veidot audzināšanas prasmes.
Spēles Play Mountain Place tiek augstu vērtēta. Kad bērni spēlējas, viņi ievēro savus dabiskos instinktus, lai apmierinātu savu dabīgo ziņkāri un saprastu apkārtējo pasauli. Bērni spēlējoties var brīvi īstenot savas intereses, viņi iegūt zināšanas un apgūt dažādas prasmes.
Spēlējot, bērni kļūst motivētāki. Viņi izdzīvo to, kā tas ir, veidot plānus, izvirzīt mērķus un risināt problēmas. Bērni kļūst pašpaļāvīgāki un pašpārliecinātāki, kad viņi ir atbildīgi par savu mācību procesu. Bērni, laika gaitā, spēj uzņemties lielāku iniciatīvu un mazāk paļauties uz pieaugušajiem un skolotājiem. Spēle ietver sadarbību un sarunas, ja citi bērni ir nelaimīgi, spēle beigsies. Lai spēles turpinātos, bērniem ir
jāiemācās orientēties dažādās sociālajās situācijās. Lai spēlētu kopā, bērniem jāiemācās izprast savas un rotaļu biedru emocijas.

Spēle var ietvert plašu mācību priekšmetu klāstu, ieskaitot matemātiku (kad bērni sver priekšmetus, skaita draugus vai ielej ūdeni), lasītprasmi (piezīmju rakstīšana, grāmatu skatīšanās vai lasāmu stāstu dzirdēšana), zinātni (sastāvdaļu sajaukšana, peldoši priekšmeti, dabas vērošana) un vēsturi (stāstot stāstus par savu ģimeni, daloties svarīgās dzīves daļās un zīmējot sevi vai mīļos cilvēkus). Spēlējot, bērni var attīstīt arī tādas īpašības un prasmes kā: radošumu; kritisko domāšanu; sadarbību; drosmi; konfliktu risināšanu; līdzjūtību; entuziasmu; ideju, jūtu un vajadzību izpausmi; spēcīgu pašsajūtu un iecietību pret atšķirībām. Kopjot bērna sirdi, kā arī galvu, bērni tiek aicināti brīvi un bez sprieduma izteikt domas un jūtas. Visas jūtas tiek uzskatītas par “labām”. Jūtu apspiešana, bieži vien, vēlāk rada lielākas problēmas, kas vēl vairāk sarežģī bērna izglītību un savstarpējās attiecības. Mācību programma Play Mountain Place pievēršas bērnu sociālajai un emocionālajai attīstībai, kā arī viņu intelektuālajai izaugsmei. Skola cenšās radīt vidi, kurā bērni jūtas droši. Skolotāji izmanto neautoritāras metodes, lai palīdzētu bērniem konfliktu risināšanas procesā un atrastu problēmu risinājumus. Bērnu pagalmi ir valodām bagāti - teritorijā ir daudz atgādinājuma zīmes. Grāmatas bieži skaļi lasa priekšā gan mazo, gan lielo grupām. Lasīšanas un rakstīšanas nodarbībās vecākie bērni veido savus personīgos žurnālus. Visās bērnu sētās dziesmas un mūzika ir vēl viens veids, kā uzlabot valodu. Cilvēki, kuriem ir valodu zināšanas, izņemot angļu valodu, tiek aicināti dalīties neformālās vai vadītajās nodarbībās.

Matemātika. Bērniem ir daudz iespēju attīstīt matemātiskas prasmes. Modeļu pamanīšana, lietu kategorizēšana un skaitīšana vidē ir ierasta lieta. Skaitīšana, saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana ir visas prasmes, kuras bērni apgūst, regulāri risinot reālās dzīves problēmas. Kokapstrāde, grāmatu izgatavošana, sitaminstrumenti, keramika, šūšana, kustība un sports ir tikai dažas no aktivitātēm, kas sniedz pieredzi matemātiskajā domāšanā.

Kultūra un vēsture. Ikdienas sapulcēs kopienas problēmas, cilvēku attiecības kļūst saskatāmas, tās izdzīvojot. Skolotāji piedāvā plānus un nodrošina materiālus. Ekskursijas un “īpašie viesi”, vai kopienas locekļi ar īpašām interesēm kalpo kultūras izpratnes paplašināšanai. Dažādām kultūrām raksturīgo ēdienu gatavošana un svētku svinēšana ienes pasaules kultūru bērnu pagalmos. Jau vairākus gadus vecākiem bērniem tiek piedāvāta kultūras studiju stunda un skolas mēroga daudzkultūru svētki. Tie atklāj kultūras nozīmi.

Zinātne. Augsnes, ūdens, smilšu un koku novērošana un praktiska izpēte; izdzīvot vēju, sauli un manīgos laika apstākļus;  apspriežot to ietekmi uz vidi; pārstrāde, dārzkopība un kompostēšana; spēlēšanās ar klučiem; pūķu izgatavošana un lidināšana; ķīmisko reakciju izpēte un veikšana; ierīču izjaukšana ir tikai pieredzes paraugi, kas palīdz veidot bērna zināšanas par pasauli un zinātnes procesiem.

Mācību maksa, atkarībā no programmas, svārstās no 8400-16300$.

http://www.playmountain.org/

Galvenās iezīmes

·    Galvenokārt notiek āra nodarbības;

·    Tiek nodrošināta atbilstoša vide sevis un pasaules izzināšanai;

·    Garš uzņemšanas process, kurā vecākiem ir jāpārliecinās, ka viņu bērnu vieta ir šeit;

· Tiek organizēti īpaši audzināšanas kursi vecākiem.

·    Spēlēs balstītā mācīšanās, pašregulētās mācībās mācās sev raksturīgā ātrumā, pēc īpašas programmas, kas veicina pašmotivāciju, kritisko domāšanu, sociālo atbildību un līdzjūtību, iemācoties respektēt citu jūtas;

·    Aktualizēta “cieņas filozofija”; netiek sodīti, kaunināti; konfliktu mierīga risināšana;

·    Bērnus aicina izteikt savas domas un katru dienu, viņu balsis tiek sadzirdētas;

·    Tiek attīstītas klausīšanās un sarunāšanās iemaņas; Kopjot bērna sirdi, kā arī galvu, bērni tiek aicināti brīvi un bez sprieduma izteikt domas un jūtas. Visas jūtas tiek uzskatītas par “labām”;

·    Veicināta sadarbība, nevis konkurence bērnu rotaļās un savstarpējās attiecībās, atbalstīta vienprātīga lēmumu pieņemšanu;

·    Bērna mācīšanās un attīstības sasniegumi tiek izrunāti, nevis vērtēti izmantojot tradicionālās vērtēšanas vai klasifikācijas metodes.

· Skolotāju plāno programmas, sākot no dabaszinātnēm līdz mākslai un mūzikai, sociālajām zinātnēm (vēsture, kultūra), lasīšanas, rakstīšanas un matemātikas standarta priekšmetiem.

Kopsavilkums -atslēgvārdi: pašapziņas attīstīšana;  mācās katrs savā tempā; spēles, pētniecība; pašmotivācija, sociālā atbildība; bērnu balsis tiek sadzirdētas; izslēgts autoritārisms;  patības princips; mīlestība; atbildība; brīvība; prieks; cieņa; sadarbība; dabiskuma jeb dzīves princips.

……

 

Brockwood Park School
Brockwood Park School is an international co-educational boarding school in the southern English countryside. Brockwood Park, Bramdean SO24 0LQ Hampshire, UK

Par Brokvudas skolu jau runājām - Skatīt: 10. turpinājums sarunai par pedagoģiju - Krišnamurti skolas 3.d.

http://www.brockwood.org.uk/

Galvenās iezīmes

·    Individuāla, daudzveidīga izglītība skolēniem vecumā no 14 līdz 19. Tiek realizēta  J. Krishnamurti mācībā, kas veicina akadēmisko izcilību, izpratni, radošumu un drošību vidē bez konkurences.

·    Palīdz studentiem apgūt dzīves prasmi caur sekojošiem mācību aspektiem:  jutīgumu, atvērtību un pašrefleksiju.

·    Uztur piecas attiecības:

1.      Brīvība un atbildība;

2.      Individualitāte un kopiena (sabiedrība)- mācās pārvarēt savu individualismu;

3.      Neatkarība un sadarbība - neatkarīga, dabīga pieaugušo aprūpēta izaugsme;

4.      Izpaušanās un stingrība - atbalsta individuālo aizraušanos, stingri vadot akadēmisko izglītošanos

5.      Refleksija un darbība - veicina pašrefleksiju.

Kopsavilkums -atslēgvārdi: individuāls darbs; radošums; izslēgta konkurence; akadēmiska izcilība; droša vide; jutīgumu; pašrefleksija; brīvība – atbildība; kalpošana kopienai;  neatkarība un sadarbība reizē ar stigrām prasībām kopienā un skolā; patības princips; dabiskuma jeb dzīves mākslas princips; radošums; drošība; atvērtība; disciplīna.

……

 

The Acorn School

Nailsworth. Church Street, Nailsworth, Gloucestershire
GL6 0BP Apvienotās Karalistes

Acorn skola ir neatkarīga, sadarbības izglītības iestāde, pazīstama ar savu unikālo pieeju, nodrošinot izcilu holistisku izglītību. Acorn skolu 1991. gadā dibināja Graeme un Sāra Vaitinga. 1993. gadā tā pārcēlās uz savu pašreizējo atrašanās vietu Baznīcas ielā.

Acorn, tika izveidota, lai nodrošinātu skolēniem visaptverošu izglītību, kas viņiem ļautu realizēt savu patieso potenciālu atbalstošā vidē. Katra skolas diena ir rūpīgi plānota. Tiek piedāvāts plašs priekšmetu klāsts un iespējām bagātai dzīves pieredzei. Skolas unikālā mācību programma paredz piesaistīt katra bērna spējas un intereses visos viņa attīstības posmā.

Raksturīga diena AKORNĀ:
8.30 ierodas skolēni, notiek reģistrēšanās un sākas rīta kustība;
8.45 no rīta galvenās nodarbības (viens mācību priekšmets tiek mācīts 3-4 nedēļu blokos, no pulksten 8.45 līdz 10.30 katru dienu);
10.30 Pārtraukuma laiks;
11.00 mācību priekšmetu stundas (katra pa 1 stundai; dažreiz dubultstundas). Galvenā uzmanība tiek pievērsta tādiem akadēmiskiem priekšmetiem kā matemātika, angļu valoda, zinātnes, valodas utt.;
13.00 Pārtraukuma laiks;
13:30 mācību priekšmetu stundas (katrā 45 minūtes; bieži dubultstundas). Pēcpusdienās uzmanības centrā ir māksla, amatniecība un fiziskā izglītība.;
15:00 Nodarbību beigas pamatskolai / vidusskolai;
03.30+ pm Pēcskolas pulciņi (pēc izvēles).

Katra nedēļa sākas ar visas skolas kopsapulci; pulcēšanās kopā kopienā ir svarīga skolas dzīves iezīme. Ikdienas mācīšanās Acorn skolā ir piedzīvojums. Te skolēni var apgūt mācību priekšmetus bez ārēju eksāmenu spiediena. Tiek izmantotas skolas unikāla iekšējās vērtēšanas sistēma.

Acorn skolā pret katru bērnu izturas kā pret indivīdualitāti, nodrošinot viņam atbalstu un aprūpi, lai tie varētu realizēt savu patieso potenciālu. Skolas mācību programma ir rūpīgi izstrādāta, lai attīstītu skolēnu intelektuālās, radošās un praktiskās iemaņas, un sagatavotu viņus dzīvei mainīgajā pasaulē.

Bērns ir katra pieņemtā lēmuma centrā. Ar mazu skolēnu klases (ne vairāk kā 16 bērniem), ciešām vecāku un skolotāju attiecībām un līdzsvarotu vīriešu / sieviešu skolotāju attiecību, skola spēj nodrošināt to, ka katra skolēna individuālās vajadzības tiek koptas, spēj iedvesmojot bērnus sekot saviem sapņiem un būt tādiem, kādi viņi vēlas būt.

Matemātika, angļu valoda – programmu stūrakmens. Tiek apgūta arī  IT, fizika, bioloģija, angļu literatūra, mākslas vēsture, dziedāšana korī, fiziskā izglītība, sociālā izglītība un māksla / amatniecība. Pēdējos divos gados ir izvēles iespējas. Ir daudzveidīga āra izglītības programma, kas ietver pastaigas pa kalniem, kalnu riteņbraukšanu, kāpšanu, sērfošanu un daudzus izglītojošus un kultūras braucienus.

Maksa: sākot no 2225 līdz 4015 mārciņām atkarībā no programmas. Nebija skaidrs par kādu periodu.

https://theacornschool.com/index.html

Galvenās iezīmes

·         Acorn skola pieņem bērnus no 6 līdz 18 gadu vecumam. Vairākums skolēnu pēc tam dotas uz universitāti.

·         Bez formālām ārējām pārbaudēm (Freedom from public exams) – nav eksāmenu stresa;

·         Skolā koncentrējas uz katru bērnu, redzot katru kā unikālu personību.

·         Cilvēki viens otru pazīst - skolēni, darbinieki un vecāki (an intimate, family atmosphere) - un ikvienam ir stingra apņemšanās dzīvot atbilstoši skolas vērtībām.

·         Tiek pētīti iedzimtie dotumi. Kultivēta mīlestība pret mācīšanos.

·         Māca jauniešiem uzņemties atbildību un rast savu vietu pasaulē.

·         Koncentrēšanās uz radošumu un iztēli;

·         Piedāvāts līdzsvars starp akadēmisko izglītību, fizisko, mākslām un vērtībām; Kopsavilkums -atslēgvārdi: bez formālām ārējām pārbaudēm; koncentrējas uz katru bērnu; ģimeniska atmosfēra; unikalitāte; iedzimtība; pašapziņa; iztēle; līdzsvars; patības princips; mīlestība; atbildība; brīvība; gādība; radošums; līdzsvars; piederība.

…..

 

Ananda Living Wisdom School ASV

We were founded in 1972 by Swami Kriyananda, a direct disciple of Paramhansa Yogananda,

            Skola atrodas gleznainajā Sierra Nevada pakājē. Skolas pilsētiņa aizņem no 4 līdz 5 akriem (1 akrs ir apmēram 0,4 ha), ko ieskauj meži, pļavas un dīķi. Skola atrodas Anandas kopienas teritorijā, kopiena praktizē jogu un meditāciju. Dzīvās gudrības skolā ir pirmskola un 12 klašu skola, kuras pamatā ir filozofija “Izglītība dzīvei”. Šeit realizē uz bērniem vērstā pieeju, kas veicina līdzsvarotu attīstību.

Pamatskolotāji bagātina savas stundas ar dejām, dziesmām, spēlēm, mākslu un pieredzi dabā. Skola dod cerību, ka katrs mācīšanās brīdis būs arī prieka brīdis. Skolas misija ir nodrošināt skolēniem līdzsvarotu ķermeņa, sajūtas, gribas un intelekta izglītību, lai sagatavotos dzīves dažādo problēmu risināšanai.

Pirmsskolā ir iespēja attīstīt fiziskās prasmes un pieredzi, kas veicina personīgo prasmju un iekšējo īpašību izaugsmi. Tas ir pārejas laiks, kad bērni pāriet no mājas dzīves uz skolas vidi. Izaugsmes uzmanības centrā ir fiziskais ķermenis un bērna fiziskās pasaules realitātes apjēgsmes laiks. Skola šajā vecuma posmā strādā sekojošās izaugsmes jomās:
Fiziskas kustības, vingrinājumi un svaigs gaiss;
Biežas pastaigas un izbraukumi dabā;
Iztēles izmantošana;
Jogas pozas un klusuma brīži;
Sadarbība, laipnība un veselīgi ieradumi;
Pirmsskola darbojas no pirmdienas līdz piektdienai no pulksten 8:30 līdz 12:30, vecumā no 3 līdz 5 gadiem (apmācīti podiņā)

Vidusskolas programma. Šajā laikā pusaudži bērnības ideālismu un apvieno iekšējo enerģiju. Kad enerģija tiek virzīta pozitīvā virzienā, viss ir iespējams! Izglītība dzīvei (EFL) balstās uz četru brieduma rīku - ķermeņa, jūtu, gribas un intelekta - līdzsvarotu attīstību. Kad vidusskola pieteicās uz akreditāciju, bija jāpieņem nacionāli atzīti, standartizēti pārbaudījumi. Katru gadu skola skolēnu sasniegumi vidēji ir pārsnieguši labāko skolu sniegumus visā valstī. Kā EFL skolēni var tik labi mācīties salīdzinājumā ar elites akadēmiskajām skolām, ja daudz laika tiek veltīts drāmai un mūzikai, spēlēm un aktivitātēm brīvā dabā, pakalpojumu projektiem un ceļojumiem?  Šķiet, ka veselīgs ķermenis nodrošina pamatu veselīgam intelektam. Nav pareizs uzskats, ka jo vairāk laiks atvēlēts mācībām, jo iegūstam labākus testa rezultātus. Pētījumi atklāj pozitīvu korelāciju starp  fiziskām aktivitātēm un akadēmiskajiem sniegumiem. Spēja konstruktīvi strādāt ar savām jūtām, spēja saglabāt garīgo līdzsvaru palīdz skolēniem tikt galā ar starppersonu spriedzi vai iekšēju satricinājumu. Arī sociālā un emocionālā mācīšanās uzlabo skolēnu akadēmiskos sniegumus. Saikne starp gribu un intelektu ir acīmredzama tādu īpašību attīstīšanā kā neatlaidība, koncentrēšanās un iniciatīva. Cilvēkiem, kuriem ir liels gribasspēks, ir vieglāk kontrolēt savu uzmanību, emocijas un rīcību. Pētījumi uzrāda, ka šādi cilvēki ir laimīgāki un veselīgāki; viņu attiecības ir apmierinošākas un ilgākas; viņi nopelna vairāk naudas un iet tālāk savā karjerā; viņi labāk spēj pārvarēt stresu, tikt galā ar konfliktiem un pārvarēt likstas; viņi dzīvo ilgāk. Paškontroles spēja ir labāks akadēmisko panākumu prognozētājs nekā IQ.

                 Skolas “Izglītība dzīvei” vairāk nekā 40 gadu garumā (būdama aizsācēja šai pieejai) ir parādījusi to, cik svarīgi ir intelektu kopt kopā ar ķermeni, jūtām un gribu. Mūsdienu pētījumi liecina, ka izglītības nākotne visā pasaulē būs skolām, kuras veiksmīgi īstenos šāda veida integrētu, holistisku pieeju.

Skolā strādā 21 darbinieks.

Papildus akadēmiskajiem mācību priekšmetiem ir nodarbības dejās, dziedāšanā, spēlēs, mākslā, teātris, nodarbības dabā.

Viena bērna izmaksas ir starp 5000$ – 9000$ gadā.

http://www.livingwisdom.org

Galvenās iezīmes

·         Skolēni mācās kā vadīt savu iekšējo enerģiju, mācās sevi pētīt, meklēt savas intereses;  Līdzsvarota attīstība: ķermeņa, jūtu, gribas un intelekta attīstība;

·         Sadarbība un personu apdāvinātība;

·         Mācīšanās caur empīrisku aktivitāti;

·         Skolēnu centrēta mācīšanās;

·         Maksimāli 12 skolēnu klasē – iespēja strādāt individuālai unikalitātei;

·         Ir nepieciešams audzināt dvēseli, kā arī prātu un ķermeni;

·         Skolēni mācās vadīt savu enerģiju pozitīvā virzienā;

·         Mācības ietver spēju novērtēt citu cilvēku realitāti un iemācīties konstruktīvi strādāt ar šo realitāti;

·         Audzinām skolēnos četru veidu instrumentus: ķermeni, sajūta vai sirds dabu, gribu un intelektu;

·         Tiek sākts ar katra bērna prasmes gatavības noteikšanu un tad, no šī punkta, palīdz bērnam attīstīties;

·         Veidota mācību vide, kurā skolēni var nodoties savām īpašām interesēm;

·         Atbalstīta skolēnu tiekšanās uz personīgo izcilību akadēmiskos priekšmetos,  mākslā, vieglatlētikā un personīgā izaugsmē;

·         Skolēni mācās visa mūža garumā;

·         Uzrāda labus sasniegumus valsts mērogā;

·         Skolēni atstāj skolu zinot sevi.

Kopsavilkums -atslēgvārdi: sadarbība; dotumi; praktiskas aktivitātes; laime; skolēna centrēta; unikalitāte; individualitāte; dvēsele, prāts, ķermenis; sevis izzināšana, pārvaldīšana; cieņa; ķermenis, sajūtas, sirds, griba, intelekts; intereses; dotumi; patības princips; brīvība.

….

 

Circle School

210 Oakleigh Ave | Harrisburg PA 17111 | 717-564-6700 ASV
Preschool through high school · Licensed by the Pennsylvania Department of Education · Since 1984.  

Circle skola ir neatkarīga pašpārvaldes demokrātiska skola Harisburgā, Pensilvānijā. Alternatīva valsts un tradicionālajām privātajām skolām. Te mācās aptuveni 70 līdz 90 pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas vecuma bērnu. vecumā no 4 līdz apmēram 19 gadiem. Skolas novatoriskā programma līdzsvaro brīvību, atbildību un kopienu. Šeit skolēni mācās ne tikai akadēmiskos mācību priekšmetus, bet arī to, kā orientēties pasaulē, kā aizstāvēt sevi un kā būt produktīviem ​​kopienas dalībniekiem.

Skolas 8 akru lielā teritorijā ietilpst meži, līcis, kamanu kalns, spēļu laukumi un daudz kas cits. 9000 kvadrātpēdu (836 kvadrātmetri) ēka ir paredzēta un būvēta bērniem, dod iespējas nodarboties ar mākslu, zinātni, rotaļāties, te ir datoru laboratorija, bibliotēka, virtuves, "tiesas zāle", mūzikas studija, ēstuve, abu dzimumu tualetes un daudz kas cits.
http://circleschool.org/about/guided-introduction/

Galvenās iezīmes

·         Integrālā izglītība;

·         Skola koncentrējas uz sekojošām idejām:

-          Veiksmīgs bērnība attīstības ceļš caur patstāvību un brīvību.

-          Vislabākās pilsoņu prasmes apgūstamas demokrātiskā vide.

-          Vecumu integrētā vidē (bērni- pieaugušie) var sekmīgi apgūt labas iemaņas dzīvei;

-          Brīvība - atbildību;

-          Skolā praktizē dzīvi.

Kopsavilkums-atslēgvārdi: integrālā izglītība; dabīgie impulsi; neatkarība;  demokrātiska vide; vecumu integrēta vide; dzīves iemaņas; brīvība; atbildība; veselums; dabiskuma jeb dzīves mākslas princips; humānisms.

…..

 

Clonlara School

1289 Jewett, Ann Arbor, MI 48104 ( CO, USA)

50 gadu pieredze -  Klonlāras skolu 1967. gadā dibināja Ph.D. P. Montgomerija ar savu vīru Džimu. Iemesls - šķita, ka valsts skolas neņem vērā bērna dabisko attīstību un izaugsmi. Jaundibinātā skola veicināja mācīšanos spēlējoties, rotaļājoties. Te ikviens varēja mācīties savā tempā, atbilstoši savām vajadzībām un interesēm.

Montgomerijas skola aptvēra visus vecumus, dažādas etniskās piederības un pārliecības. Bērni varēja mācīties un augt nesteidzīgā, nepiespiestā gaisotnē; Uzņemšana ir ierobežota - bērni, darbinieki un vecāki visi pazīt viens ar otru; un ģimenēm ir aktīva loma skolas dzīvē un bērnu izglītībā. Clonlara ir vairāk nekā skola, tā ir globāla mācību kopiena, kurā mācās skolēni vairāk nekā no 60 valstīs un tiek sniegti pakalpojumi sešās valodās (Angļu, franču, vācu, ungāru, portugāļu un spāņu valodā), no bērnudārza vecuma līdz 12.klasei.

Zema skolēnu un skolotāju attiecība.

Skolā ir plaša mākslas studija, mājīga bibliotēka un labi aprīkots uztura centrs;  daudzfunkcionālas telpas sapulcēm; liela rotaļu zona ārpusē. Skola piedāvā autonomiju un rosina radošumu; skolēni pēta savas intereses. Notiek bieži mācību braucieni, tiek realizēta mācīšanās ārpus klases. Skolā nedēļā tiek regulāri integrēti vietējo bibliotēku, muzeju un parku apmeklējumi, kā arī brīvprātīgo pakalpojumi, dārzkopība un citas interesējošās jomas.

Skola uzskata, ka spēle ir svarīga visiem vecumiem. Personalizētā, uz skolēnu orientētā izglītības pieeja, cieši sakrīt ar galvenajiem spēles elementiem. Bērni spēlējas, jo viņi izvēlas spēlēties. Viņi arī izvēlas, ko un kā spēlēt, un, iespējams, vēl svarīgāk, māku pārtraukt spēli tad, kad vien viņi to izvēlas. Visu šo brīvību pavada autonomijas un prieka izjūta, kas rodas, kontrolējot savus lēmumus.

Skolēniem ļauj, atbilstoši viņu interesēm, vadīt savu izglītības procesu. Tiek dota plaša brīvība izpētīt savas intereses, spēlējoties. Mācību modelis paplašina šo brīvību arī akadēmiskos priekšmetos, dodot studentiem iespēju izlemt, kuras tēmas viņus visvairāk interesē, kā viņi vēlas mācīties un kā dalīties mācībās ar citiem.
            Klases klimats veicina sadarbību, vides iekārtojums ļauj jaunākiem skolēniem mācīties no vecākiem vienaudžiem, uzņemoties līdera lomu, kad tam tie ir gatavi.

Vidēja posmā (6.-8.kl.): Izmantojot projektu, rotaļu un akadēmisko priekšmetu kombināciju, skola veicina skolēnu pašapziņas veidošanos, mudinot viņus paust un īstenot savas idejas un atbilstoši tām organizēt savu mācīšanos.

Vecākajā posmā (9.-12.kl.): skolēni mācās sadarboties grupā, īstenojot projektus. Skolas mērķis ir dot iespēju vidusskolas vecuma skolēniem turpināt pētīt savas intereses, lai pēc tam saņemtu skolas atbalstu savu plānu izstrādē un īstenošanā. Papildus galvenajiem mācību priekšmetiem tiek apgūtas publiskās uzstāšanās iemaņas, māka risināt problēmas, kritiskā domāšana, pašaizstāvība, veikt pētījumus un citas svarīgās dzīves prasmes, kas beigu beigās sagatavo skolēnus panākumiem izvēlētajā koledžā vai karjerā.

Izmaksas svārstās no 6 250 – 15 250$

http://www.clonlara.org/home/

Galvenās iezīmes

·         Clonlara skola ietver daudzveidības jomas;

·         Nenoraida piederību jebkurai rasi, etniskai kopai. krāsai, nacionālai izcelsmei, dzimumam, seksuālai orientācijai, reliģijai, vecumam, ģimenes stāvoklim, valodai, invaliditātei vai imigrācijas statusam;

·         Tā ir kopiena;

·         Bērnu centrēta izglītība;

·         Iespēja jaunākajiem mācīties no vecākiem bērniem;

·         Spēles, rotaļas;

·         Ārpus klases darbs;

·         Demokrātiski principi;

·         Respektē domas, sajūtas;

·         Skolēniem ir jāpiedalās savas personīgās izglītošanās dizaina izveidē;

·         Skolēnus vada pašu intereses;

·         Aptverti visi augšanas aspekti: fiziskie, garīgie, mentālie un psiholoģiskie.

Kopsavilkums -atslēgvārdi: demokrātiski principi; domāšana; sajūtas; skolēniem veido savu personīgās izglītošanās dizainu; skolēnu intereses; spēle -rotaļa; svarīgi ir: fiziskie, garīgie, mentālie un psiholoģiskie aspekti; patības princips; integritāte jeb veseluma; demokrātija; kritiskā domāšana; pašapziņa; pašizpēte; humānisms.

……

 

Community School (VA, USA)

7815 Williamson Road, Roanoke, VA 24019

Kopienas skola dibināta 1971. gada un ir bezpeļņas organizācija. Kopienas skola ir maza, laicīga, neatkarīga skola, kurā mācās skolēni vecumā no trīs līdz četrpadsmit gadiem.
Tā augstu vērtē visus bērnus un cenšas attīstīt katra skolēnā individuālās dāvanas. Veicina pašpaļāvību, kritisko domāšanu un radošumu. Respektē katra bērna sociālās, emocionālās, fiziskās un intelektuālās vajadzības. Cenšas audzināt drosmīgus, labus un ziņkārīgus pilsoņus, kuri gatavi atbildīgi sniedz ieguldījumu vietējā un globālā kopienā.

Skolēni mācās darot un tādejādi iegūst prasmes pielietot savas zināšanas reālās situācijās. Mācību materiāli un aktivitātes ir saistītas ar bērnu dzīvi. Mācību programma ir integrēta un starpdisciplināra. Skolēni strādā gan individuāli, gan mazās grupās. Mācību vide un nodarbības ir piemērotas dažādu vecumu grupai. Skolotāji diferencē apmācību, pamatojoties uz individuālu akadēmisko un attīstības gatavību. Bērni mācās izvirzīt mērķus un uzņemties atbildību par savu mācīšanos.

Skolēni studē mūziku, drāmu un vizuālo mākslu. Mūzikas programma mudina studentus mācīties izpildīt, radīt mūziku. Visas klases izmanto taustiņinstrumentu laboratoriju. Pirmsskolas vecuma bērni koncentrējas uz kustību, klausīšanos, dziedāšanu un radīšanu, savukārt vecākie sākumskolas skolēni mācās spēlēt arī instrumentus. Vidusskolas skolēniem mācībām vēl pievienota mūzikas vēsture. Skolēniem ir iespējas individuālām nodarbībām, kā arī dziedāšana korī un piedalīšanās instrumentālajās grupās. Visi studenti piedalās ikgadējā kopienas skolu mākslas festivālā, kā arī citās uzstāšanās iespējās vietējā pansionātā un citās vietās. Drāmas, kustību un uzmanības mācību programma skolēnus māca strādāt gan individuāli, gan komandā. Skolēni  te attīsta vizuālo un telpisko izpratni, kinestētisko apziņu, muzikalitāti, starppersonālās, prasmes, emociju kontroli. Tiek attīstītas uzstāšanās prasmes gan studijas apstākļos, gan uz lielās skatuves. Visi studenti uzstāsies ikgadējā kopienas mākslas festivālā.

Mākslas programma Kopienas skolā kalpo studentu iepazīstināšanai ar dažādiem mākslas medijiem, vienlaikus izmantojot mākslu kā personīgās izpausmes līdzekli. Skolēni mākslas studijā izstrādā divdimensiju un trīsdimensiju darbus,  pēta dažādus māksliniekus un kultūras. Projekti tiek integrēti skolas mācību programmās un korelē ar pamatzinību stundām. Visi skolēni katru gadu piedalās divās skolas mākslas izstādēs un publicē darbus mākslas muzejā “Artsonia”.

Visi papildus apgūst spāņu valodu, latīņu kultūru un piedalās starptautiskās apmaiņas programmā starp Kopienas skolu un privātu skolu Santa Krusā, Bolīvijā.

Skolā ir labi aprīkotas “tehnoloģiju” klases, labi aprīkota datoru laboratorija.

Skola piedāvā daudz mācību aktivitāšu ārpus pilsētiņas, sākot no klases izbraukumiem līdz rudens svētku ģimenes kempingiem. Vidusskolas skolēniem patīk piektdienas grupas izvēles iespējas. Visi studenti piedalās pakalpojumu projektos.

Klasē pirmskolā ir 6-9 skolēni (uzņem bērnus no 3 gadu vecuma); bērnudārzā – 10 – 12 skolēnu; pamatskolā un vidusskolā – 10 – 14 skolēnu. Pavisam skolā 160 bērni. Skolotāju un bērnu attiecība 1:7.

Skolēni var sākt savu dienu ar āra atpūtas laiku no pulksten 8: 15 - 8: 45. Visi skolēni izbauda papildus āra atpūtas laiku divas reizes dienā. Arī skolotāji parasti izmanto āra klases iespējas. Pastaigas uz Holinsas universitāti un praktiska mācīšanās pieredze līcī, kas robežojas ar pilsētiņu, ir daļa no kopienas skolas pieredzes.

Skolas mājas lapā rodams precīzs mācību satura apraksts katrā priekšmetā un vecuma grupā (kas ir ārkārtīgi rets gadījums).

https://communityschool.net/

Galvenās iezīmes

·         Nodrošina visaugstākās kvalitātes izglītību jebkuras rases, kultūras, reliģijas vai pārticības bērniem. Akcentēta savstarpēja cieņa starp skolotāju un skolēnu, uzsvērtas hierarhiskās attiecības.

-          Skolēnu dabīgs individuāls mācīšanās stils;

-          Veicina radošo un analītisko domāšanu;

-          Bieži notiek ārpusklases nodarbības, izmantojot vietējos resursus, iesaistoties sabiedriskajā darbā;

-          mācās uzņemties personīgu atbildību par savu rīcību;

-          Skolēniem attīstīta personisko atbildību par savu izglītību un patiku mācīties;

-          Jaukta vecuma, mazas klases, elastīga klases vide, kas veicināta individuālos sasniegumus un skolēnu sadarbību;

-          Veicina problēmu risināšanu, analītisko domāšanu un dziļu izpratni. Tiek sagaidīts, ka sasniegumi ir proporcionāli skolēna iespējām.

-           Skolēni tiek iesaistīti savā izglītības dizaina veidošanā. Kopienas skolā zināšanu un prasmju iegūšanas procesā skolnieki nav pasīvi saņēmēji, bet top par aktīviem tās dalībniekiem. Bērni mācās dabiski caur spēlēm, izpēti un eksperimentēšanu.

·         Kopienas skolas izglītība ir rosinoša, praktiska un kooperatīva;

·         Skolēni tiek iesaistīti praktiskā darbībā, simulācijās, lomu spēlēs, eksperimentos, pētījumos un mācību pakalpojumu projektos;

·         Tiek realizēta skolēnu vispusīga attīstība: izziņas, sociālā, emocionālā un fiziskā;

·         Skolotāji vada stundu tā, lai skolnieki varētu uzdot jautājumus un meklēt informāciju;

·         Ikdienas āra spēles, pētniecība, fizisko spēju attīstība, sarežģītu sociālo mijiedarbību inspirēšana.

Kopsavilkums -atslēgvārdi: dabīgs individuāls mācīšanās stils; radoša un analītiskā domāšana; personiskā atbildība; Multi-age;  mazas klases; elastīga klases vide; individuālie sasniegumi; sadarbība; skolēnu iesaistīšana savā izglītībā; spēles, izpēte un eksperimentēšana; rosinoša, kooperatīva mācīšanās, praktiskā darbība; vispusīgas attīstības iespējām; patības princips; atbildība; sadarbība; dabiskuma jeb dzīves princips; radošums; veseluma jeb vispusības attīstības princips; elastīgas vides princips.

……..

 

Desiderata Schools California, Utah, Wyoming, Florida, North Carolina, Washington State, Arizona, and others

            DESIDERATA ir akreditēta bezpeļņas skola. Desiderata skola kalpo skolēniem un sabiedrībai kopš 1989. gada. Desiderata skola piedāvā individuālas nodarbības klātienē un izvēles priekšmetus no 4. līdz 12. klasei.

Skolēni apgūst mācību priekšmetus savai individualitātei raksturīgos veidos, - tas ceļ pašapziņu un pārliecinātību.  Skola uzskata, ka izglītības panākumi ir kopīga skolēna, mājas, skolas, skolotāju un sabiedrības atbildība. Efektīvai izglītībai ir jāatbalsta visas bērna puses. Desiderata skola izmanto pielāgotus kursus katram studentam, kā arī personalizētus mācību grafikus. Ja kāda mācību priekšmeta apgūšanai ir nepieciešams vairāk laika, tas tiek arī atvēlēts. Skola cenšas piešķirt skolēnam tiesības uz pašizglītību, galveno uzmanību pievēršot kritiskās domāšanas attīstīšanai, spējai atrast nepieciešamo informāciju, atrast resursus un pielietot savākto informāciju problēmu risināšanā. Desiderata pret katru skolēnu izturas kā pret individualitāti un izstrādā tam personalizētu mācīšanās stratēģiju.

Mācību maksa no 7800 līdz 9600$.

http://desiderataschool.com/

Galvenās iezīmes

·         Mazas klases, skolēnu un skolotāju attiecība 10:1 ;

·         Izglītība norit atklājot skolēna iedzimtos dotumus un individuālos potenciālus;

·         Skola nodrošina emocionāli drošu mācību vidi, tā veicina personības pozitīvu izaugsmi;

·         Pilnvērtīga izglītība ir ne tikai akadēmiski labi sagatavot skolēnu, lai tas varētu sekmīgi turpināt akadēmiskos/karjeras izglītošanos, bet dot arī kaut ko tādu, kas attiecas uz personu veselumā, iekļaujot vērtības, dodot tiem patieso jēgu un mērķi dzīvē;

·         Izglītība ir process, kurā skolēni atklāj vērtības dzīves kvalitātes nodrošināšanā;

·         Katram skolniekam būtu jāiemācās dzīvē iesaistīt galvu, rokas un sirdi;

·         Skolēniem jāuzņemas personīga atbildība par savu izglītību; tos mudina attīstīt prasmes, kas kalpotu visas dzīves garumā;

Kopsavilkums -atslēgvārdi: mazas klases (small classrooms); iedzimti dotumi un individuālie potenciāli; emocionāli droša mācību vide; sevis atklāšana; vērtības; dzīves jēga;  savas vērtības apzināšanās; personīgais mācīšanās stils; personīgās intereses un personiskie mērķi; galvas, rokas un sirds vienotība; personīga atbildība; patības princips; mīlestība; drošība; veseluma princips.

……

 

Ecole D'Humanite Scool (Goldern, Switzerland) Ecole d'Humanité
CH-6085 Hasliberg Goldern, Switzerland

Dibināta 1934. gadā ir starptautiska internātskola Šveices Alpu centrā, milzīgu kalnu vidē, kas rada bijību, pazemību un dabas skaistuma un spēka izjūtu (16 akru teritorija), kas veicina individuālo talantu atklāšanu un attīstību, pašnoteikšanos, inovācijas un iecietību. HOLISTISKA PIEEJA: Skola cenšas izglītot cilvēku veselumā, uzsverot akadēmisko izcilību, praktiskās iemaņas un sociālo prasmi. Skola veicina gan individuālu radošumu, gan atbildības sajūtu par sabiedrību, nodrošinot kulturāli daudzveidīgu vidi, kurā var attīstīties un uzplaukt atvērts prāts un iecietīgs gars.

            Te mācās 120 skolēni no 8. – 12. klasei (vidēji klasē 6 skolēni, skolēnu un skolotāju attiecība 4:1) un 40 skolotāji no vairāk nekā 20 dažādām valstīm, kuri šeit dzīvo kopā dinamiskā sabiedrībā, kurā tiek piedāvātas daudzas akadēmiskās, mākslinieciskās, praktiskās, sporta nodarbību un sociālo attiecību iespējas. Atbalsta daudzpusību: matemātikas skolotājs var būt arī pārgājiena vadītājs, “Ecole ģimenes” galva, alpīnisma instruktors un sabiedriskā darba grupas vadītājs, un arī skolēni var pieredzēt daudzās lomās. Mācību priekšmeti: bioloģija, ķīmija, sociālās zinības; angļu literatūra, vide zinātne, Eiropas un Pasaules vēsture, ģeogrāfija, vācu valoda, fizika un mehānika, sports:  kalnu slēpošana, beisbols, basketbols, alpīnisms, dejas, frīstails, futbols telpā, tramplīnlēkšana, snovbords, peldēšana, teniss u.c.

Ārpusstundu nodarbības: dejas, instrumentālā mūzika, teātris, pārgājieni, aušana, joga u.c. Lai līdzsvarotu intensīvu rīta akadēmisko programmu, skolēni savu pēcpusdienu velta mākslai, sportam un praktiskajam darbam, izvēloties kādu no astoņdesmit iespējamiem kursiem. Kalējs, slēpošana vai snovbords, grafiskā dizaina studijas, kokapstrāde, gleznošana, keramika, klinšu kāpšana, ikgadējais Šekspīra iestudējums, franču teātris, klasiskās, džeza, tautas un popmūzikas ansambļi, instrumentālās un balss nodarbības, dārzkopība un lopkopība ir tikai dažas no izvēles jomas pēcpusdienai.

Skola ir vienīgā skola Šveicē, kurā ir akreditēta āra programma. Āra programmā ietilpst slēpošanas un snovborda programma, kalnu pārgājieni, kāpšana, daudzdienu pārgājieni Šveices un Itālijas Alpos, smaiļošana un kalnu riteņbraukšana - to visu vada kvalificēti āra pedagogi.

Skolēni dzīvo "Ecole ģimenēs " pa 6-10 skolēniem. Katru ģimeni vada divi vai trīs skolotāji, un viņi dzīvo vienā no skolas mājām vai vasarnīcām. Ģimenes kopā ēd kopīgajā ēdamzālē. Vienu vakaru nedēļā viņi kopā pavada laiku, spēlējot spēles, gatavojot ēdienus vai strādājot pie projektiem. Dzīve jauktā grupā, kurā piedalās abu dzimumu, dažādu vecumu un kultūru skolēni, palīdz ikvienam redzēt pāri stereotipiem un novērtēt individuālās atšķirības. Ģimenes atmosfēra palīdz skolēniem īsā laika posmā justies kā mājās. Skolotāji īpaši interesējas par skolēniem un ikdienā rūpējas par viņu pilnīgu attīstību.

Katrs var izvēlēties savu dzīvesveidu, kas atbilst viņam. Papildus dalībai saimniecības un dārzkopības programmā skolēni var strādāt ar skolas kazu ganāmpulku un mācīties siera gatavošanu.

Skolēni ar dažādiem mācīšanās stiliem strādā mazās klasēs un koncentrējas uz individuālu darbu.

Ecole izglītības filozofijas pamatā ir pārliecība par katra skolēna absolūto unikalitāti. Skola uzticas un ciena savus skolēnus visā viņu daudzveidībā, uzklausa tos un ņem vērā viņu viedokļus. Tiek veicināta individualizācija, sarunas kultūra. Ecole skolēni kopīgi konstruē savu skolas pieredzi, pārdomā savus panākumus un atrod savu konkrētu nišu saliedētā un dzīvīgā skolas sabiedrībā. Šeit viņi spēj augt un izteikt savu unikalitāti, visu laiku zinot, ka ir nepieciešama un vērtīga veseluma daļa. Šādā vidē viņiem rodas apjēgsme par savām stiprajām pusēm un spējām, iespēja reāli novērtē savas vājās puses un klupšanas akmeņus, kā arī veidot atbildības un līdzjūtības izjūtas. Ja tiek rosināts radošs risks, izglītība kļūst par piedzīvojumu.

Skola izmanto dabas resursu iespējas skolēnu apmācībā, piemēram, agrā rīta stundā, pēc puteņa, bioloģijas klase dodas uz vietējo upi, lai praksē izmantotu to, ko viņi mācījās klasē.  Klase kopā vāc ūdens paraugus, mēra ūdens PH līmeni līdzās nitrātu un fosfora līmenim. Viņi veic arī straumes ātruma un kalna slīpuma mērījumus utt..

https://www.ecole.ch/en/welcome

Galvenās iezīmes

·         Kļūsti par ko esi!

·         Katrs bērns ir radīšanas brīnums, kam vajadzīga tikai atbilstoša vide augšanai un savu unikālo dāvanu attīstīšanai;

·                Kopienas pietiekami mazam, lai katrai personai izjustu to, ka tai te ir nozīmīga vieta;

·         Skolnieku-skolotāju attiecība arī ir ietiekami maza, - katrs skolēns saņemtu individuālu uzmanību;

·         Tiek uzsvērts, cik svarīgi ir uzņemties atbildību par sevi un par Kopienas labklājību;

·         Atbildības  uzņemšanās ietver patstāvīgu iesaistīšanos savu mācībkursu, kopienas darba, savas istabas un daudz ko citu izvēlē;

·         Skola orientējas uz "galvas, rokas un sirds" izglītošanu, citiem vārdiem sakot, personas attīstīšanu kopveselumā;

Kopsavilkums -atslēgvārdi: katrs bērns radīšanas brīnums; vajadzīga tikai atbilstoša vide augšanai un savu unikālo dāvanu attīstīšanai. Kopiena pietiekami maza, lai katra  persona atrastu tai nozīmīgu vietu, saņemtu individuālu uzmanību; uzņemtos atbildību par sevi un par kopienas labklājību; patības princips; mīlestība; cieņa.

…….

 

Fairhaven School

Atrodas uz Queen Anne Road, 7 jūdzes uz austrumiem no Beltway, 12 jūdzes uz dienvidrietumiem no Anapolisas un trīs jūdzes uz dienvidiem no Bowie, tieši zem 301 un 214 krustojuma  Marlboro, Maryland.

Uzņem bērnus vecumā no 5 līdz 19 gadiem. Maziem bērniem jāspēj būt atbildīgiem par savām pamatvajadzībām un jāpierāda, ka viņi var būt droši bez pastāvīgas pieaugušo uzraudzības. Parasti Fairhaven uzņem 60-70 skolēnus. Mājasdarbu nav. Fairhaven skola neuzliek skolēniem nekādas mācību programmas. Tomēr skolēni savus projektus bieži veic gan mājām, gan skolā.

Skola nenodrošina ēdināšanu. Skolēni paši rūpēja par pusdienām un uzkodām. Skolēniem ir pieejamas divas virtuves, - viņi paši var pagatavot sev maltītes. Lai studenti varētu izmantot virtuves aprīkojumu, ir nepieciešama sertifikācija. Atvērtās skolas politika ļauj skolēniem braukt uz tuvējiem restorāniem un veikaliem. Ēdiena pasūtīšana arī ir iespēja. Skola strādā no pulksten 8:00 līdz 17:00. Skolēniem šajā laikā skolā jāpavada vismaz 5 stundas.

Fairhavenas skolas darbinieki nodrošina, ka ikdienas vide un skolas darbība atspoguļo skolas izglītības filozofiju; darbojas kā veiksmīgas pieaugušo uzvedības parauga iestāde; maksimāli atvieglo skolēnu piekļuvi resursiem; veiksmīgi veic skolas administratīvos un uzturēšanas uzdevumus skolas vadīšanā un skolas īpašuma kopšanā.

Darbinieki veiksmīgi ievēro skolēnu izvēli pat tad, ja viņi šo izvēli neizdara. Skolēni, efektīvai noteikumu pārkāpumu problēmu atrisināšanai uzticas skolas vienaudžu tiesu sistēmai. Fairhavenas skolā skolēni pilnībā kontrolē to, kā un kad īstenot savas intereses, un nosaka personāla iesaistes pakāpi savos darbos. Bieži vien personāla līdzdalība nav nepieciešama, savukārt citreiz darbiniekus var aicināt atbalstīt skolēnus kā draugus, vadītājus vai padomdevējus.
              Pretendentiem ir labi jāpārzina skolas izglītības filozofija un prakse, un stingri jāapņemas tos izmantot. Arī skolas personāla kandidātiem pirms pieteikšanos jāapgūst padziļināta izpratne par skolas filozofiju. Personāla pieņemšanas komiteja arī iesaka kandidātiem izlasīt Sudburijas ielejas skolas publicētos materiālus.

Cilvēki ierodas šajā pasaulē dabiski ziņkārīgi. Fairhavenas skolas pamatprincipi ir balstīti uz faktu, ka jaunieši uzplaukst vislabāk, ja viņiem ļauj sekot viņu dabiskajai ziņkārībai. Tā vietā, lai uzliktu prasmju apguves grafiku, Fērhāvena skola atdod laiku jauniešiem un atbalsta viņu iedzimto vēlmi mācīties to, ko viņi vēlas un kādā tempā, visu dalībnieku labi pārvaldītā demokrātiskā pārvaldības struktūrā.

Kā jau teikts, neviens neuzspiež skolēniem mācību programmas, lai cik vilinoša tas arī nebūtu. Skolas uzsvars uz pašmotivāciju nodrošina skolēniem vislabāko iespēju sagatavoties 21. gadsimta pastāvīgi mainīgajai nākotnei. Fairhavenas audzēkņi emocionāli, radoši un intelektuāli aug spēlējoties, vadot skolu, diskutējot, strādājot mākslas nodarbībās, datorikā, lasīšanā un dabas izpētē.
            Skolas absolventi ir iemācījušies domāt, sevi motivēt un smagi strādāt. Viņi ir disciplinēti, skaidri formulēti un māk sastrādāties ar citiem. Viņi pieņem izcilību un noraida aizspriedumus, un ir apņēmības pilni dzīvot gan priecīgi, gan piepildīti.

Skolas vadīšanā skolēni ir līdzvērtīgi štata darbiniekiem. Fairhavenā ir īsta demokrātija: iknedēļas skolas sapulce, kurā piedalās studenti un darbinieki, balso par visiem skolas darbības aspektiem, sākot no budžeta veidošanu līdz personāla komplektēšanai un beidzot ar skolas noteikumu izstrādi. Starppersonu konfliktus, noteikumu pārkāpšanu un citus taisnīguma jautājumus demokrātiski risina īpaša Tieslietu komiteja. Cilvēki praktiski uzzina, ko nozīmē dzīvot strādājošā demokrātijā un ar to saistītā brīvībā un atbildībā.

Mācīšanās šeit ir tikai blakusprodukts tam, ko skolēni te dara. Spēle un saruna ir divas visbiežāk sastopamās aktivitātes pilsētiņā. Tā kā skola atbalsta indivīda tiesības veidot pašiem savu dzīvi, skolēni ir pilnībā pašpārliecināti un izvēlas to, kā pavadīt laiku skolā. Vide ietver ideju apmaiņu, un sarunas nozīme ir gandrīz nemainīgi neatkarīga no tā, vai tā norit oficiālos apstākļos, piemēram, skolas sapulcē un dažādās komitejās, vai ikdienas mijiedarbībā starp skolas kopienas locekļiem. Tā kā visi vecumi brīvi sajaucas, skolēni mācās dažādās vecuma grupās. Gadījumos, kad skolēni pieprasa kādu  apmācību, skola nodrošina viņu vajadzības. Visu vecumu skolēnu brīva sajaukšanās, rada iespēju, mācīties vienam no otra un no personāla, iegūt pašapziņu un atbildības sajūtu. Fērhavenas skolā visu vecumu bērni visu dienu spēlē dažādas lomu spēles.

Fairhavenas skola piedāvā dažādas vides, kurās skolēni var pētīt un spēlēt, piemēram, nobriedušā cietkoksnes mežā, upes straumē. Spēļu vietu ir daudz, tostarp koki kāpšanai, rotaļu laukums, basketbola un četrstūra laukumi, kā arī laukums sportam.
          Iekštelpu nodarbībām ir divas zemnieciskas ēkas, kuras nodrošina skolēnu radošuma izpausmi un pētījumu iespējas, t.i., te ir mūzikas studija, mākslas istaba, grāmatu piepildīta klusuma istaba, divas virtuves, datoru istaba, rotaļu istaba un citas telpas, kurā norit aktivitātes sākot ar iknedēļas skolas sapulcēm līdz teātra iestudējumiem.

Mācību maksa: 6630 – 11050$

https://www.fairhavenschool.com/

Galvenās iezīmes

·         Fairhaven absolventi ir iemācās domāt par sevi, motivēt sevi un kā strādāt.

·         Viņi pazīst sevi.

·         Ir disciplinēti, skaidri motivēti,  un māk sastrādāties ar citiem.

·         Demokrātiski apstākļi;

·         Bērni ir atbildīgi par savu izglītību;

·         Brīvi seko savām individuālajām interesēm;

·         Uzsvars uz inovācijām un pašmotivāciju;

·         Tiek motivēti kompetentu pieaugušo vadīti;

·         Skolēni aug emocionāli, radoši un intelektuāli caur spēlēm, skolu pārvaldi, sarunām, mākslu, mācību stundām, datora nodarbībās, nolasot un pētot dabu.

·         Skolnieki mācās dzīvot dzīvā demokrātijā, brīvībā un atbildībā;

Kopsavilkums -atslēgvārdi: domāt par sevi; motivēt sevi; pazīst sevi; disciplinēti;  māk sastrādāt ar citiem; demokrātija; atbildīgi; brīvi seko savām individuālajām interesēm; emocionāli; radošums; brīvība un atbildība; empīriski; patības princips; sadarbība; dzīves princips.

…….

 

Sudbury Valley School, Massachusetts (USA), Sudbury Valley School, 2 Winch Street
Framingham, MA 01701

1968. gadā vecāku un pedagogu grupa nodibināja skolu, kas balstīta uz skaidru redzējumu par individuālo brīvību, kas nepieciešama bērnu uzplaukumam, un par kopienu, kuru vienādi pārvalda visi tās locekļi. Rezultāts bija unikāla brīvības un atbildības kombinācija, kas kopš tā laika ir bijusi Sudberijas ielejas iezīme. Šobrīd te, rosīgajā sabiedrībā, skolēni no pirmsskolas līdz vidusskolas vecumam brīvi pēta pasauli katrs savā tempā un savos unikālajos veidos.

Kāpēc tas darbojas? Vienkārši tāpēc, ka savstarpējā cieņa un iecietība, kas ir kopienas pamatā, ļauj katram indivīdam piedalīties lēmumu pieņemšanā, bez aizspriedumiem izsvērt citu viedokli; brīvprātīgi atteikties no dalības lēmumu pieņemšanā, ja konkrētais dzīves ceļš, ko viņi izvēlējušies, nenodrošina vadlīnijas šādai līdzdalībai; un uzticēties citu cilvēku spriedumam, kuriem ir zināšanas un prasmes konkrētajā jomā.

Vieta, kur atrodas skola ir skaista. Tā ir desmit akrus liela teritorija krāšņā Jaunanglijas ainavā. Skolas rīcībā ir granīta ēka un arī diezgan liels šķūnis. Galvenajā ēkā ir virtuve, mākslas telpa, birojs un daudzas dažāda lieluma telpas, kas, iespējams, ir vissvarīgākās telpas šajā ēkā, jo tās var izmantot jebkurai lietošanai. Ir skaņas izolētas mūzikas prakses telpas ar lielisku aprīkojumu, ir videospēļu zona, liela teritorija, kurā varat rīkot sanāksmes vai izrādes. Vieni mīl nodarbības ārā. Bērni var pavadīt ārā tik daudz laika, cik vēlas, un tas ir ļoti veselīgi viņu prātam, sirdij, dvēselei, ķermenim. Skolas beidzēji atzīst to,  cik liela nozīme viņiem bijušas nodarbības brīvā dabā. Skolēni katrs savā tempā apgūst tās lietas, kuras viņi vēlas iemācīties. Bērni šeit jūt, ka tie ir viņi, kas kontrolē savu dzīvi, viņi jūt, ka var ietekmēt savu dzīvi tādā veidā, kādā viņi vēlas; ka ar savu rīcību viņi var ietekmēt pasauli. Skolā nav noteikts mācību saturs. Ir nodarbības, kas tiek organizētas tad, kad skolēni ir kaislīgi un patiesi interesēti par kādu tēmu. Ir sarunas, kuru vienīgā kopība ir cieņa, kas tiek izrādīta visiem dalībniekiem ar dažādiem zināšanu un pieredzes līmeņiem. Skolā ir resursi: papīrs un pildspalvas, ģitāras, plīts utt.. Šeit nekas nebalstās uz iebiedēšanu. Te ir kopiena ar jaunākiem bērniem un pusaudžiem, kuri spēlējas kopā, un personāls, kas viņus atbalsta, - astoņus gadus vecs spēlējas kopā ar vienpadsmit un trīspadsmit gadus veciem bērniem. Rezultātus ir viegli saskatīt: maziem bērniem ir milzīgs vārdu krājums. Skola ciena katra studenta spēju plānot un veikt ikdienas aktivitātes neatkarīgi no vecuma. Skola nemudina skolēnus iet pa konkrētiem, noteiktiem ceļiem, kā arī nesniedz vērtējumu skolēnu sniegumiem. Noteikumus par personas brīvības aizsardzību visi kopienas locekļi pieņem skolas sapulces laikā, un sociālo kārtību aizsargā vienaudžu tiesu sistēma. Sudburijas ielejas pieredzes būtība ir brīvība. No tā ceļas intelektuālais briedums, radošuma prieks un emocionāls gandarījums, kas caurstrāvo kopienu. Brīvība dod iespēju sajaukt vecumus, rada mobilitāti un ļauj izvērst sarunas par jebkuru tēmu. Katrs cenšas sasniegt visaugstāko izcilības līmeni katrā darbībā. Katram skolēnam un personāla loceklim ir vienlīdzīga loma skolas vadībā, izmantojot skolas sapulci. Tā nosaka uzvedības noteikumus, telpu izmantošanu, izdevumus un personāla pieņemšanu darbā un deleģē īpašas administratīvās funkcijas dažādiem aģentiem. Visi sabiedrības locekļi piedalās skolas tiesu sistēmā. Taisnīga taisnīguma izpilde ir atslēga, lai saglabātu brīvību skolā. Katram skolēnam un darbiniekam ir balss, vadot skolu. Iecerot skolu, 1965. gadā bija vienojušies: “Skolas pamatprincips ir tāds, ka katram loceklim ir tiesības brīvi īstenot savas intereses visur, kur vien viņi var.” 

Skola vēlas apmācīt pilsoņus, dzīvot demokrātijā un veids kā to izdarīt, ir dot skolēniem praktisku pieredzi tajā dzīvojot - nevis runāt vai sludināt, bet darīt.

Skolēni iemācīsies domāt paši, veicot intensīvu analītisko spriešanu, darboties dažādu viedokļu subjektīvās situācijās, kad nav “patiesības”. Pa ceļam viņi apgūst lasīšanu, rakstīšanu, matemātikas pamatus, spēju izteikt skaidrus, loģiskus argumentus jautājumos, kas saistīti ar dziļu, sarežģītību ētiku. Skolēni uzzina, kā atrast nepieciešamo informāciju, izmantojot vairākus avotus (internets, grāmatas, mēģinājumi-kļūdas, sarunas ar cilvēkiem utt.). Viņi iemācās noteikt prioritātes un atrast atbilstošus resursus. Viņi iemācās izveidot, ieviest un ievērot savas skolas “likumus”, kurā nav tolerances pret vardarbību, zādzībām vai vandālismu. Skola garantē, ka izlaidumā skolēni būs pieauguši tā, kā vairums tradicionāli skoloto skolēnu nekad nevar cerēt būt.

Maksa no 7500 – 10500$

http://www.sudval.org/

Galvenās iezīmes

·         No pirmsskolas līdz vidusskolas vecumam brīvi pēta pasauli, katrs savā tempā un savā unikālā veidā.

·         Skolēni mācās domāt par sevi, lietot atbilstošus rīkus informācijas vākšanai, lai rastu atbildes uz interesējošiem jautājumiem;

·         Skolēni spēj skaidri un loģiski argumenti risināt sarežģītus ētikas jautājumus;

·         Caur sevis atklāšanas aktivitātēm, bērni apgūst pamatus tam, kā virzīt savu dzīvi, kā uzņemties atbildību par rezultātiem;

·         Iemācās noteikt prioritātes, resursus un sadarboties ar citiem;

·         Uzticība un cieņa ir skolas veiksmes atslēgas;

·         Skolēni bauda intelektuālo brīvību un brīvību neierobežotai mijiedarbībai ar citiem skolēniem un pieaugušajiem.

·         Viņi izvēlas darīt to ko vēlas; akadēmiskā mācīšanās ir blakusprodukts;

·         Skolas daudz aktivitāšu;

·         Pieaugušie un visu vecumu bērni brīvi dzīvo un strādā kopā;

·         Skolā vienmēr ir cilvēki: nodarbībām iekštelpās un ārpus telpām, visos gadalaikos un visos laika apstākļos;

·         Skolā ir labvēlīga gaisotne pašapziņai un uzticība individuāliem mērķiem;

·         Skolēni labi apzinās savus trūkumus un stiprās puses, un visvairāk strādā ar savām vājām pusēm;

·         Ir atbildīgi;

·         Lai gan skolā nav mācību, realitāte ir tāda, ka lielākā daļa skolēnu apgūst daudzus vērtīgus rīkus, kas būs noderīga kā pieaugušajiem;

·         Skolēni apgūst uzmanības koncentrēšanas spējas;

·         Skolēni mācās jautāt par to, kas viņus interesē;

·         Skola ir vieta, kurā tiek aizsargāta brīvība, kur savstarpēja cieņa ir norma, kur bērni un pieaugušie ir apmierināti viens ar otru, kur mācīšanās integrēta dzīvē.

Kopsavilkums -atslēgvārdi: patības princips; atbildība; brīvības; sadarbības; dzīves princips; cieņa; uzticība; vecuma integritātes princips; aktivitāšu princips;

laimes un prieka princips; empīrisma princips; dzīves vērtību princips.

 

Nākošajā sarunā, kā jau teikts, iecerēts kopsavilkums par holistiskām skolām. Lai top!