Skola krīzes situācijā

Biedrības Tautskola 99 Baltie zirgi pamatskolas rīcības plāns ārkārtas situācijas laikā valstī

 

·        2020.gada 12.martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija valstī. Pagaidām ārkārtējās situācijas laiks ir paredzēts līdz 2020.gada 14.aprīlim. Ārkārtējās situācijas laiks var tikt pagarināts.

·        Ņemot vērā, ka katram skolotājam ir iespēja veikt attālināto mācību darbu no mājām, skola tiek slēgta, tāpat arī pirmsskolas grupa Drustu struktūrvienībā. Jautājumu gadījumā var zvanīt direktorei- Agnesei Rodei- Danšinai, tel.29445397.

·        No 2020.gada 13.marta izglītības iestādēs mācības notiek attālināti.

·        No 2020.gada 16.marta līdz 20.martam, skolotāju komanda izstrādā tālāko rīcības mācības plānu attālinātu mācību veikšanā.

·        Jebkuram skolotājam ir iespēja jebkurā laikā tikt skolā pēc dažādiem nepieciešamajiem mācību materiāliem.

·        Apzinot visus skolotājus un skolēnus: katram ir pieejams gan dators vai planšete un viedtelefons, gan e-neta pieslēgums, tāpat arī printeris, skeneris un kopētājs.

·        Skola lieto e-klasi,tāpēc skolēnu kavējumi var tikt viegli uzskaitīti. Ir veikta vienošanās arī ar vecākiem, kā pārbaudīt vai skolēns dotajā mācību stundas laikā mācās.

·        Skolotājs ar skolēniem strādās attālināti tādos pašos laikos, kā tas ir pēc stundu saraksta.

·        Skolotāji izvēlēsies veicamajiem uzdevumiem piemērotākās mācību platformas; tāpat arī darbu burtnīcas; skenēšanu; uzdevumu sūtīšanu e-pastā.

·        Uztveram šo kā labu iespēju pilnveidot jau esošo pieredzi kompetenču izglītībā: IT prasmes un tā lietpratība jau no 1.klases; sadarbība un komandas darbs, jo tikai sadarbojoties var sasniegt vēlamo rezultātu; nepārtraukta savas komforta zonas paplašināšana; u.c.

Ar MK lēmumu var iepazīties šeit – https://www.mk.gov.lv/en/node/21664

Iesakām: rūpīgi sekot jaunākajai informācijai drošos masu medijos un valsts institūciju mājaslapās!

 

Lai mums visiem izdodas! Lai veselība un Gaisma!

Ar cieņu,

Skolas direktore                              Agnese Rode- Danšina

                                                          16.03.2020