Brokvudas skola

Tuvāk iepazīsimies ar vienu no Krišnamurti skolām:  Brokvudas parka skolu. Krišnamurti, ja tā varētu teikt, ir holistiskās domāšanas „smagsvars”. Viņa grāmatiņas ir tulkotas arī latviski.

Sāksim ar vispārīgu skolas aprakstu. Iecerēts iepazīties arī ar Brokvudas parka skolas organizējošiem dokumentiem, izglītības filosofiju, bet ne tāpēc, lai to visu pārņemtu, bet, lai holistisko skolu veidotāji Latvijā rastu rosinājumu savai radošai darbībai.

Brokvudas parka skola atrodas Anglijā.  Brokvudā strādā un mācās tie, kuri atzīst Krišnamurti filosofiju un izglītības idejas. Atbilstoši tām tiek organizētas mācības, veidotas mācību programmas. Galvenā īpatnība, kas vijas cauri visām mācībām, ir skolēnu izpēte. Tās mērķis ir atklāt katra skolēna talantus, īpašās vajadzības, intereses un to, kā skolēni iecerējuši piepildīt savu dzīvi. Lai varētu apmierināt visas skolēnu individuālās vajadzības jeb individuālos pieprasījumus, katra mācību gada sākumā tiek veidotas individuālas mācību programmas, veidoti jauni kursi, kā arī atmesti vecie.  Zināšanu  apguve Brokvudā nav pašmērķis, bet daļa no ikdienas dzīves. Skolēni zināmā vecumā paši veido savas izglītošanās programmas, kuras ir pietiekami plašas un elastīgas, un kurās tiek pievērsta pietiekama uzmanība arī tradicionāliem (akadēmiskajiem) mācību priekšmetiem.  Skolēniem nav jākārto eksāmeni šajā posmā. No, apmēram, 16 gadu vecuma, skolēniem tiek dota lielāka rīcības brīvība noteikt savus kursus. Šajā vecumā viņiem jau ir zināma izpratne par savām interesēm, stiprajām pusēm un tāpēc tie intensīvāk var pievērsties tām. Viņi regulāri veic savu interešu izpēti un ar skolotāja-aizbildņa palīdzību fokusējas uz tām caur neatkarīgiem kursiem, projektiem.

Skola, blakus angļu valodas apguvei, piedāvā vēl divas valodas, šobrīd tās ir franču un spāņu valodas, bet, ja bērna mātes valoda nav neviena no tām, tad allaž tiek atrasts kāds kurss dzimtajā valodā (skolā uzņem bērnus no visas pasaules). Skola vienlaikus piedāvā skolēniem iespējas izteikt savu viedokli un kritiski spriest par sociālām, ekonomiskām, reliģiskām un politiskām problēmām. Šīs nodarbības paredzētas, lai mācītos diskutēt un atklātu individuālās intereses, vajadzības. Brokvudas skolā tiek apgūta arī matemātika un zinātnes, jo tiek uzskatīts, ka skolēniem jāattīsta savs intelekts un jāveido dziļāka, noteiktāka izpratne par pasauli, kā arī jāattīsta skaidra, precīzi organizēta spēja spriest un risināt problēmas. Mākslas programmu mērķis ir ar meklējumiem un eksperimentiem padziļināt skolēnu pašizpratni. Te tiek attīstītas redzes prasmes, attieksmes, - nav mērķis radīt mākslas darbus vai apgūt iemaņas amatniecībā. Skolā tiek piedāvāta iespēja nodarboties ar dejošanu, muzicēšanu, teātra spēlēšanu.  Šīm nodarbībām, tāpat kā visām citām, tiek pievērsta pietiekami liela uzmanība. Tās psiholoģiski līdzsvaro personību, attīsta pašapziņu, veido sadarbības prasmes. Skola realizē īpašu programmu: „Rūpes par Zemi”. Tā attīsta jūtas, rūpestību par dabu, pasauli. Šī projekta ietvaros visi skolēni mācību gada laikā tiek iesaistīti praktiskajā darbā skolas augu un sakņu dārzā. Turklāt skolēni plaši studē cilvēka un dabas attiecības, ekoloģiju (klimata izmaiņas, sugu izmiršanas problēmas, globālo nevienlīdzību un tamlīdzīgi). Fiziskās nodarbības stundās skolēnus iepazīstina ar dažādiem sava ķermeņa kopšanas aspektiem. Fizkultūra attīsta skolēnu fizisko kondīciju: sirds un plaušu spējas ar peldēšanu, skriešanu, riteņbraukšanu; refleksus, prasmi darboties komandā, - ar spēlēm (futbolu, basketbolu, volejbolu, tenisu, badmintonu, skvošu); stāju, fizisko grāciju un jūtīgumu, - ar izturības un lokanības vingrojumiem (joga, mākslas vingrošana).

Skolēnu darbs tiek novērtēts dažādos veidos, piemērojot tos konkrētam mācību priekšmetam un skolēna vajadzībām.  Skolotāji neizmanto sodus motivēšanai. Detalizēta informācija par skolēna sekmēm visos skolas mācību aspektos vecākiem tiek nosūtīta divas reizes gadā. Mācības beidzot, skola skolēniem piedāvā ar augstskolām (sadarbības partneriem) saskaņotus eksāmenus.

Pateicoties īpašai aprūpei, sirsnībai, mīlestībai skolēni Brokvudas skolu, drīzi vien pēc iestāšanās tajā, uzskata par savām otrajām mājām. Lai apgūtu sociālās iemaņas, sadraudzētos, internātā jaunākie skolēni dzīvo kopā vēl ar kādu vienaudzi. Meitenes un zēni dzīvo šķirti – līdzīgi arī skolas darbinieki. Darbadienās skolēni ir pietiekami noslogoti, bet nedēļas nogalēs ir daudz iespēju atpūsties: dejot, spēlēt teātri, nodarboties dažādās iekštelpu un āra nodarbībās vai vienkārši lasīt, tērzēt ēdamistabās, bibliotēkā, vai nodarboties ar sportu, izmantot datorklasi, darboties dārzā, kulinārijā, darboties mūzikas vai mākslas studijās. Brokvudā brīvdienas ir nedēļas vidū (otrdienās un trešdienās). Tas tā tiek organizēts, lai atvieglotu pārvietošanos pa pilsētu, iepirkšanos, izklaides (nedēļas vidū, kad parasti pilsoņi strādā, viss ir labāk un vieglāk pieejams). Ceļot tālāk vai neatgriezties internāta, skolēni drīkst tikai ar vecāku un skolotāja-aizbildņa atļauju. Katram skolēnam ir savs aizbildnis. Tas ir skolas darbinieks, kurš atbildīgs par skolēna labklājību, labsajūtu skolā. Viņš regulāri kontaktē ar skolēnu un pārrauga tā nodarbību apmeklētību, darbaspējas, veselību, miegu, diētu, fiziskās nodarbības un tamlīdzīgi. Aizbildnis atrod laiku sarunai ar skolēnu par individuāla rakstura problēmām. Viņš ir pirmā kontaktpersona ar skolēna vecākiem, un, ja tie vēlas, tad ar tiem tiek apspriestas arī bērna sekmes skolā. Aizbildnis rūpējas par bērna emocionālo, psiholoģisko labklājību un fizisko veselību.

Skolā ir pilnīgi veģetāriska virtuve, kur pasniedz galvenokārt bioloģiski tīru pārtiku, un, kur vien iespējams, tiek lietoti pašu audzētie dārzeņi.

Skolai pieder 40 akru (1 akrs ~ 0,4 ha) liels īpašums. Uz tā ir daudzveidīgi un plaši rotaļu un spēļu laukumi spontānām un plānotām fiziskām nodarbībām. Ir pieejams treneris individuāla fitnesa plāna izstrādei. Traumu un slimību gadījumā palīdz īpaši apmācīts skolas personāls, kas var veikt sākotnējo novērtējumu un sniegt pirmo palīdzību. Visi skolēni ir reģistrēti vietējā medicīnas centrā.

 

Tipiska dienas kārtība (Brokvudas dienas programma bieži vien var atšķirties no definētās, bet te ir dota tipiska programma darba dienai):
07:30 Rīta Klusā sanāksmē ar Sanāksmes zālē;
07:40 Brokastis;
08:10 Rīta darbs un rīta grupa: skolēni un darbinieki palīdz veikt skolas tīrīšanu vai apmeklē sanāksmi, kurā apspriež skolas aktuālo jautājumu risināšanu;
08:45 Rīta sanāksme visai skolai Sanāksmes zālē
09:15 Nodarbības: četri 55 minūšu mācību stundas katru rītu ar 5 minūšu pārtraukumiem starp stundām;
13.15 Pusdienas: galvenā maltīte dienā. Skolēni un darbinieki pēc ēšanas piedalās trauku mazgāšanā;
14:30 Mācības vai fiziskās kultūras nodarbības katru pēcpusdienu;
16:30 Tēja: uzkodas un dzērieni;
17:00 Aktivitātes, tikšanās, nodarbības, mēģinājumi, mācības;
19:00 Vakariņas: vieglas vakariņas ar salātiem un siltu ēdienu;
20:15 Mājas darbs, deju nodarbības, prezentācijas;
21:30 Klusums skolā;
22:00 Diena beidzas: visi skolēni ir savās telpās naktsguļai.

 

Ko nozīmē rīta Klusā sanāksme?

Skolēni un darbinieki sēž mierīgi 10 minūtes, reizēm kāds lasa dzeju vai tiek atskaņota mūzika. Rīta Klusās sapulces mērķis ir sākt dienu kopā mierīgi, un veicināt pašrefleksiju.

Ko nozīmē rīta sanāksme?

Viens skolēns vai darbinieks apmēram 5 minūtes runā par dienas darbiem, pārdomām vai lasīto. Tam seko 5 minūšu klusuma brīdis pārdomām.

Pēc Brokvudas skolas pabeigšanas, lielākā daļa skolēnu turpina savu izglītību universitātēs vai tālākizglītības koledžās, parasti Lielbritānijā, ASV vai savās valstīs. Skolēnu pieņemšana augstskolās vai koledžās nekad nav bijusi problemātiska, jo uzņemšanas amatpersonas mēdz aplūkot cilvēku kopumā, un tā ir Brokvudas skolas skolēnu priekšrocība. Jo te tiek piedāvāta iespēja savlaicīgi un precīzi koncentrēties uz katra profesionāliem mērķiem. Skolas absolventi ir izmācījušies par antropologiem, juristiem, mūziķiem, skolotājiem, labdarības darbiniekiem, skaņu inženieriem, celtniekiem, ārstiem, māksliniekiem, dārzniekiem, filmu producentiem, dejotājiem u.c.

 

Iestāšanās skolā

Potenciālo iespēju nedēļa ir laiks, kad potenciālam skolniekam tiek dota iespēja iepazīties ar visām norisēm skolā. Potenciālās iespēju nedēļas parasti norit oktobrī-novembrī, vai februāra, jūnija vidū. Pēc tās, kāds no skolas līdzpriekšsēdētājiem pārspriež ar potenciālo skolēnu kā pagājusi nedēļa, kā skolēns juties skolā. Pēc tam skolēns atgriežas mājās, lai vēlreiz pārdomātu savu vēlmi mācīties Brokvudā, spēju pieņemt skolas noteikumus. Skolēna vecākiem ir jābūt Krišnamurti mācības faniem (kopā ar potenciālo skolēnu jāparaksta īpašs dokuments - Apņemšanās vēstule). Skola pēc mēneša, pamatojoties uz līdzpriekšsēdētāja ziņojumu, paziņo potenciālam skolēnam savu lēmumu. Arī skolēnu vecākiem, skolas darbiniekiem tiek piedāvāti mācību kursi, semināri.  Brokvudas skolā var strādāt tikai tad, ja ir nopietna interese par Krišnamurti mācību.
Ojārs Rode
03.11.2013.