kas jauns

Aicinām tos, kuri vēlas piereģistrēt savus bērnu Tautskolā ar šā gada rudeni vai līdz rudenim dibināt Tautskolas filiāli,  darīt to savlaicīgi.  Svarīgi, lai rudenī tiem būtu valsts finansējums skolotāju algām. 

Apņemšanās vēstules Projekts

Lai novērstu pārpratumus, kas rodas laika gaitā pēc tam, kad bērns jau mācās mūsu skolā, mēs gatavojamies turpmāk, pirms līguma slēgšanas, likt bērnu vecākiem un potenciālajiem skolēniem nopietni pārdomāt.
 Te ir sagatavots projekts šai iecerei. 
Pirms līguma slēgšanas ar bērna vecākiem, bērnam būs iespēja iepazīt skolas dzīvi klātienē. Tas varētu ilgt divas nedēļas. Laiku, kad tas varētu notikt, noteiksim pēc savstarpējās vienošanās ar vecākiem un potenciālo skolēnu. Pēc šī perioda paredzēts pārdomu laiks, kad vecāki un bērns nopietni pārdomā savu vēlmi. Šim laikam beidzoties, vecāki un bērns paraksta Apņemšanās vēstuli un slēdz līgumu ar skolu. 
Apņemšanās vēstulei paredzēti trīs pielikumi: Filosofiskās nostādnes (te aprakstīts pasaules skatījums), tautskolas izglītības pamatnostādnes un tautskolas Etikas kodeks. Etikas kodeks jau sen ir publicēts mājas lapā un katrs ar to var iepazīties.
Visu skatīt sadaļā Projekti.Iesakam noskatīties vai noklausīties:

sarunu Radio 1 par vecāku iniciatīvu skolām

http://arh.latvijasradio.lv/getp.php?f=/1/201403/20140306_1506_r1.m4a
par tautskolu Drustos

http://www.youtube.com/watch?v=Eo8AjHLZ5cs
par tautskolu Drustos (krievu valodā)

http://www.1tv.ru/news/world/151029
Brīvās skolas mājas lapā par vecāku iniciatīvas skolu dibinātāju saietu Ikšķilē

http://www.brivaskola.lv/aktuali/lai_top_jaunas_skolas_