Mudinājums

 Mudinājums

Daži ir atsaukušies uz aicinājumu pievienoties idejai veidot Latvijas vīziju. Varbūt to vēlas vēl kāds!? Ja vēlamies iekļauties dabas ritmos, tad, ja tā varētu teikt, mums līdz Lieldienām ir jārada “olai” – “vīzijai” ģenētiskais kods. Tāpēc vēlos  pasteidzināt tos, kuriem nav vienaldzīgs šis darbs. Vēlos stiprināt šaubīgos ar atziņu, kuru pauduši mūsu dižgari: ilgmūžībai ir nepieciešams tautas vienojošs ideāls. Ideāls kā tāds jau kaut kur ir, mums viņš vienkārši “jānovelk no debesīm” ,t.i., tas netaps, kā saka,  “tukša vietā”, tas būs kaut kas, kas jau  ir saskanīgs ar mūsu tautas “ģenētisko kodu” (ar tās patību, ar tās pastāvēšanas jēgu uz Zemes, citu tautu vidū), kurš mums katram jau ir atklājies, realizējot tautas dzīvesziņu. Tātad, kaut ko tādu, kas jau pastāv mūsu sirdīs, mums jāapraksta saprotamiem, skaidriem vārdiem, t.i., jāuzliek uz papīra. Protams, ka bez subjektīvās patiesības tas nebūs, bet mēs pēc tam meklēsim vienojošo. To mēs darītu kopā pēc olu ripināšanas Lieldienās, kopā nāksim tie, kuri savu “subjektīvo” skatījumu jau būs pauduši.

Lai top!

Ojārs