meklējam krievu valodas skolotāju

 Tautskolas Ikšķiles un Drustu atzari meklē krievu valodas skolotāju. Darbs nelielās saimītēs. Stundu likme. Pieteikties pie tautskolas pamatskolas direktores Agneses Rodes-Danšinas. Tel.29445397 e - agneserodedansina@gmail.com
25.04.2018.