Talka Piltiņkalnā

Kā gāja pa talku talku Piltiņkalnā
 
            Talka noritēja vairākas dienas – sākot ar 30. aprīli un turpinās vēl šodien. Tā izstiepās, jo visi talcinieki nevarēja tikt vienā dienā un nesanāca arī tik daudz ļaužu, cik bija iecerēts. Pavisam talkā piedalījās 29 talcinieki. Visvairāk talcinieku ieradās no Kokneses. Bija arī no Zosenu pagasta (kaimiņiem), Garkalnes, Balviem, Drustiem, Ikšķiles, Varakļāniem. Talkas gaitā tika izzāģēti krūmi ceļa malā, uzstādīti deviņi jauni soliņi, sastādītas puķes 18 puķupodos, pabeigti zemesdarbi piecus kilometrus garās takas iekārtošanā, zālītes iesēšana uz tās, uztaisīts gājēju tiltiņš pāri grāvim, nolīdzināta grīda nojumē, nostiprināts ziņojuma dēlis un veikti citi sīkāki darbiņi. Lai visu to varētu paveikt, pirms talkas veicām nopietnus sagatavošanās darbus. Daži talcinieki lika strādāt savai naudai – kopīgā ziedojumu summa sasniedza trīs simti deviņdesmit eiro. Paldies ziedotājiem! Paldies Jānim Kleperim (100,-), Indulim Tupesim (50,-), Ilzei Dūmkalnei (30,-) un daudziem neatpazītiem ziedotājiem (210,-). Taču kopīgie, ar talku saistītie izdevumi, bija vairākas reizes lielāki. Tāpēc lūdzam, ja kāds vēl ir gatavs noziedot naudu, to darīt. Ziedojuma konti atrodami mūsu mājas lapās drustutautskola.lv un piltinkalns.lv. Galvenie izdevumi saistījās ar takas zemesdarbiem (nomājām ekskavatoru, strādāja traktors ar zemes frēzi), zāļu sēklas iegādi, soliņu izgatavošanu un uzstādīšanu. Precīza informācija par saņemtiem un iztērētiem līdzekļiem būs rodama maija beigās mūsu mājas lapās internetā, kad savilksim visus galus kopā. Gaidām vēl tos talciniekus, kuri talkas dienās netika. Pirms braukšanas, dodiet ziņu – sagaidīsim un ierādīsim darbus. Galvenie darbi, kuri gaida savus darītājus ir akmeņu nolasīšana un kukuržņu izlīdzināšana takas malās, malkas nojumes pārbūve un malkas savešana kalnā, jaunu kāpnīšu ierīkošana uz svētavotiņu, šķeldas uzkaisīšana nojumes grīdai (vēl vajadzīga mizotu lapkoku šķelda – no taras dēlīšu atgriezumiem), sliekšņu nomaiņa nojumē, veca dzelzsbetona staba aizvākšana (vajadzīgs fleksis uz akumulatoriem), vīriešu tualetes aizslietņa pagarināšana, krāsošana, jauno solu pārimprignēšana, svētakmeņu novietošana savās vietās (ierīkojot taku, tika izkustināti), vārtu ierīkošana pirms ieejas svētvietā u.c. sīkāki darbiņi. Talkai var pieteikties jebkuru dienu, sarunājot par to ar mani pa telefonu 29331935.
           
Dažas bildes
       
 Ojārs Rode