jauna sadaļa

 

Holistiskā pedagoģija - šāds nosaukums ir dots sadaļai : "Ilgtspējīgas izglītības" daļā.
Tā iecerēta, kā savdabīga apcere par holistiskās pedagoģijas skolu. Apcere, jo līdz šādas skolas realizēšanai ir ejams visai tāls ceļš visai sabiedrībai. Jo kā jau pats nosaukums liecina – holistiska jeb veseluma skola pēc definīcijas nav atraujama no sabiedrības kā veseluma. Tas nozīmē, ka kaut kad, tā kopā ar sabiedrības izaugsmi par tādu arī taps. Taču tas nenozīmē, ka šodien jāliek rokas klēpī un nekas nav jādara – kaut ko holistiskas skolas virzienā var darīt jau šodien – tāpēc pievērsīsimies arī praktiska rakstura jautājumiem: ielūkosimies pasaulē jau eksistējošajās skolās, apspriedīsim savu pieredzi.

 

 Šobrīd šajā sadaļā rodams:
Es vēlos būt Gaismas bruņinieks.
Amerikāņu skolotāja Gato grāmatas fragmenti 23.10.2013. 

Holisms 24.10.2013. 

Cilvēka dzīves jēgas apcere 24.10.2013. 

Holistisko skolu principi 02.11.2013. 

Brokvudas skola 03.22.2013. 

Krišnamurti izteicieni no grāmatas Dzīves jēgu meklējot 9.11.2013. 
Brokvudas skolas Apņemšanās vēstule 10.11.2013.
Kas ir holons, holarhija? Ideālā un reāla attiecības šo kategoriju izpratnē. 18.02.2014
Lendloffa. Kā izaudzināt bērnus laimīgus 14.05.2014. u.c.