Aktivitātes vasarā un septembra sākumā

Vasarā piedalījāmies divos starptautiskos kongresos, kurās iznesām Drustu pagasta un Raunas novada un Latvijas vārdu pasaulē. Jūnija sākumā mūs uzaicināja piedalīties Starptautiskās sabiedriskās kustības “PAR TIKUMĪBU!” II kongresā, ar referātu par iespējām skolā mācīt tikumību. Kongress notika koncertzālē „Rīga”. Referāts guva lielu atsaucību gan kongresa laikā, gan pēc tā un tika tulkots vairākās valodās. Kongresa darbā piedalījās pārstāvji no 15 pasaules valstīm: ASV, Baltkrievijas, Bulgārijas, Čehijas, Īrijas, Kanādas, Krievijas, Latvijas, Lietuvas, Lielbritānijas, Meksikas, Monako, Turcijas, Ukrainas un Vācijas. Kongresa gaitā tika sagatavota rezolūcija ANO un Latvijas Saeimai aicinot panākt, lai „Tikumiskais likums” valsts ideoloģijas līmenī atgriežas sabiedrības un katra cilvēka dzīvē.
Fragments no referāta Tikumības kongresā meklējams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=Fhpwu9eCOYE , bet transkripciju  un tulkojumu krievu valodā sadaļā Ilgtspējīga izglītība - Pieredze vai 
javascript:void(0);/*1443710742777*/

Vasaras vidū mēs piedalījāmies citā kongresā: 7. starptautiskā Internationaler Labyrinth Kongress In die Tiefe gehen” ar referātu par Piltiņkalna labirintiem. Kongresā piedalījās Spānijas, Šveices, Austrijas, Norvēģijas, Vācijas u.c. valstu labirintu speciālisti (ap 25). Pēc plenārsedes reaferātiem kongresa dalībnieki sadalījās darba grupās. Es piedalījos darba grupā, kurā sprieda par „došanas un ņemšanas” līdzsvara problēmām. Manu prezentāciju var aplūkot šeit: javascript:void(0);/*1441720384911*/

Augusta beigās tautskola piedalījās festivālā „Helsus” – ķermenim, dvēselei, veselībai. Mums bija savs stends. Nolasīju referātu par to, ka skola ir nākotnes sabiedrības šūpulis.
Te var iepazīties ar referāta prezentāciju: javascript:void(0);/*1441720941850*/
Mūsu uzdevums bija parādīt alternatīvu, nākotnes vīzijās balstītu izglītības modeļa iespējamību mūsdienas apstākļos. Festivāla ietvaros tika organizēts diskusijas aplis par veicamo izglītībā Latvijā. Diskusijā piedalījās vairāk kā divdesmit īpaši aicinātas personas gan no alternatīvām skolām, gan sabiedriski darbinieki, vecāki, augstskolu mācībspēki, kā arī Andrē Šterns – kustības Bērnības ekoloģija dibinātājs, kā arī pārstāvis no izglītotājiem Igaunijā. Vienojāmies par darba grupas izveidi priekšlikumu izstrādei valsts izglītības modeļa uzlabošanai.

 

Festivālā mēs iepazīstinājām interesentus ar savas skolas darbu, nākotnes iecerēm. Tika prezentēti jauni bukleti par tautskolu un Piltiņkalnu, kā arī jaunais tautskolas izglītības koncepcijas projekts. Koncepcijas projekta izstrādāšanai vasaras sākumā tika noorganizēta septiņu cilvēku darba grupa. Tajā strādāja dažādu profesiju pārstāvji. Interesentiem projekts ir pieejams tautskolas mājas lapā drustutautskola.lv.

Augustā par citādu pieredzi izglītībā sniedzām interviju „Patiesai Dzīvei” (Nr.15, https://eshop.kasjauns.lv/lv/ezurnali/numuri/lasit/?ezurnali_m=41&ezurnali_n=1563) , kur tā tika nopublicēta  Andrē Šterna spriedumu kontekstā par laimīgu bērnību (sk. sadaļā Ilgtspējīga izglītība - Sarunas). Vasaru noslēdzām 29. augustā ar mīklu minēšanu, piedaloties radio raidījumā „Greizie rati”. Mīklas minēja tautskolas skolnieks Rodrigo Rode-Pīlādzis, bet palīdzēju es, tautskolas skolotāja Agnese un mana mazmeita Unda.
Ko vajag bezgalības nojausmai?Var noklausīteis šeit:

http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/greizie-rati/ko-vajag-bezgalibas-nojausmai.a55700/

Pirmo septembri mēs tradicionāli sākām ar ekskursiju. Šoreiz tā bija uz Brakiem – kāpelējām pa trošu trasi un aplūkojām ļoti labi sakopto un pārraudzīto Blaumaņa dzimtas sētu-muzeju.
 

 
Šogad varam lepoties ar pirmo tautskolas skolotāju Tāli Jansonu, kurš kādu laiku bija drustēnietis (dzīvoja DrustosAuļukalna muižā) un mācījās tautskolā - nu viņš būs Mater saimes audzinātājs Ikšķilē.

Kopumā pa visu tautskolu šogad atkal pārkāpām pāri simtam, t.i., tautskolā mācīsies vairāk kā simts skolēni. Viskuplākā saime ir ikšķiliešiem, tad tukumniekiem, mūsu - Drustu saime ir vismazākā. Tāpēc jebkurā mācību gada laikā gaidām skolniekus.